Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.6MB

Boomlearning- digitalni alat u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma

Kao i svako drugo dijete, i djeca s poremećajem iz spektra autizma imaju jednako pravo na obrazovanje i sva druga osnovna prava. Učenici s PSA se u svom obrazovanju često suočavaju s različitim izazovima. Informacijsko komunikacijske tehnologije i suvremene obrazovne tehnike mogu pomoći u obrazovanju osobe s PSA ublažavajući njezine izazove u različitim domenama. U radu s učenicima s PSA učitelj mora biti kreativan te koristiti različite tehnologije kako bi dobio povratnu informaciju od učenika. Zahvaljujući razvoju tehnologije učenicima s različitim teškoćama u razvoju omogućeno je uključivanje u društvo i kvaliteta obrazovanja koju zaslužuju. Doba digitalizacije transformirali su naše društvo i promijenili živote pojedinaca kojima je potrebna maksimalna individualizacija i različite metode rada. Korištenje različitih digitalnih alata (Boomlearning) omogućuje učenicima da se bolje povežu s nastavnim sadržajima, ostanu motivirani i uključeni u grupne aktivnosti. Učenici s PSA imaju često problema sa pažnjom i koncentracijom te se lako demotiviraju u izvedbi aktivnosti i zadatka, posebno ako je u zadatku previše ometajućih elemenata. Boomlearning platforma omogućuje izradu aktivnosti individualizirano i prilagođeno za svakog učenika. Izrađeni zadatci su interaktivni, učenik ih može odrađivati u razredu ili kod kuće. Zadatci se izrađuju kako bi potaknuli učenikov razvoj govora i razumijevanja, učenje slova, brojeva, čitanje, sve prema zadanim individualiziranim ciljevima koje smo postavili za učenika. Učenici rado sudjeluju u aktivnostima, uče kroz igru i usvajaju nova znanja bez frustracija i nezadovoljstva. U rješavanju takvih zadataka pozitivna strana je što učenik ima uvijek povratnu informaciju je li zadatak dobro riješen. U trenutcima kada mogu birati između digitalnih i papirnatih zadataka, uvijek izaberu digitalne. Kako prednost dajemo uvijek jakim stranama učenika, tako danas jake strane povezujemo s tehnologijom i digitalizacijom. S obzirom da je cilj ostvarenje svih djetetovih potreba i potencijala upotreba tehnologije u obrazovanju se pokazala učinkovita i efektivna kao sredstvo poučavanja i usvajanja znanja.

Mirna Carević
Centar za autizam Split
Croatia

Mirna Carević rođena je 1987. godine u Makarskoj. Završila je Učiteljski studij na Filozofskom fakultetu u Splitu. 2018. godine diplomirala je na Fakultetu prirodoslovnih i matematičkih znanosti: studijski smjer Edukacijska rehabilitacija. Nakon diplome zaposlila se kao učitelj edukator rehabilitator u Centru za autizam Split. Njeni interesi vezani su najviše uz rad s djecom sa poremećajem iz spektra autizma, rano prepoznavanje odstupanja u komunikaciji, metode poticanja te razvoj i implementaciju potpomognute komunikacije. Jedna je od osnivača Udruge Spektar, koja je neprofitna organizacija financijski održiva pomoću europskih fondova i usmjerena na pomoć obiteljima i djeci s teškoćama u razvoju. 2022. godine postaje vanjski suradnik u Savjetovalištu za djecu s teškoćama u razvoju Regionalnog centra kompetentnosti u Turističko- ugostiteljskoj školi Split na projektu Uspostave regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva. 2021. godine stekla je licencu za primjenu instrumenta za procjenu poremećaja iz spektra autizma (ADOS-2). Od ostalih edukaciju završila je 40 sati uvodne edukacije za RBT (registrirani bihevioralni tehničar), PECS Level 1 i Level 2, Teaching Critical Communication Skills, Montessori pedagog za djecu s teškoćama u razvoju i PODD (komunikacijski sustav).

Potrebno predznanje: /

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC