Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.3MB

Što se promijenilo- što kad aplikacije koje koristimo više nisu besplatne?

Cilj je interaktivnim izlaganjem utvrditi i raspraviti što se u našim školama promijenilo i u kom smjeru su promjene išle u IKT kulturi naših škola te korištenju besplatnih aplikacija u odnosu na predpandemijsko vrijeme. Jesmo li digitalno zreliji? Jesu li digitalno zreliji naši ravnatelji/ravnateljice? Jesu li digitalno zreliji roditelji naših učenika? Na čiju digitalnu zrelost i poboljšanje možemo osobno djelovati? Što nam u tome može pomoći i imamo li načine da to ostvarimo? Na konferenciji CUC 2018. ,Mreža ideja'', autorice su imale interaktivno izlaganje na temu ,Što kad aplikacije koje koristimo više nisu besplatne?'' i ispitale su stavove sudionika o uporabi aplikacija i gotovih digitalnih obrazovnih sadržaja koji će ovom prilikom biti uspoređeni s novim podatcima do kojih će doći interakcijom s polaznicima. Besplatne aplikacije vrlo često imaju promjene u načinima uporabe, a sadržaje koji su s pomoću njih nastali vrlo često nije moguće naknadno uređivati, nadograđivati, mijenjati i prilagođavati što je istaknuto kao njihov nedostatak. Što se promijenilo u korištenju besplatnih aplikacija, njihovom izboru, načinima odabira, u kom smjeru su išli scenariji razvoja kvalitetnih obrazovnih aplikacija na hrvatskom jeziku koje mogu zadovoljiti i najzahtjevnijeg učitelja? Jesu li se promijenili kriteriji i razlozi odabira određene besplatne aplikacije: jednostavnost uporabe, dizajn, dostupnost, prilagođenost dobi učenika, osobne sklonosti, postojeći trend i dr? Je li vremenski odmak i pandemijska situacija utjecala na stavove učitelja o korištenju besplatnih aplikacija? Kako su učitelji riješili stabilnosti uvjeta u korištenju besplatne aplikacije, jesu li školama omogućeni kvalitetni pristupi aplikacijama u vidu plaćanja licenci za pojedine alate kojima se na taj način dobiva viša kvaliteta usluge i veća stabilnost vlastitog digitalnog sadržaja? Postoje li istraživanja o uporabi besplatnih aplikacija, imaju li učitelji mogućnost izbora drugog, stabilnijeg i dugotrajnijeg rješenja? Usporedit ćemo prikupljene podatke s prethodnima te interakcijom s ostalim polaznicima utvrditi korelacije i ponuditi moguće odgovore i smjernice.

Branka Pastuović, mag. prim. educ.
Osnovna škola Brodarica, ŠIBENIK
Croatia

Učiteljica razredne nastave u OŠ Brodarica, u trajnom zvanju izvrsne savjetnice. Završila je E-learning akademiju, smjer Course design 2012. te se redovito stručno usavršava, osobito u području primjene tehnologija u obrazovanju. Zagovornica je suvremenih pristupa u poučavanju te u svom radu primjenjuje nove tehnologije. Od 2009. godine uključena je u više međunarodnih projekata, Erasmus+ i eTwinning, njezini projekti su nositelji nacionalnih i međunarodnih oznaka kvalitete, a nagrađena je i državnim nagradama za najbolje eTwinnning projekte COMET 2016. i 2020. godine. Za svoj rad nagrađena je Godišnjom nagradom Ivan Filipović 2021.godine.

mr. Ivana Križanac, mag. prim. educ.
Osnovna škola Brodarica, ŠIBENIK
Croatia

Aktivno radi na razvoju e-učenja i poučavanja u razrednoj nastavi. Inicijatorica je mnogih međunarodnih projekata u školi i sudionica eTwinning i ERASMUS+projekata.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC