Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
9.4MB

Mentorstvo za unaprjeđenje škole za potporu uključivanja IKT (MenSI)

Mentorstvo za unaprjeđenje škole međunarodni je projekt u sklopu kojega se provodi paneuropsko istraživanje o tome kako različiti pristupi mentorstvu mogu podržati uključivanje inovativnih praksi digitalnog poučavanja u osnovne i srednje škole. Mentorstvo na razini pojedinačnog nastavnika, umrežavanja s kolegama i mentorstvo, npr. kada iskusni nastavnik usmjerava i pruža podršku manje iskusnome, učinkoviti su mehanizmi za profesionalni razvoj tijekom cijele karijere. No, na razini cijele škole takvi su pristupi manje rašireni, stoga su ključni ciljevi ovog projeka: istražiti teoriju i praksu mentorstva škola-školi, analizirati učinskovitost pristupa mentoriranja cijele škole,stvoriti zajednicu prakse i mogućnosti profesionalnog razvoja,stvoriti i osnažiti mrežu od preko 100 mentorskih i mentoriranih škola te ponuditi preporuke i smjernice temeljene na dokazima. Projekt traje od studenog 2022. do veljače 2023. godine, a financira se iz programa Obzor 2020 Europske komisije.Projektom koordinira European Schoolnet iz Belgije uz partnerstvo sveučilišta Brunel iz UK-a te ministarstva obrazovanja Italije, Hrvatske, Češke, Blegije, Mađarske i Portugala. U sklopu projekta u Hrvatskoj su stvorena četiri klastera koje čine jedna mentorska te četiri mentorirane škole koje rade na cjelovitom mentorskom pristupu. Škole su eksperimentirale s različitim pristupima mentorstvu te su radili na dva nacionalna prioriteta: personalizacija učenja i fleksibilni prostori za učenje. U sklopu projekta eksperimentiralo se s metodama i oblicima rada, svaki je klaster imao svoj plan rada, a dio aktivnosti održan je državnoj ili međunarodnoj razini. Na kraju ovog projekta dobit ćemo pregled mentorstva škola-školi u Europi, klastere 24 škole u 6 europskih država, eksperimentiranje s različitim pristupima mentorstva cijeloj školi, dokumentaciju i analizu mentorske prakse te masovne otvorene online tečajeve i zajednicu praktičara. Rad u klasteru s osnovnim i srednjim školama koje imaju različite potrebe bio je vrlo vrijedno iskustvo. Stečena znanja i iskustva možemo primijeniti i u mentoriranju drugih škola te na taj način želimo poticati unaprjeđenje profesionalne prakse u budućnosti.

Nikolina Mandić Gregić
Osnovna škola ,Mladost'' Osijek
Croatia

Nikolina Mandić Gregić je profesorica geografije i povijesti, zaposlena u Osnovnoj školi ,Mladost'' Osijek na radnom mjestu učiteljice geografije. Predsjednica je županijskog povjerenstva za provođenje natjecanja iz geografije, članica školskog tima za kvalitetu te provoditelj TeenCAP programa. Sudjelovala je u nizu projekata na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini od kojih se ističe sudjelovanje u projektu Sigurnost djece na internetu, Remote Schools te je koordinator klastera OŠ ,Mladost'' Osijek u sklopu projekta Mentoring for School Improvement (MenSI). Sudjelovanjem na Microsoftovim edukacijama stekla je statuse Microsoft Certified Educator, Microsoft Innovative Educator Expert, MIE Trainer te Global Learning Mentor te je sudjelovala na E2 konferenciji u Torontu 2017. godine. Ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovala je na EMINENT konferenciji u Varšavi 2019. godine. 2021. godine sudjelovala je na SELFIE forumu te na seminaru Poučavanje i sjećanje na holokaust u Memorial de la Shoah u Parizu. Sudjelovala je u obogaćivanje postojećeg Nastavnog plana i programa Interkulturne škole u Vukovaru za predmet povijest. Članica je radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu digitalnih materijala za nastavni predmet geografija u sklopu projekta i-nastava. Sudjelovala je u eksperimentalnom programu Škola za život te je bila član mentorskog tima za predmet geografiju u sklopu kojeg je održala niz predavanja i radionica na stručnim skupovima i savjetničkim posjetima školama. Redovito održava predavanja, radionica i webinara te je stekla status učitelj mentor.

Josip Jukić
Osnovna škola ,Mladost'' Osijek
Croatia

Josip Jukić je rođen 12.3.1983. godine u Požegi gdje je završio osnovnu školu. Nakon završene Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Požegi upisao je Učiteljski fakultet u Osijeku i stekao zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz predmeta informatike. U braku je i otac je troje djece. U veljači 2010. godine dobio je posao kao učitelj razredne nastave u OŠ „Mladost“ Osijek, u kojoj od listopada 2014. godine obnaša dužnost ravnatelja škole. Sudjelovao je u realizaciji mnogih projekata na školskoj, državnoj ali i na međunarodnoj razini. Od Europskih projekata aktivno je sudjelovao u projektima e-škole (pilot projekt), Ja raSTEM (europski projekt u kojem smo jačali STEM područje naših učenika), Škola za život (eksperimentalna škola) te na posljetku Mentorstvo za unapređivanje škole-MenSI. Od 2018. godine član je Upravnog vijeće Hrvatske zajednice osnovnih škola, a od 2022.godine godine predsjednik je ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Osječko-baranjske županije. Član je Predsjedništva navedene udruge na razini Republike Hrvatske. Održao je niz predavanja na županijskim stručnim vijećima ravnatelja Osječko-baranjske županije, ali i u sklopu realiziranih projekata. Bio je član radne skupine pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izradu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja. U Eksperimentalnom projektu Škola za život bio je mentor te je održao niz edukacija u školama Slavonije i Baranje na navedenu temu. Sve navedeno, kao i kontinuirano ulaganje u vlastito razvijanje znanja, vještina i navika omogućilo mu je da u lipnju 2021. godine napreduje u zvanje ravnatelj mentor.

Zehra Delić
Osnovna škola ,Mladost'' Osijek
Croatia

Zehra Delić je učiteljica razredne nastave u OŠ „Mladost“ Osijek, u zvanju učiteljice savjetnice. Voditeljica je ŽSV učitelja/ica RN. Vodila je niz webinara na državnoj i međunarodnoj razini na temu primjene digitalnih alata u RN. Aktivno je sudjelovala u Školi za život – eksperimentalna provedba, član radne skupine za RN. Voditeljica je radionica na proljetnim školama kreativnosti u projektu "Škola za 21.stoljeće, škola za kreativnost”. Bila je školski koordinator projekta Sigurnost djece na internetu. Redovito je predavačica na ŽSV, međužupanijskim i državnim susretima učitelja, na Tjednu mozga, Festivalu znanosti… Aktivno sudjeluje u radu udruga te vodi edukacije o interkulturalnosti. Sudjelovala je u obogaćivanje postojećeg Nastavnog plana I programa Interkulturne škole u Vukovaru.

Potrebno predznanje: odgojno-obrazovni djelatnici s ili bez predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC