Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
96.7MB

Integracija učenika izbjeglica iz Ukrajine-primjer dobre prakse

Rad predstavlja primjer prihvata i integracije učenika izbjeglica iz Ukrajine. Tijekom 2. polugodišta šk. god. 2021./2022. u OŠ dr. Jure Turića u Gospiću upisano je 22 učenika izbjeglih iz ratom zahvaćenih ukrajinskih gradova Harkiva, Mariupolja, Kijeva i dr. Prema naputku MZO, učenicima je osigurano sudjelovanje u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika, te su uključeni u odgojno – obrazovni rad u razrednim odjelima u svim predmetima. Ovaj rad prikazuje kako je tekla integracija učenika u gospićkoj osnovnoj školi s naglaskom na učenike 3. -ih i 4. -ih razreda, te je prikazan timski rad i međusobna suradnja učiteljica s ciljem što kvalitetnije i uspješnije integracije učenika izbjeglica u novu sredinu i odgojno-obrazovni rad. Opisat će se i prikazati aktivnosti stvaranja poticajne razredne sredine, pružanja podrške učenicima izbjeglicama i njihovim roditeljima, osnaživanja učenika i njihovo uključivanje u razne aktivnosti i projekte, oslobađanje stresa pomoću terapeutskog crtanja (fraktal), osiguravanje vršnjačke podrške i pomoći i dr. Prve korake u svakodnevnoj komunikaciji između učenika i učitelja pojednostavnila je podrška tehnologije: upotreba Google Prevoditelja i ostalih pomoćnih publikacija objavljenih na webu (Ukrajinski razgovorni priručnik koji sadrži prijevod za ukrajinskog korisnika (ukrajinsko-hrvatski prijevod - ukr. ćirilična transliteracija i transkripcija) te online publikacija English-Ukrainian pictograms for students and teachers). Sve je rezultiralo zajedničkom izradom slikovne abecede na ukrajinsko-hrvatsko-engleskom jeziku u BookCreatoru. Isto tako, domaći učenici imali su priliku naučiti osnovne riječi i izraze ukrajinskog jezika. Iskustva govore u prilog tome da se ukrajinski učenici vrlo brzo uključuju u svakodnevnu nastavu i brzo savladavaju jezik te da pozitivno razredno ozračje i stvaranje klime tolerancije i zajedništva među učenicima pozitivno djeluju na što bržu integraciju učenika izbjeglica. Vjerujemo da je ovo izlaganje dobar primjer prakse kako djelovati u kriznim situacijama i kako integrirati i poučavati učenike i učenice migrante iz Ukrajine, ali i iz drugih zaraćenih područja.

Ljubica Ilievska Radošević
OŠ dr. Jure Turića Gospić
Croatia

Osnovnu i srednju školu završila je u Gospiću, potom i Filozofski fakultet u Rijeci, Odjel razredne nastave u Gospiću. Zaposlena je u OŠ dr. Jure Turića u Gospiću više od 20 godina. Stekla je status učiteljice savjetnice. Održala je nekoliko radionica, primjera dobre prakse i znanstvenih izlaganja na međunarodnim skupovima. Doktorandica je na UNIZd.

Ana Ivanetić
OŠ dr. Jure Turića Gospić
Croatia

Osnovnu i srednju školu završila je u Gospiću, Učiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek za učiteljske studije u Gospiću. Radi u Osnovnoj školi dr. Jure Turića u Gospiću više od 15 godina. Suradnica je na brojnim projektima te članica humanitarnih i volonterskih udruga na području Gospića. Predstavljala je brojne primjere dobre prakse na skupovima domaćeg i međunarodnog karaktera.

Ivica Radošević
OŠ dr. Jure Turića Gospić
Croatia

Osnovnu i srednju školu završio u Gospiću, potom i Učiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek za učiteljske studije u Gospiću. Ravnatelj škole od 2010. Predsjednik ličko - senjskog ogranka HUROŠ-a.

Ana Nikšić
OŠ dr. Jure Turića, Gospić
Croatia

Osnovnu i srednju školu završila je u Gospiću, te Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek razredne nastave u Gospiću. Ima više od 20 godina radnog iskustva tijekom kojih je izuzetno angažirana u humanitarnim i volonterskim udrugama grada Gospića. Voditeljica je studentske prakse Odjela za nastavničke studije u Gospiću (Sveučilište u Zadru).

Potrebno predznanje: Nisu potrebna nikakva predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC