Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.0MB

Diferencijacija uz La Digitale

Tijekom radionice polaznici će biti upoznati s pojmom diferencijacije i kako diferencirati nastavni proces kroz 4 područja: nastavni sadržaj, metode i postupci, rezultati i ishodi te okruženje usmjereno na učenikove socijalne i emocionalne potrebe. Kroz sve etape radionice biti će korišten besplatan mrežni responzibilni digitalni alat La Digitale https://ladigitale.dev/ kojeg će polaznici naučiti koristiti te u njemu stvarati i objavljivati samostalne ili suradničke uratke. Radionica započinje pristupanjem alatu i jednoj od mogućnosti - digitalnoj ploči na kojoj polaznici opisuju svoja iskustva (ako imaju) s diferencijacijom kao i uvodnim upitnikom, a nakon čega će biti dane uvodne informacije o diferencijaciji. Zatim će kroz oluju ideja dati svoje ideje te pomoću drugih raspoloživih mogućnosti alata La Digitale razvijati diferencirane nastavne jedinice kroz sva 4 područja. Rezultat svojeg rada predati će u dijeljeni prostor u oblaku na interaktivni Digiscreen. Prilikom kreiranja zadataka naučiti će odrediti koji učenik će kojim zahtjevima moći udovoljiti te kako voditi brigu o njihovim sposobnostima te socijalnim i emocionalnim karakteristikama i potrebama. Za to je posebno važna motivacija koja utječe na uspješnost (ne)darovitih učenika. Motivacija se postiže pomoću nastavnih strategija poput diferencijacije čiji je osnovni cilj povećanje uspješnosti učenika. Provesti će se kratka analiza i rasprava o uradcima polaznika. Nakon analize postignutih rezultata kao zaključak će biti stvorena suradnička umna mapa koja prikazuje postupak, prednosti i nedostatke primjene diferencijacije. Upravo predani radovi tj. opisane diferencirane nastavne jedinice dati će uvid u postignutost planiranih ciljeva radionice. Znanja stečena na radionici pridonose pružanju podrške učiteljima (i učenicima) u prepoznavanju potencijala i talenata učenika s ciljem razvijanja diferenciranog programa sukladno specifičnim područjima interesa za svakog učenika. Radionica se provodi u sklopu RITHA/ECHA specijalističkog studija za rad s darovitima na Radboud sveučilištu iz Nijmegen, Nizozemska koju je omogućio European Talent Centre - Centar izvrsnosti Varaždinske županije koji je dio European Talent Support Network.

Jasminka Belščak
Osnovna škola Petrijanec
Croatia

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu. Zaposlena je u OŠ Petrijanec, učitelj informatike, 22 godine radnog staža. Redovito se usavršava i predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne i međunarodne razine. ECDL predavač i ispitivač za osnovni i napredni tečaj je od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, član je Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator nekoliko Erasmus projekata te svjetskog PBL projekta „My magical dust“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a 8.12.2017. u zvanje savjetnika. 16.4.2021. Završila je poslijediplomski znanstveni program iz područja edukacije darovitih RITHA (Radboud International Training on High Ability) Practitioner na Centru za društvene znanosti Sveučilišta Radboud, Nijmegen, Nizozemska. Ove godine nastavlja studij za stjecanje kompetencija RITHA Specialist.

Nina Glavan
Osnovna škola Šime Budinića, Zadar
Croatia

Nina Glavan je završila Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu 2010. te se sljedeće godine zapošljava u Osnovnoj školi Šime Budinića u Zadru gdje je zaposlena deset godina na mjestu stručnog suradnika socijalnog pedagoga. Na poslovima koje obavlja je stekla iskustva rada s učenicima s teškoćama, poremećajima u ponašanju i preventivnim programima. Pruža podršku učiteljima, pomoćnicima u nastavi i savjetodavnu pomoć roditeljima. Voditeljica je Županijsko - stručnog vijeća stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila Zadarske županije. Završila je postdiplomski program RITHA (Radboud University Training in High Ability) za praktičara. Trenutno pohađa nastavak, Modul IV navedenog programa čijim završetkom se planira se specijalizirati za rad s darovitom djecom. Educirala se i u području terapije igre za djecu čiji metode i tehnike koristi u svakodnevnom radu s djecom. Koordinator je prihvaćenog projektnog prijedloga za Erasmus+ u svojoj školi. Kontinuirano se stručno usavršava u području odgoja i obrazovanja te organizira predavanja za učitelje, stručne suradnike i roditelje.

Potrebno predznanje: Potrebno je osnovno poznavanje rada na računalu. Predznanja iz područja metode diferencijacije nisu nužna jer će oblik rada u potpunosti biti objašnjen na radionici. Radionica će biti interaktivna, predavačice će tijekom cijele radionice komunicirati s polaznicima i odgovarati na sva pitanja. Na taj način će razrješavati sve njihove nedoumice i upotpuniti znanje koje možda nemaju, a koje im je potrebno za kvalitetno razumijevanje diferenciranog pristupa u nastavi uvažavajući socijalne i emocionalne potrebe učenika.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC