Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
58.2MB

Umjetna inteligencija protiv čovjeka - Kamen, škare, papir

Računalo se smatra inteligentnim ako ima sposobnost prikupljanja informacija, analize za donošenje odluka i djelovanja za automatsko dovršavanje zadatka uz vrlo malo ili bez ikakve ljudske intervencije. Umjetna inteligencija pokriva sve što se odnosi na stvaranje strojeva pametnim ili inteligentnim. Strojno učenje obično se koristi uz umjetnu inteligenciju, ali to nisu iste stvari. Strojno učenje se odnosi na sustave koji mogu sami učiti, koji s vremenom postaju sve pametniji i pametniji bez ljudske intervencije. Pomoću strojnog učenja mogu se napraviti klasifikatori poput klasifikatora životinja, koji mogu identificirati životinje analizirajući njihovu sliku ili primjera u kojem računalo prepoznaje marke automobila. U ovoj radionici sudionici bi koristili Teachable Machine na poveznici https://teachablemachine.withgoogle.com - alat koji omogućuje brzo i jednostavno stvaranje modela strojnog učenja za raznovrsne projekte. Alat ne zahtijeva nikakvo kodiranje što ga čini pogodnim za početnike bez ili s malo iskustva u kodiranju za učenje strojnog učenja. Pomoću njega možemo naučiti računalo da prepoznaje slike, zvukove i poze. Za potrebe naše radionice izradit ćemo model od slika koristeći tri klase: Kamen, Škare i Papir i za svaku od njih snimit ćemo oko 400 fotografija putem kamere. Nakon izrade i testiranja modela, model ćemo uvesti u alat https://pictoblox.ai/ u kojem ćemo koristeći proširenje machine learning izraditi program koji će uključivati stvoreni model (identificiranje pokreta igrača, biranje poteza računala, izrada blokova za identifikaciju tko pobjeđuje krug, programiranje konačnog rezultata). Nakon programiranja uslijedilo bi testiranje programa i igranje vlastite igre. U završnom dijelu radionice uslijedio bi razgovor i razmjena mišljenja i iskustava među sudionicima te samovrednovanje kao provjera postignuća postavljenih ishoda.

Kristina Slišurić
OŠ "Matija Gubec" Cernik
Croatia

Kristina Slišurić, rođena 20. prosinca 1978. u Varaždinu. Diplomirala 2001. na FOI u Varaždinu i stekla zvanje diplomiranog informatičara. 2002./2003. položila kolegije pedagoško-psihološkog obrazovanja na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu. Dobitnica je Rektorove nagrade 2002. godine. Radi kao učiteljica informatike u OŠ „Matija Gubec“ Cernik. Završila program Medijacije u organizaciji Foruma za slobodu odgoja i AZOO. Niz godina mentor je učenicima na Državnoj razini natjecanja Infokup. Urednica je monografije „250 godina školstva u Cerniku – 150 godina svjetovnog školstva“ izdane 2010. Radi kao član radne skupine za informatiku za provedbu cjelovite kurikularne reforme. U listopadu 2019. promovirana u zvanje učitelja mentora. Dobitnica je nagrade od strane Ministarstva za najbolji DOS u prosincu 2018., te nagrade MZO za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog djelatnika 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. godine. Sudjelovala je u izradi inovativnih metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema. Snimala videolekcije – Škola za život od ožujka do lipnja 2020., te u projektu i-nastava u školskoj godini 2020./2021. i 2021./2022. U rujnu 2021. ostala je dio velike zajednice inovativnih nastavnika MIE stručnjaka iz cijelog svijeta kao MIE expert za generaciju 2021./2022. Od veljače 2022. ima status Leading Teacher u projektu CodeWeek. Aktivno sudjeluje u projektu Budi Internet genijalac Udruge Suradnici u učenju kao i ostalim projektima udruge. Volonterski uključena u rad Organizacijskog odbora za međunarodno natjecanje Dabar. Autorica zadataka za međunarodno natjecanje Dabar. Objavljuje digitalne obrazovne sadržaje na Edutoriju, piše članke s primjerima dobre prakse i objavljuje ih u časopisima. Završila online tečaj Elements of AI i mnoge druge.

Valentina Blašković
Prva osnovna škola Ogulin
Croatia

Valentina Blašković, rođena 4. veljače 1987. u Ogulinu. Diplomirala je 2011. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje magistre primarnog obrazovanja s modulom Informatika. Trenutno radi kao učiteljica Informatike u Prvoj osnovnoj školi Ogulin. Potpredsjednica i voditeljica je programa i radionica Robotike u Društvu pedagoga tehničke kulture Ogulin, kao i volonter u EU projektu STEM bajka. Dobitnica je nagrade od strane Ministarstva za najbolji digitalni obrazovni sadržaj, među 100 izabranih u prosincu 2018., te je dobitnica nagrade MZO za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog djelatnika 2018./2019.godine, 2019./2020 i 2020./2021. Sudjelovala je u izradi inovativnih metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu, te je snimala video lekcije – Škola za život – za 2.razred osnovne škole od ožujka do lipnja 2020., te naredne dvije godine 2021. i 2022.snimala je video lekcije za učenike od 1.do 4.razreda u projektu Ministarstva, i-nastava. 2020. godine dobila Godišnju nagradu Hrvatskog Robotičkog Saveza za edukaciju u robotici, odnosno izuzetan prinos razvitku i unaprjeđenju izvanškolskog i izvannastavnog odgoja i obrazovanja na području robotike u 2019. Dobitnica je godišnje nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2020.godinu za doprinos razvitku i unaprjeđenju tehničkog odgoja i obrazovanja djece i mladih, te popularizaciju tehničke kulture u udrugama tehničke kulture. U svibnju 2021. napredovala je u zvanje učitelj mentor, a u rujnu postala je dio velike zajednice inovativnih nastavnika MIE stručnjaka iz cijelog svijeta kao MIE expert za generaciju 2021./2022. U svibnju 2022. dodijeljena joj je Državna nagrada za tehničku kulturu – Faust Vrančić.

Potrebno predznanje: Dovoljno je da polaznici poznaju osnove rada na Windows operativnom sustavu i osnovno korištenje Internetom i računalom. Poželjno je da imaju iskustava s osnovama programiranja u nekom vizualnom programskom jeziku temeljenom na blokovima naredbi (mBlock 5, Scratch i slično).

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC