Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
988KB

Softverski alati u detekciji zdravstvenih poremećaja kod dece

Cilj ovog rada bio je da se pomoću softverskih alata ispita prevalenca deformiteta kičmenog stuba kod dece mlađeg školskog uzrasta iz Republike Srpske. Win Spine Pointer je jedan od najsavremenijih metoda procene telesnih deformiteta nemačke kompanije „Zebris Medical“. Pouzdanost ovog instrumenta za procenu deformiteta kičmenog stuba potvrđena je u mnogim istraživanjima u Evropi i svetu (Jung et al., 2016; Walicka-Cuprys et al., 2014; Walicka-Cuprys et al., 2010; Rusek et al., 2010; Walicka-Cuprys & Kuzdzal, 2013; Takacs et al., 2013; Kowalski et al.,2014).Istraživanje je bilo transverzalnog karaktera. Uzorak ispitanika izveden je iz populacije dece mlađeg školskog uzrasta iz Bijeljine, a činilo ga je devedeset dečaka i devojčica podeljenih u dva subuzorka. Jedan subuzorak su činili dečaci, i to njih četrdeset pet, a drugi su činile devojčice, takođe njih četrdeset pet. Win Spine Pointer Zebris Medical – koja podrazumeva: prenosivi računar (laptop), CMS 10-6-2 Measurement System – merni sistem za konekciju na USB PC/laptop računaru za ulaz šest markera, jedan digitalni ulazni kanal za prebacivanje/nožni prekidač, HD-MA1 Holding Device – držač sa dvama spojevima/adapterima i kugličnim zglobom, FS-1 Floor Stand – postolјe prenosivo, visinski podesivo za držanje uređaja merne jedinice, PR-1 Reference Marker – referentni marker za analizu kičme, PS33-10 Ultrasonic Pointer – ultrazvučni pokazivač za određivanje bodova i probnom površinom, Win Spine Pointer – pokazivač stanja kičme – softver za statičko određivanje položaja, geometrije i mobilnosti kičme sa ultrazvučnom sondom. Komjuter je nakon pregleda pokazivao stanje kičmenog stuba i postojanje deformiteta na sledeći način: određivanje oblika kičmenog stuba i mobilnosti, liniju grebena kičmenog stuba u frontalnoj, transverzalnoj i sagitalnoj ravni. Rezultati pokazuju veliku pouzdanost primenjenog uređaja, te veliku zastupljenost deformiteta kičmenog stuba kod dece.

Nebojša Mitrović
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet
Bosnia and Herzegovina

Doc.dr Nebojša (Zoran) Mitrović rođen je 13. decembra 1988. godine u Loznici, Republika Srbija. Diplomske akademske master studije upisuje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, završava ih 2012. godine prosečnom ocenom 9,17. Doktorske akademske studije iz oblasti kineziologije upisuje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, te 2016. godine doktorira sa prosečnom ocenom 9,57.

Radni odnos zasniva avgusta 2011. godine u OŠ „Branko Radičević“ u Malom Zvorniku. Zvanje asistenta stekao je 2012. godine, višeg asistenta 2016. godine, docenta 2017.godine na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu gde izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama. Bio je angažovan na predmetu Metodika nastave fizičkog vaspitanja 1 i 2 na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Metodika nastave fizičkog vaspitanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i na predmetu Istraživanje u sportu i fizičkom vaspitanju na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Autor ili koautor je preko 70 radova iz oblasti kineziologije. Bio je više puta angažovan kao predavač na obuci u okviru „Programa pripreme za školu“ i „Podrška unapređenju pristupa i kvaliteta predškolskog odgoja dece“ podržanog od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i nevladine organizacije Save the Children. Kao istraživač učestvovao je u četiri, a kao koordinator u jednom projektu finansiranom od strane Ministarstva nauke i tehnologije RS.

Član je mnogih stručnih, naučnih, organizacionih i recezentskih odbora više međunarodnih naučnih konferencija i udruženja, te tima za reformu predškolskog vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske i recezentskog tima Agencije za visoko obrazovanje RS.

Dalibor Stević
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet
Bosnia and Herzegovina

Aktivno se bavio odbojkom dugi niz godina, najprije kao igrač, a kasnije i kao trener. Kao trener je do sada postigao zapažene rezultate (rad sa mlađim selekcijama i afirmacija mladih igrača, više puta finalista Kupa RS, titula prvaka RS sa ekipom Radnik iz Bijeljine u sezoni 2004/2005.). U Odbojkaškom savezu Republike Srpske obavljao je funkcije člana stručnog štaba muške seniorske reprezentacije i selektora muške pionirske reprezentacije, te funkciju predsjednika Stručnog Savjeta Odbojkaškog saveza Republike Srpske. Godinama aktivno učestvuje u stručnom radu Odbojkaškog saveza Republike Srpske kao stručni rukovodilac kampova mlađih selekcija, te kao predavač na seminarima za stručno usavršavanje odbojkaških trenera. Kao Direktor reprezentacije predvodio je žensku juniorsku reprezentaciju na balkanskom odbojkaškom prvenstvu u Obrenovcu 2007. godine gdje je osvojena prva (srebrna) medalja za BiH. Obavljao je funkcije člana stručnog štaba, a kasnije i selektora seniorske reprezentacije BiH u više kvalifikacionih ciklusa za evropsko i svjetsko prvenstvo. Kao selektor juniorske i kadetske muške reprezentacije BiH, predvodio je nacionalnu selekciju na nekoliko balkanskih prvenstava. Trenutno, u Odbojkaškom savezu BiH obavlja funkciju člana trenerske komisije, a u odbojkaškom klubu „Majevica“ Lopare je angažovan kao sportski direktor i trener muške odbojkaške ekipe kaoja se uspješno takmiči u I ligi RS.

Pored stručnog angažovanja, aktivan je i na polju naučno istraživačkog rada iz oblasti Teorije i Metodike nastave fizičkog vaspitanja i Odbojke.

Nevena Stupar
Ministarstvo prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Serbia

Nevena Stupar završila je Pedagoški fakultet Univerziteta u Novom Sadu, master studije završila na istom fakultetu, doktorske akademske studije upisala na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i položila sve ispite, trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije. Objavila 5 naučnih radova. Udata je i majka jednog deteta.

Potrebno predznanje: Osnovni studij

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC