Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.7MB

Upravljanje projektima digitalnog sazrijevanja: definiranje ciljeva i dodjela resursa

Život i rad u školama visoko je strukturiran i organiziran na način za koji je iskustvom potvrđeno da će učenicima i zaposlenicima pružiti sigurno okruženje u kojemu postoje uvjeti za ostvarivanje školskog plana i programa i za postizanje zacrtanih ciljeva. U takav stabilni sustav nije lako uvesti digitalnu tehnologiju i time iz temelja promijeniti neke procese, a bez disruptivnog djelovanja na ostale. Upravo projektni način rada omogućava i podupire digitalnu transformaciju kroz postupno provođenje promjena u manjim koracima. Stoga je važno da su zaposlenici škola upoznati barem s osnovama projektnog upravljanja, vještine koja je tražena i cijenjena u korporativnom okruženju, ali je potrebna i u državnim i javnim sustavima. Na radionici će se govoriti o projektima koji bi u školama mogli biti usmjereni na povećanje njihove digitalne zrelosti, posebno u području digitalne kulture. Ciljevi takvih projekata mogu biti proširenje pristupa digitalnim tehnologijama barem za dio ili za sve učenike i nastavnike, zatim otvaranje novih suradnji i dijeljenje znanja unutar i izvan škole kao i osiguranje prostora za razvoj digitalnih kompetencija i inovativni način rada. Na radionici će biti obrađene odabrane teme iz područja upravljanja projektima, a individualne i grupne aktivnosti će omogućiti polaznicima da sami definiraju ciljeve i opseg mogućih projekata. Kroz diskusiju i grupni rad polaznicima će se osigurati podrška ostalih polaznika i predavača kako bi za predložene projekte napravili okvirni plan i podjelu poslova i aktivnosti. Zatim će planiranim projektnim aktivnostima dodijeliti potrebne resurse vodeći se racionalnom procjenom dostupnih ljudskih i drugih resursa u odnosu na očekivana postignuća.

Dragana Kupres
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Dragana Kupres je trenutno voditeljica usluge i razvojnog tima digitalne zrelosti za škole i visoka učilišta u RH, u sklopu kojeg se provodi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti, te Ljetna škole digitalne zrelosti. Aktivna je u međunarodnoj suradnji u području tehnologija u obrazovanju, te je članica GÉANT-ovog Upravnog odbora Radne grupe za obrazovne servise i aktivnosti (GÉANT Task Force on Education Services and Activities Steering Committee). U CARNET-u se zadnjih 20 godina bavi digitalnim tehnologijama u obrazovanju, posebno iz perspektive strateškog i projektnog planiranja i upravljanja. Osnovala je Ured za EU projekte u CARNET-u kojeg je i vodila od 2012-2019, u sklopu kojeg je kao voditeljica tima za planiranje i ugovaranje programa e-Škole osigurala temelje najvećem nacionalnom projektu digitalizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja u RH. Osim toga bila je izvršna i glavna urednica časopisa o obrazovnim tehnologijama Edupoint i voditeljica CARNET-ove E-learning akademije na kojoj je vodila program Upravljanje tehnologijama u obrazovanju (E-learning Management). Vodila je niz projekata financiranih iz domaćih i Europskih sredstava u području digitalnih tehnologija u obrazovanju, a trenutno je zamjenica voditelja projekta e-Sveučilišta. Izlagala je na više od 15 stručnih i znanstvenih, domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Objavila je niz radova i održala predavanja na konferencijama, vodila radionice i okrugle stolove. Završila je master obrazovnih tehnologija (Master of Educational Technology – MET) na kanadskom Sveučilištu Britanske Kolumbije (University of British Columbia – UBC), a trenutno je doktorski student na programu ICT and Education Otvorenog sveučilišta Katalonije (Universita Oberta de Catalunya – UOC).

Jasna Tingle
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Jasna Tingle je tijekom dugogodišnjeg iskustva u CARNET-u sudjelovala u izradi i održavanju tečajeva predviđenih za online i tradicionalno izvođenje, u planiranju i organizaciji obrazovnih programa, u mnogobrojnim projektima vezanima uz primjenu digitalne tehnologije u obrazovanju te u istraživanjima. Obrazovanje ju zanima i promatrano u širem teorijskom smislu, kao i u širem kontekstu suvremenog globaliziranog svijeta i razvoja tehnologije koja na njega utječe. Slijedeći ove interese 2007. godine je završila online program Master of Distance Education na Sveučilištu Athabasca u Kanadi, a 2017. godine doktorski program Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru.

Potrebno predznanje: nisu potrebna

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC