Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.2MB

Suradnja u oblaku

S prelaskom na različita okruženja poučavanja javila se i potreba za promjenom načina na koji se prikazuje sadržaj, način na koji surađujemo, ali i način na koji bilježimo potrebno. Pohranjivanje dokumenata i drugih izvora sadržaja, kao i suradnja u oblaku postali su neizostavan dio svakog nastavnog procesa. Kako bi uključili učenike u rad i potakli ih na suradnju u online, hibridnom ili fizičkom okruženju potrebno je osmisliti aktivnosti koje će biti poticajne, ali da istovremeno omogućavaju usvajanje ishoda. Sudionici radionice će kroz nekoliko primjera iz prakse aktivno sudjelovati u kolaborativnom rješavanju zagonetki u oblaku, koristeći jednu od aplikacija iz Gsuite paketa – Google Jamboard. Za nastavak rada bit će im potrebne informacije dobivene rješavanjem zagonetki kako bi otključali dokumente u kojima će nastaviti surađivati. Nakon formiranja timova, najprije će se međusobno upoznati uz pomoć web alata Wonder. Wonder govori o novoj paradigmi suradnje u kojoj ljudi mogu biti bilo gdje, kreirati svoj prostor kako žele i surađivati u timu, sjedeći jedan uz drugog bez obzira na stvarne fizičke udaljenosti. Nakon upoznavanja sudionici će nastavit suradnju u oblaku (OneDrive, Google Disk) te uz pomoć različitih web alata za suradničko kreiranje stvarati zajedničke proizvode (Office 365, Canva, Coggle, …). Na početku će ukratko biti predstavljeni primjeri iz nastavne prakse kako bi se stekao uvid na koji način surađivati u oblaku, nakon čega će sudionici radionice sami izrađivati zadatke, odnosno rješavati probleme. Ovom radionicom pokušat ćemo odgovoriti na pitanje jesmo li kao pojedinci, kao nastavnici (odgojno-obrazovni djelatnici) digitalno spremni za nove generacije učenika - digitalne nomade.

Tina Marković
CARNET
Croatia

Tina Marković radi na mjestu experta u Odjelu za podršku korisnicima. Posjeduje višegodišnje iskustvo u vođenju europskih projekata te u provođenju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj popularizirati primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju te integraciju inovativnih metoda u učenju i poučavanju. Zadnjih pet godina vodi projekte Scientix i DOTS(Development of transversal skill in STEM) čiji je cilj popularizacija prirodoslovnih predmeta kod nastavnika osnovnih i srednjih škola te stvaranje zajednice praktičara svih STEM nastavnika u zemljama članicama EU. Članica je i programskog odbora Znanstvenog piknika u kojem CARNET sudjeluje od 2015. godine kao jedan od organizatora. U projektu e-Škole sudjeluje u dijelu koji se bavi uređenjem i opremanjem Regionalnih obrazovnih centara (ROC) u 15 škola odabranih putem javng poziva. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovna informatika. Završila je CARNET-ovu E-learning akademiju i stekla licencu projektnog menadžera.

Aleksandra Brmbota
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab
Croatia

Aleksandra Brmbota profesorica je matematike i informatike s 28 godina rada u Srednjoj školi Markantuna de Dominisa Rab na otoku Rabu. Trenutno je u zvanju profesorice savjetnice. Autorica je udžbenika za srednju školu (pisani po novome kurikulumu) te DOS-a (digitalnih obrazovnih sadržaja) za srednju školu, na Edutoriju. Članica je radne skupine za Matematiku državnoga projekta podrške provedbi kurikularne reforme MZO-a od 2019. do 2022. Kod prelaska na virtualnu nastavu (2020. i 2021. godine) uključila se u snimanje video lekcija za nastavu Matematike. Mentorira tečajeve (MOOC-ove) na državnoj razini na platformi loomen za Matematiku i Informatiku. Nagrađivana je od MZO-a kao jedna od 500 najboljih nastavnika Rep. Hrvatske. Scientix ambasadorica je i aktivni korisnik eTwinning platforme od 2016. godine. Autorica je i sudionica niza nacionalnih i međunarodnih projekata s europskom oznakom kvalitete, a dvaput je nagrađena i nacionalnom nagradom Comet za najbolji eTwinning projekt. Koordinatorica je Erasmus+ projektu GAMMA (Game-based learning in Mathematics) u svojoj školi koji još traje. Već 15-ak godina aktivni je korisnik Geogebre koju koristi kao neizostavni alat i pomoć prilikom pisanja i pripreme radnih materijala za nastavnike i za učenike, ali i autorica je raznih aktivnosti i GGB knjiga namijenjenih učenicima i nastavnicima. Redovito prati novosti na Geogebrinoj platformi i implementira ih u svoj rad i nastavu. Osim Geogebre kao najzanimljivijeg alata za poučavanje Matematike, u nastavi redovito kombinira i niz drugih digitalnih alata, posebno alata koji omogućavaju zajedničku suradnju i dijeljenje sadržaja u realnome vremenu. Uvijek je spremna na nove izazove te uvođenje inovacija u nastavu.

Ella Rakovac Bekeš
I. gimnazija Osijek
Croatia

Ella Rakovac Bekeš nastavnica je matematike u I. gimnaziji Osijek. Nakon stjecanja zvanja profesora matematike i informatike na Sveučilišnom odjelu za matematiku u Osijeku, stječe i zvanje magistrice znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Kao jedan od Scientix ambasadora za RH sudjeluje u brojnim pilot-projektima, te promovira i provodi veliki broj STEM aktivnosti. Sudjeluje na brojnim državnim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima kao aktivni sudionik. Aktivno sudjeluje na međunarodnim Erasmus projektima, te projektima iz STEM područja, a najveći doprinos daje u području inovacije nastave primjenom tehnologije proširene stvarnosti i očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Autorica objavljenih digitalnih obrazovnih sadržaja. Višegodišnja dobitnica nagrade MZO za najboljeg odgojno-obrazovnog djelatnika. Promovirana u zvanje izvrsnog savjetnika.

Potrebno predznanje: osnovno poznavanje rada na računalu, upotreba (poznavanje) svojih korisničkih podataka za prijavu na različite digitalne alate

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC