Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
1.8MB

Pošalji mi sliku...seksting u tijeku

Radionica je namijenjena informiranju odgojno-obrazovnih djelatnika u osnovnim i srednjim školama o sekstingu i zloupotrebi sekstinga među mladima. Osim toga, radionica je usmjerena na jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za preventivno djelovanje ka smanjenju virtualnog nasilja među mladima. Sadržaj radionice je izrađen u interaktivnom digitalnom alatu Genially. Polaznici će se kroz radionicu upoznati s pojmom sekstinga i različitim oblicima sekstinga, u kojem razdoblju života seksting najčešće počinje i kada je najviše prisutan. Također, polaznici će otkriti i razloge za seksting te dobiti odgovor na pitanje je li seksting sastavni dio (potencijalne) romantične veze ili rizično ponašanje. Seksting adolescentima može predstavljati način flerta i pokazivanje ili potvrđivanje privlačnosti i zainteresiranosti za drugu osobu te poticanje ili pojačavanje seksualnog uzbuđenja. Međutim, ponekad seksting prijeđe u nasilno ponašanje kada postoje prijetnje i/ili ucjene, kada se sadržaj prosljeđuje drugim osobama bez znanja ili pristanka osobe koja je u njemu prikazana, kada ga koriste odrasli da bi razmjenjivali sadržaj s maloljetnicima i slično. Tada se javljaju ozbiljne negativne posljedice koje utječu na fizičko i psihičko zdravlje te socijalno funkcioniranje žrtve. Odgojno-obrazovnim djelatnicima predstavit će se rezultati recentnih istraživanja o sekstingu, s posebnim naglaskom na rezultate istraživanja provedenog u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Osim teorijske pozadine, tijekom radionice bit će prikazani različiti primjeri sekstinga i sextortion-a kao oblika zloupotrebe sekstinga. Polaznici će aktivno sudjelovati u radionici kroz individualno i grupno rješavanje zadataka u digitalnim alatima, razgovor te razmjenu stručnih mišljenja i iskustava. U svrhu provjere postignutosti cilja radionice, u završnom dijelu polaznici će u grupama razmijeniti ideje i osmisliti preventivne aktivnosti za smanjenje nasilja među mladima u virtualnom okruženju, a koje mogu primjenjivati u svome radu s učenicima, te predstaviti svoje prijedloge preventivnih aktivnosti ostalim polaznicima.

Sabina Saltović
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia

Stručna suradnica psihologinja u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala je psihologiju i stekla titulu magistre psihologije, summa cum laude. Ima devet godina iskustva u školskoj djelatnosti kao stručna suradnica psihologinja i godinu dana iskustva kao radna terapeutkinja psihologinja u radu s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Svojim djelovanjem u školi nastoji doprinijeti psihološkom jačanju učenika, roditelja i kolega. Prije svega joj je važna zaštita mentalnog zdravlja njezinih gimnazijalaca, pa puno vremena posvećuje radu s mladima na individualnoj i grupnoj razini, a kako bi ih osnažila u nošenju sa svakodnevnim izazovima adolescencije. Uključena je i provodi u brojne školske i ERASMUS+ projekte. Stručno se usavršava kroz aktivna sudjelovanja na stručnim skupovima, tečajevima i konferencijama na lokalnoj i državnoj razini te volontiranje u udrugama koje se bave mladima. Doprinosi svojoj struci i kao članica Organizacijskog odbora Rijeke psihologije, manifestacije koja se svake godine odvija u Tjednu psihologije u veljači, a u svrhu popularizacije psihologije u Hrvatskoj.

Renata Hasel
Poduzetničko učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih
Croatia

Renata Hasel, magistra pedagogije, 2020. godine završila je Sveučilišni diplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Za vrijeme studija bila je demonstratorica na jedanaest kolegija na Odsjeku za pedagogiju te na kolegijima Nastavničkog modula. Kao studentica bila je aktivna članica Etičkog povjerenstva Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Odbora za kvalitetu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Iskustvo rada s djecom i mladima stjecala je kao volonterka u Prvoj dječjoj knjižnici i Odjelu za djecu s oštećenjem vida te u Domu za odgoj djece i mladeži. Nakon studija zaposlila se kao stručna suradnica pedagoginja pripravnica u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji gdje je najviše pažnje posvećivala savjetodavnom radu s učenicima i nastavnicima te unapređenju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. Kroz dosadašnji je rad bila uključena u različite projekte, a autorica je i znanstvenog rada objavljenog u inozemnom časopisu. Svoje profesionalne kompetencije nastoji dodatno usavršiti kroz redovito stručno usavršavanje.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna prethodna predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC