Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
38.2MB

Kuc, kuc lektira se zovem

Uvođenjem novog Kurikuluma za predmet Hrvatski jezik (2019./20.) pojam lektira dobio je novi naziv djela za cjelovito čitanje. Rad prikazuje prepletenost predmeta Hrvatskog jezika i međupredmetnih tema Osobni i socijalni razvoj i Informacijske komunikacijske tehnologije. Učenici su sva djela koja su čitana u razredu pratili uz korištenje digitalnih alata: mrežna stranica razreda i hiper dokumenta. Na ovaj način lektirno djelo je interpretirano na više nivoa: a) čitanje u razredu - govorni model učiteljice; b) vizualni pregled lektirnog djela - video sadržaj (platforme Youtube i Vimeo); c) audio prikaz lektirnog djela - snimke na platformi e Sfere d) oslikavanje ilustracija djela - korištenje alata za fotografiju i postavljanje u oblak (platforme Google alata) Pristup lektirnim djelima (interpretirano je 8 djela za cjelovito čitanje) bilo je međusobna sinergija kako lektirna djela učiniti dostupnima (hiper dokument), razumljivim (različite digitalne platforme za igrifikaciju) i pamtljivima (spoj ili korelacija više predmeta koji imaju zajedničku temu). Učenici i roditelji su ovaj način interpretacije lektirnih djela doživjeli i vrednovali kao uspješan, uočljiv, a u vrednovanju su iskazali da im je najvažniji element bio da je “sve na jednom mjestu”. Uz korištenje digitalnih alata (i njihovo pravilno korištenje kod učenika) jako važan element je bio da učenici zavole čitanje, da slušaju i govorno pamte pravilan standardni književni jezik (i naglaske) i da “sami uzmu u ruke knjigu i pročitaju”. Za potrebe dubljeg proučavanja različitih lektirnih i književnih priča koristili smo projekt Čitam sebi, čitam tebi gdje smo nakon usvajanja početnog čitanja i pisanja pročitali 30 različitih naslova i interpretirali ih na različite zanimljive načine. Sve je to dokumentirano i vođeno na mrežnim stranicama razreda. Svakim novim književnim djelom, učenici su bili sve motiviraniji da i samostalno posegnu za određenom slikovnicom i čitaju te tako bogate svoj rječnik i maštu. LINK: https://sites.google.com/view/1razredkerestinec/dani/lektira

Sandra Vuk
Osnovna škola Sveta Nedelja
Croatia

Učiteljica Sandra Vuk putem projekta Webučionice promiče digitalnu pismenost na svim razinama obrazovanja. Pomaže kolegama da ovladaju digitalnim alatima koji im trebaju u nastavi na daljinu, ali i da unaprijede svoja predavanja i iskoriste prednosti moderne tehnologije. Do sada je organizirala više stručnih usavršavanja s nazivom IZAZOV (3 vrste ovisno o alatima i stupnju digitalnih vještina korisnika) koje je završilo oko 1200 nastavnika, učitelja, odgojitelja i profesora. Nagrađena je nagradama: Ponos Hrvatske, Nagrada Ivan Filipović za 2020.godinu, najbolji Europski projekt u području obrazovanja kao volonter, proglašen od strane Europske unije za 2020. - 2021.godinu... Radi u Područnoj školi Kerestinec i učiteljica je 19 bisera koje poučava.

Angelina Jakopin Vuk
Osnovna škola Središće
Croatia

Angelina Jakopin Vuk, mag. prim.educ (učiteljica razredne nastave). Diplomu stekla na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu iz područja razredne nastave te dodatnih sadržaja iz područja informatike. Za vrijeme studija počela pohađati webinare u sklopu Webučionice te počela surađivati na prevođenju aplikacija za različite alate (Glide, Wakelet). Po završetku studija zaposlena u OŠ Središće kao učiteljica razredne nastave u produženom boravku. Za vrijeme rada u produženom boravku nagrađena nagradom Ministarstva među 500 najboljih učitelja u Republici Hrvatskoj te nedavno stekla status Googlovog edukacijskog mentora.

Potrebno predznanje: Nema potrebnih predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC