Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.1MB

IZAZOVI RADA U POSEBNIM UVJETIMA ZA VRIJEME PANDEMIJE I NAKON POTRESA S UČENICIMA

Pandemija i potres su promijenili naše živote pa su tako promijenili i pristupe u poučavanju i načine rada s učenicima, a posebno s učenicima s posebnim potrebama. Aktivno korištenje digitalnih tehnologija je jedini način da se u tim uvjetima provodi nastava. Škola u bolnici organizira nastavu u Klinici za dječje bolesti Zagreb i u Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom „dr. Mladen Ćepulić“. Tijekom pandemije pristup učiteljima bio je znatno ograničen na obje lokacije. U takvim uvjetima učitelji su izvodili online nastavu s hospitaliziranom djecom. Hospitalizirana djeca odvojena su od svoje životne sredine jer su zbog slabog imuniteta često izolirana. Oni i njihovi roditelji susreću se s brojnim poteškoćama: teškoće izazvane ozljedama ili bolešću te brigom za školske obaveze. Da bi motivirali učenike koji su na bolničkom liječenju učitelji koriste razne digitalne alate za komunikaciju, poučavanje i zabavu. Kako bi se prilagodilo specifičnim potrebama svakog pojedinog učenika, izrađuju se individualni digitalni sadržaji, motivcijske igrice... Svaki učenik, ima svoju posebnu “pedagošku terapiju”, a učitelji nastoje pronaći ravnotežu između bolničkih terapija i školskih obaveza. U Školi u bolnici provode se različiti projekti i izvannastavne aktivnosti (gostovanje dječjih pisaca i filmskih umjetnika, projekcije filmova i sl.) putem videokonferencija. Pomoću digitalnih tehnologija organiziran je virtualni posjet Gradskoj knjižnici, Zoološkom vrtu, Veleposlanstvu Australije, Japana itd. Osim s djecom u Školi u bolnici, digitalne tehnologije koriste se u radu s učenicima i u Matičnoj školi. Pedagoška služba provodi aktivnosti vezane za rad s učenicima. Različite metode, postupci i digitalni alati koriste se kako bi se olakšao rad i postigli bolji rezultati. Najčešće korišten alat je Play Attention. Digitalni alati omogućuju uključivanje šire društvene zajednice u odgojno-obrazovni proces na dobrobit učenika.

Lidija Sosa Šimenc
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
Croatia

Lidija Sosa Šimenc, ravnatelj mentor, rođena je 12. 3. 1972. nakon osnovne škole i srednje kemijske škole upisala je Prirodoslovno- matematički fakultet smjer profesor biologije i kemije. Nakon završenog studija zapošljava se u OŠ Izidora Kršnjavoga na radnom mjestu učiteljice prirode i kemije. Od osnutka Škole u bolnici 2004. predaje nastavu kemije u Školi u bolnici. Učitelj mentor postala je 2009. Od srpnja 2010. imenovana je vršiteljicom dužnosti ravnateljice a do veljače 2011. ravnateljica je Škole. Za mentora ravnatelja imenovana je 2022. Kao učiteljica prirode i kemije: - organizirala je i provodila školska natjecanja iz kemije, - organizirala je i provodila školska natjecanja iz prve pomoći, - sudjelovala je u radu Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu natjecanja iz kemije. Kao ravnateljica škole posebnu pozornost u svom radu posvetila je: - stručno-pedagoškom radu, - povećanju kompetencija i unutarnjih kapaciteta nastavnog osoblja škole s ciljem osiguravanja kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa, - uvođenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija i multimedijskih sadržaja u školu, - suradnji škole s roditeljima i lokalnom zajednicom, - ekološkim aktivnostima. Sudjelovala u: - organizaciji različitih događanja u školi, - organizaciji državnih stručnih skupova učitelja Škole u bolnici, - organizaciji međunarodnih stručnih skupova, - u radu radne skupine za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala, - u radu Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, - u radu ispitnog Povjerenstva škole za polaganje stručnog ispita iz glazbene kulture, - u raznim projektima, povjerenstvima i radnim skupinama.

TATJANA PRISELAC
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA
Croatia

Tatjana Priselac, profesor savjetnik, rođena je 1.12.1968. Nakon osnovne škole završava prirodoslovno-matematičku gimnaziju te nakon toga upisuje Fakultet matematike i informatike. Radila je kao profesor informatike u Zagrebačkoj V. Gimnaziji te u Gimnaziji Tituša Brezovačkog. Od 21.1.2004. radi kao profesor matematike i informatike u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga u Zagrebu, Kršnjavoga 2 te u Školi u bolnici pri Klinici za dječje bolesti, Klaićeva 16. Specijalist je za poslovnu informatiku (7 modula ECDL) te mentor i ispitivač za ECDL Osnovni i Napredni program. Stručnjak je zaštite na radu II.

Osim redovne nastave imenovana je: • za administratora resursa te godinama održava web-stranicu škole, • za administratora e-Dnevnika i e-matice, • za administratora tableta, • za voditelja školskog projektnog tima u provedbi projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“, • za e-tehničara te stručnjaka za tehničku podršku u istom projektu

Održala je brojna predavanja u svojoj školi, radionice na Županijskom stručnom skupu učitelja RN, te na međužupanijskom stručnom skupu učitelja Škole u bolnici. Održala je 9 radionica Kako uspješno učiti u online okruženju u sklopu obrazovne reforme Škola za život. Osiguravala je tehničko-informatičku podršku tijekom trajanja Međužupanijskih stručnih skupova na području Glazbene kulture i umjetnosti. Sudjelovala je u Erasmus+ KA201 projektu „Space Detectives“.

Potrebno predznanje: Osnovna razina - nije potrebno predznanje

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC