Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Radionica za ravnatelje škola: Planiranje stručnih usavršavanja uz upitnik za samorefleksiju SELFIEforTEACHERS

Usmjeravanje razvoja digitalnih kompetencija djelatnika u sustavu obrazovanja sada je jednostavnije uz upitnik za samorefleksiju - SELFIEforTEACHERS. Upitnik omogućuje dobivanje povratne informacije o razini vlastitih digitalnih kompetencija unutar šest područja koje opisuje Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu). Ovaj upitnik je razvio Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre) pa se koristi diljem Europe, a CARNET ga je preveo i prilagodio na hrvatski jezik. Povratne informacije upitnika moguće je koristiti kao temelj za odlučivanje o profesionalnom razvoju, kako na individualnoj tako i na institucionalnoj razini. Dodatno, e-Škole program obrazovanja temeljen je na Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) pa je moguće odabrati željenu edukaciju s obzirom na područje ili razinu digitalne kompetencije. Na radionici će se predstaviti upitnik za samorefleksiju SELFIEforTEACHERS s naglaskom na mogućnosti primjene njegovih povratnih informacija o razinama digitalnih kompetencija na planiranje stručnih usavršavanja na razini škole. Radionica primarno namijenjena ravnateljima škola. Polaznici će kreirati grupu za školu u kojoj će se prikupljati anonimni podaci ispunjavanja upitnika i koja će im omogućiti uvid u zbirne rezultate. U sklopu radionice održat će se fokus grupa o praksama profesionalnog razvoja na razini škole u području digitalnih tehnologija. Radionica se provodio kao dio istraživanja kojem je cilj utvrditi mišljenja i percepciju uloge upitnika za samorefleksiju SELFIEforTEACHERS. Drugim riječima, svrha je steći povratne informacije o njegovu potencijalnom značaju u profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih djelatnika, primarno za područje digitalnih tehnologija o obrazovanju. Polaznici će biti pozvani na uključivanje u istraživanje i daljnje praćenje primjene rezultata upitnika SELFIEforTEACHERS u planiranju profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika.

Mirta Janeš
CARNET
Croatia

Mirta Janeš je voditeljica Službe za podršku e-obrazovanju u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET, a bavi se područjem primjene digitalnih tehnologija u obrazovanju. Od 2004. godine sudjelovala je u projektima izrade i implementacije CARNET-ovih online tečajeva, te na uspostavi i razvoju sustava CARNET-ovih online mentora. Koordinirala je i vodila projekte ECDL izobrazbe nastavnika osnovnih i srednjih škola. Bila je jedna od tutorica na CARNET-ovoj E-learning akademiji na programu E-learning Tutoring. Uz dugogodišnje iskustvo u izradi i implementaciji e-tečajeva i drugih obrazovnih sadržaja namijenjenih razvoju digitalnih kompetencija nastavnog osoblja, iskustvo stječe i direktnim radom s korisnicima kroz provedbu velikog broja predavanja i radionica odgojno-obrazovnim djelatnicima u školama, vezanim za primjenu digitalnih tehnologija u nastavnom procesu. Iskustva proširuje radom na europskim projektima, a u pilot fazi projekta e-Škole vodila je projektni rezultat koji se bavio razvojem digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih i administrativnih djelatnika škola.

Marina Nikolić
CARNET
Croatia

Marina Nikolić je specijalistica u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju, u Službi za podršku e-obrazovanju. Posljednjih pet godina intenzivno je uključena u provedbu aktivnosti u okviru projekta e-Škole. Prethodno zaposlenju u CARNET-u, organizirala je događaje, vodila marketinške i druge promotivne aktivnosti u sklopu različitih projekata u obrazovnom sektoru, kao i aktivnosti međunarodne suradnje obrazovnih institucija. Kao projektni menadžer radila je na planiranju, razvoju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, a sudjelovala je i u Erasmus+ mobilnostima kao član nenastavnog i nastavnog osoblja u Sloveniji i Finskoj, gdje je držala predavanja i organizirala radionice sa studentima. Završila je diplomski studij (smjer Marketing) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je IPMA certifikata (razina D), a 2019. godine sudjelovala je u petotjednom programu Tech Innovation and Entrepreneurship, Professional Fellows Program u SAD-u, čiji je sponzor američki Državni ured za obrazovanje i kulturu.

Maja Quien
CARNET
Croatia

Maja Quien radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET kao specijalistica u Službi za podršku e-obrazovanju, a trenutno je angažirana na projektu e-Škole. Usmjerena je na primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu, osobito u školama. Radi na obrazovanju školskih djelatnika, pretežno e-obrazovanju, kao i na razvoju raznih digitalnih sadržaja koji su podrška primjeni tehnologije u školi. Držala je niz radionica i webinara o primjeni tehnologije u obrazovanju te je urednica nekoliko online tečaja. Prethodno je radila je kao nastavnica u dvije srednje strukovne škole u Splitu i u Zagrebu. Također je radila na raznim projektima u području obrazovanja od kojih se ističe CARNET-ov projekt Inspiring Science Education (ISE) koji je uključio više od 450 škola iz RH. Završila je preddiplomski i diplomski studij sociologije istraživačko-metodološkog usmjerenja na Filozofskom fakultetu u Splitu te je doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je u koautorstvu četiri istraživačke studije kao i desetak radova za različite znanstveno-stručne skupove.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC