Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
7.1MB

Kaleidoskop sjećanja - zaboravljene stranice života nestajuće zajednice

Učenici i učiteljice OŠ „Đuro Ester“ i OŠ „Braća Radić“ iz Koprivnice su u suradnji sa Židovskom općinom Koprivnica, Muzejom grada Koprivnice te Udrugom antifašističkih boraca i antifašista grada Koprivnice osmislile projekt kojemu je cilj podizanje svijesti o suvremenim oblicima rasizma, antisemitizma i svim oblicima mržnje u svrhu promidžbe poštivanja ljudskih prava. Cilj prezentirane aktivnosti bit će podizanje svijesti o lokalnom naslijeđu i kulturno-povijesnoj baštini uz upozorenje na opasnost od radikalnih, ekstremističkih pokreta i totalitarnih režima. Istraživanjem židovske baštine grada Koprivnice učenici razotkrivaju cijeli spektar lokaliteta u našemu gradu koji su od posebne važnosti za nekoć vrlo veliku i utjecajnu koprivničku židovsku zajednicu. Navedenim radom članove židovske zajednice prikazuju kao individue, različitih statusa, profesija i interesa, a ne kao statistiku na tragičnoj sceni Drugoga svjetskog rata. Upoznavanjem lokalne kulturno-povijesne baštine učenici uče o povijesnoj, gospodarskoj, društvenoj i turističkoj valorizaciji svoga grada. Učenici su potaknuti na razvijanje kompetencija koje su izrazito važne za nastavak njihovog obrazovanja (analitički način razmišljanja, istraživačke metode, prezentiranje rezultata istraživanja, svrsishodna upotreba digitalnih alata). Konačni rezultat je stvaranje interaktivne karte u digitalnom alatu Thinglink. Unutar interaktivne karte je svakoj je lokaciji važnoj za povijest židovske zajednice pridružen video isječak u kojem učenici predstavljaju pojedini lokalitet, izvorne fotografije s početka 20. stoljeća i kratak opis lokacije, odnosno poznatog Koprivničanca židovskog porijekla. Dodana vrijednost prezentirane aktivnosti jest osposobljavanje učenika za samostalno služenje digitalnim kartama te kreiranje samostalne tematske karte obogaćene multimedijskim sadržajima. Jedan od ciljeva interaktivnog izlaganja svakako jest i prezentacija primjera multidisciplinarnog pristupa u obradi povijesnih sadržaja (povijest, geografija, hrvatski jezik, umjetnost, IKT).

Mirna Kovačić
Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica
Croatia

Rođena 1983. u Koprivnici. Pohađala je OŠ „Đuro Ester“ i Gimnaziju „Fran Galović“ u Koprivnici. 2011. diplomirala je geografiju i povijest na Prirodoslovno matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2009. godine provela je jedan semestar na Ruskom državnom sveučilištu „Lomonosov“ u Moskvi na Odsjeku za modernu povijest. Nakon završetka studija radi u dvije zagrebačke škole, OŠ „A.B. Šimić“ (2012.- 2013.) i OŠ „Stenjevec“(2013.), a nakon toga paralelno u SŠ Kutina i OŠ Đakovački Selci (2013.- 2014.) kao nastavnik geografije i povijesti. 2014. godine zapošljava se u OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici gdje radi i danas. Voditeljica je geografske skupine „Volim geografiju“ i povijesne skupine „Povijest za budućnost“. Uključena je u rad s darovitim učenicima, sudjeluje u školskim projektima koji potiču razvoj građanskih i digitalnih kompetencija te financijske pismenosti. Školski je Erasmus koordinator. Sudionik je nekolicine međunarodnih projekata, sudionik i predavač na brojnim stručnim skupovima i seminarima na temu Holokausta, ljudskih prava i primjene digitalnih alata u nastavi geografije i povijesti. Autorica je i recenzentica brojnih obrazovnih sadržaja za izdavačke kuće, digitalnih nastavnih materijala te stručnih članaka vezanih uz poučavanje geografije i povijesti.

Ines Vađunec
Osnovna škola "Braća Radić" Koprivnica
Croatia

Rođena 1983. u Koprivnici. Pohađala je OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i Gimnaziju „Fran Galović“ u Koprivnici. 2009. diplomirala je hrvatski jezik i književnost i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija radi u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, OŠ “Đuro Ester“ i OŠ „Braća Radić“ (2009.- 2015.) kao nastavnica hrvatskog jezika. 2015. godine zapošljava se u OŠ „Braća Radić“ u Koprivnici gdje radi i danas. Voditeljica je izvannastavnih aktivnosti: Dramske skupine, Filmske skupine, Novinarske skupina i Radijske skupine. Radi na obrazovanju odraslih pri Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici. Pokretačica je Čitateljskog kluba u Koprivnici i sudjeluje u kvizovima za poticanje čitalačke pismenosti. Uključena je u radionice za izradu animiranog filma, sudjeluje u školskim projektima koji potiču razvoj čitalačke pismenosti, građanskih kompetencija te financijske pismenosti. Sudionik je i predavač na brojnim školskim i županijskim stručnim skupovima i seminarima gdje je prezentirala primjere dobre prakse nastave hrvatskog jezika. Recenzentica je digitalnih nastavnih materijala i priručnika iz hrvatskog jezika.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja za polaznike interaktivnog izlaganja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC