Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
50.2MB

Istraži pa pokaži

Cilj nam je bio upoznati zainteresirane nastavnike s inovativnim metodama poučavanja koje mogu primijeniti u radu sa darovitim učenicima. U ovom primjeru dobre prakse prikazana je metoda poučavanja vođenim istraživanjem koju smo provele s učenicima koji pohađaju dodatnu nastavu iz kemije. Istražujući DNA molekule i enzim iz sline - amilazu, te utjecaj raznih čimbenika na njihovu postojanost i aktivnost, surađujući međusobno, učenici su otkrivali nove spoznaje i samostalno dolazili do zaključaka. Ovo je pristup koji učenicima omogućuje sudjelovanje u aktivnostima koje ih navode na prilagodbu postojećeg znanja ili stjecanje novog znanja pri čemu učenici imaju kontrolu nad procesom učenja i sami oblikuju vlastito znanje. Aktivnosti koje su učenici izvodili možemo podijeliti na 3 dijela. Prvi dio započinje opažanjem pojava unutar eksperimentalnog rada u školskom laboratoriju i postavljanjem hipoteza. Drugi dio posvećen analizi i obradi dobivenih rezultata i teorijskom razmatranju. U ovom su dijelu učenici pomoću raznih alata pripremali sadržaje koje će koristiti u zadnjoj fazi. Pomoću digitalnog alata - Chem Sketch, učenici su crtali organske kemijske strukture - nukleotid DNA molekule, koji daje 2D i 3D prikaz molekularne strukture. Kako bi slikovito opisali postupak eksperimentalnog istraživanja crtali su crteže i svu korištenu aparaturu prikazali pomoću alata Chemix. Dobivene podatke su obradili pomoću Chart Tool – alata za izradu grafikona koji predstavljaju izvrstan alat za prenošenje vizualnih informacija. Pripremljene materijale učenici su koristili za izradu različitih digitalnih obrazovnih sadržaja u grupama - plakat u Pictochartu, video prezentaciju u alatu MovieMaker i virtualni edukativni materijal u Thinglink alatu. Učenici su izložili svoje istraživanje pomoću pripremljenih edukativnih materijala u svojim razredima, nakon čega su tražili od učenika povratnu informaciju o tome koliko su naučili iz navedenih izlaganja te da podjele svoje dojmove o istima. U tu svrhu koristili su ankete i kvizove u Google Forms alatu.

Kristina Kristek
III. gimnazija Osijek
Croatia

Kristina Kristek je profesorica kemije u III. Gimnaziji Osijek. Diplomirala je 2007. g. na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesora biologije i kemije. 2019. g. je promovirana u zvanje profesora mentora. Koautorica je na zbirkama zadataka iz kemije za 1., 2. i 3. razred gimnazije pod nakladništvom izdavačke kuće Alfa. Od 2016. g. izlaže radove na CUC konferencijama. Često mentorira učenike u istraživačkim radovima i projektima s ciljem razvoja znanstvenog promišljanja i poticanja ljubavi prema znanosti, prirodi i okolišu.

Silvija Krnić
III. gimnazija Osijek
Croatia

Silvija Krnić profesorica kemije u III gimnaziji Osijek. Diplomirala 2002. na Pedagoškom Fakultetu, Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijek. 2016. Promovirana u zvanje profesora savjetnika. Koautorica je na nekoliko udžbenika i na zbirkama zadataka iz kemije za 1., 2. i 3. razred gimnazije pod nakladništvom izdavačke kuće Alfa. Mentorica je brojnih učenika sudionika državnih natjecanja iz kemije.

Potrebno predznanje: Svi sudionici, nevezano za prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva mogu sudjelovati na izlaganju.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC