Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
21.8MB

Forenzika- interdisciplinarni, inovativni i izazovni pristup nastavi

Ovim interaktivnim izlaganjem želimo predstaviti projekt Forenzika- interdisciplinarni, inovativni i izazovni pristup nastavi. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a omogućuje učenicima moderan i pristupačan način stjecanja znanja te bolju prohodnost prema STEM fakultetima, te potiče učenike da koriste kritičko i znanstveno razmišljanje u rješavanju različitih problema. U ovom projektu radi se o uvođenju Forenzike kao izborne, fakultativne ili dodatne nastave, a sve u cilju privlačenja učenika STEM- predmetima tj. uvođenju učenika u znanstvene intrige. Osim toga ovim i sličnim projektima se može osigurati kvalitetniji rad te oprema potrebna za izvođenje moderne i suvremene nastave. Izlaganje i sam projekt prikazuje dobar primjer otvorenosti škole prema lokalnoj zajednici kroz suradnju s ustanovama u našem gradu (Policijska uprava Brodsko-posavska, Opća bolnica dr.Josip Benčević, Zavod za javno zdravstvo), a i izvan njega (Muzej policije, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“). Forenzika kao znanost izrazito je zanimljiva za srednju školu. Prvenstveno jer se radi o interdisciplinarnom pristupu nastavi koji naglašava kritičko razmišljanje i rješavanje problema. Značaj forenzike za srednju školu je ogroman zbog istraživačkog pristupa znanosti, timskog rada i suradničkog učenja, promicanja znanstvene pismenosti, multidisciplinarnog pristupa nastavi. Kroz ovaj projekt došla je do izražaja i uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učenici su izrađivali plakate projekta u alatu Canva te je izabran najbolji plakat kojim su učenici predstavili projekt na Danu otvorenih vrata Gimnazije „Matija Mesić“. U istom alatu učenici su izradili brošure o projektu koje su dijelili posjetiteljima Dana otvorenih vrata. Osim toga učenici su izradili kratak film/prezentaciju o projektu u alatu Moovly. Digitalne tehnologije su omogućile međusobnu povezanost učenika i nastavnika, sve materijale o projektu su stavljali na Teams u kanal ForenzikaGMM što im je olakšalo korištenje te svakodnevnu dostupnost. Učenici su se također dobro zabavili na forenzici upuštajući se u intrige određenih slučajeva kroz zabavne Kahoot kvizove.

Mirta Matanić
Gimnazija Matija Mesić
Croatia

Mirta Matanić, rođena 10. listopada 1982. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2007. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod te OŠ “Bogoslav Šulek“, Slavonski Brod na mjestu nastavnice kemije, biologije i prirode. Na sadašnjem radnom mjestu u Gimnaziji „Matija Mesić“ radi desetu školsku godinu kao profesorica kemije. Radila kao predavač kemije – pripreme za državnu maturu – ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“ . Sklona timskom radu, izazovima te sudjelovanju u različitim projektima. Sudjelovala u EU projektu „STEM genijalci“ kao član radne skupine –GMM 5 zadužene za analizu i izradu fakultativnog kurikuluma iz kemije i interdisciplinarnog kurikuluma iz obnovljivih izvora energije i pripadajućih priručnika. Aktivno sudjelovala u Carnetovom pilot projektu e-škole kao član radne skupine. Redovito se usavršava čitajući stručnu i pedagošku literaturu, posjećujući seminare te pohađajući online seminare. Aktivno sudjeluje u uvođenju IKT inovacija u školi kroz nastavu i komunikaciju sa učenicima oplemenjenu IKT-om.

Ines Martinović
Gimnazija Matija Mesić
Croatia

Ines Martinović, rođena 04.03.1985. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2008. na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer: matematika – informatika te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Tijekom studiranja dobila Rektorovu nagradu za akademsku 2006./2007. godinu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarski praktikum II pod nazivom „Problem višekriterijskog odlučivanja – AHP metoda“ (22. svibnja 2007.). Samostalna u obavljanju radnih zadataka, posjeduje dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti, sklona surađivanju i timskom radu. Voli kreativne poslove, rado uči te stječe nova znanja. Surađivala s Odjelom za matematiku u pripremi nadarenih učenika osnovnih škola za razna natjecanja te učenika srednjih škola za upis na fakultet 2007./2008. (držanje vježbi i konzultacija), priprema učenike osnovne i srednje škole za školsko, županijsko i regionalno natjecanje, priprema učenike za polaganje Državne mature. Na sadašnjem radnom mjestu kao profesor matematike radi već jedanaestu školsku godinu. Do tada radila u osnovnim školama kao nastavnik matematike te u Gimnaziji „Matija Mesić“ kao profesor informatike i voditelj smjene. Također radila kao predavač matematike – pripreme za državnu maturu – viša razina ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“. Godinu dana je bila vršiteljica dužnosti ravnatelja Gimnazije „Matija Mesić“. Sudjeluje u mnogim projektima, a posebno se istakla kao voditeljica EU projekta „STEM genijalci“ tijekom kojeg je izrađeno pet novih fakultativnih kurikuluma iz STEM područja te je škola opremljena IKT i drugom opremom. Također je koordinatorica pilot projekta e-škole za Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu.

Darija Matić-Hess
Gimnazija Matija Mesić
Croatia

Darija Matić-Hess, rođena u Slavonskom Brodu 03.03.1973. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Nakon toga završila Studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (1992.-1999.): diplomirani inženjer kemije te je položila pedagoško-psihološku izobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku akademske godine 2001./2002. Nakon završenog studija radila je u Srednjoj školi 'Matija Antun Reljković' u Slavonskom Brodu kao nastavnik kemije i srodnih stručnih predmeta, sada radi u Gimnaziji „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu kao nastavnik kemije. Dodatno se obrazovala na području IKT-a završivši tečaj Osnove korištenja računala: Windows, Word, Excel, PPT te je završila tečaj stranog jezika (njemački jezik). Komunikativna, odgovorna i ambiciozna je osoba sklona timskom radu. U školi se zalaže sa suvremene inovacije u nastavi, a posebno za korektan odnos s učenicima.

Potrebno predznanje: Nema ograničenja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC