Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Program:

Autori:

Recenzenti i voditelji teme:

Predsjednica Programskog odbora:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC