Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Upoznajte DIKOBRAZA - novi program cjeloživotnog učenja “Digitalne kompetencije u obrazovanju”

Predstavljamo novi program cjeloživotnog učenja “Digitalne kompetencije u obrazovanju (DIKOBRAZ)” u čijoj realizaciji Filozofski fakultet u Osijeku surađuje s CARNET-om. Program Digitalne kompetencije u obrazovanju namijenjen je nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i drugim pojedincima, koji žele steći, unaprijediti ili usavršiti digitalne kompetencije potrebne za rad u nastavi. Osnovni cilj programa cjeloživotnog učenja Digitalne kompetencije u obrazovanju je osposobljavanje polaznika za stjecanje specifičnih znanja, vještina i sposobnosti programiranja i primjene digitalnih alata u multimedijalnom odgojno-obrazovnom okruženju. Opća i specifična znanja, sposobnosti i vještine čije stjecanje omogućuje program su: osposobljavanje polaznika za samostalnu i učinkovitu implementaciju nastavnog procesa u multimedijalnom okruženju, razumijevanje i primjena stečenih digitalnih kompetencija u komunikaciji, vrednovanju i ocjenjivanju nastave na daljinu i oblikovanje strategija učinkovitog poučavanja uporabom digitalnih alata u obrazovanju. Program svojom sadržajnom jezgrom (obvezni kolegiji) osigurava temeljna znanja, a izbornim kolegijima omogućava polaznicima odabir kolegija prema osobnim interesima i potrebama s obzirom na prethodno profesionalno iskustvo i područje rada. Pritom u obveznim i izbornim kolegijima do izražaja dolazi sadržajna interdisciplinarnost kojom se u program uvode suvremene znanstvene teme, metode istraživanja i primjeri dobre prakse. U izvedbi programa predviđeni su različiti oblici nastave i aktivnosti polaznika, od seminara i vježbi, projektnih zadataka, multimedijskih oblika komunikacije i poučavanja, stvaranja mreže učenja, suradničkih odnosa, kritičkog prijateljstva i refleksivne prakse svih dionika procesa. Nositelj je programa Filozofski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvoditelji programa su Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET te drugi nastavnici mentori s kojima Filozofski fakultet surađuje. Program Digitalne kompetencije u obrazovanju obuhvaća izvođenje nastave putem sustava učenja na daljinu u stvarnom vremenu. Ukupan broj sati koji se ostvaruje na cjelokupnoj izobrazbi iznosi 100 sati.

Tomislav Jakopec
Filozofski fakultet u Osijeku
Croatia

Doc. dr. sc. Tomislav Jakopec zaposlenik je Filozofskog fakulteta u Osijeku od prosinca 2008. godine. U sklopu Jednopredmetnog i Dvopredmetnog preddiplomskog studija Informatologije te Dvopredmetnog studija Informacijske tehnologije sudjeluje u izvedbi nastave na kolegijima Oblikovanje mrežnih stranica, Baze podataka II, Implementacije programskih rješenja za oblikovanje sadržaja, Informacijsko komunikacijska infrastruktura, Programiranje II, Programiranje III i Projektni rad. Na navedenim kolegijima drži predavanja, seminare, vježbe ili projektne zadatke. Godinama prati razvoj informacijskih tehnologija te se aktivno uključuje u procese implementacije informacijskih tehnologija u obrazovne procese. Na formalnoj razini, recenzent je školskih udžbenika za predmet Informatika osnovna škola 5. - 8. razred za nakladnika Školska knjiga, autor je programa cjeloživotnog obrazovanja Python, računalno razmišljanje i programiranje namijenjenog prvenstveno nastavnicima informatike u osnovnim i srednjim školama. Na neformalnoj razini, voditelj je volonterskih aktivnosti u sklopu projekata RoboCode, HourOfCode, CodeWeek koje se periodički provode u osnovnim i srednjim školama.

Maja Quien
CARNET
Croatia

dr. sc. Maja Quien radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao specijalistica u Službi za podršku e-obrazovanju, a trenutno je angažirana na projektu e-Škole. Usmjerena je na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu, osobito u školama. Radi na obrazovanju školskih djelatnika, pretežno e-obrazovanju, kao i na razvoju raznih digitalnih sadržaja koji su podrška primjeni tehnologije u školi. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Prethodno je radila je kao nastavnica u dvije srednje strukovne škole u Splitu i u Zagrebu. Također je radila na raznim projektima u području obrazovanja od kojih se ističe CARNET-ov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH. Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije istraživačko-metodološkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu te je doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove.

Potrebno predznanje: Predznanja nisu potrebna

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC