Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
13.4MB

Digitalni marketing – prilika za komunikaciju s lokalnom zajednicom

Danas sve više škola prepoznaje važnost digitalnog marketinga, ponajprije društvenih mreža, kako bi rad škola bio vidljiviji. Digitalni marketing zahtijeva strukturirane vještine koje doprinose kvalitetnom prijenosu informacija. Ulogu objavljivanja na društvenim mrežama imaju učitelji/nastavnici iz različitih područja te najčešće izostaje konkretna edukacija za potonje. Analizom web stranica i društvenih mreža škola uočila sam nekoliko problema: nesustavno i neplanirano objavljivanje, objave su neprimjerene dužine i sadržaja za određenu društvenu mrežu te vizuali nisu dovoljno prilagođeni. Polaznicima će biti predstavljeni osnovni postulati digitalnog marketinga u školskom okruženju s konkretnim primjerima. Bit će upoznati s načinima planiranja te najboljim oblicima tekstualnog i vizualnog sadržaja. Na početku radionice polaznici će proći proces „oluje ideja” u alatu Tricider vezano za komunikaciju škole s lokalnom zajednicom. Potom će u timovima izrađivati strategije objavljivanja za različite platforme (web stranica, Facebook, Instagram) u zajedničkom Word dokumentu te će planirati objave u Microsoft Office kalendaru. Svaki sudionik izrađivat će logotip svoje škole, na zajedničkoj poveznici u alatu Canva te će svaki tim izraditi anketno glasanje u alatu SurveyLegend. Jedan od načina kako škole mogu aktivno komunicirati s lokalnom zajednicom upravo je poziv na sudjelovanje u različitim anketama. Polaznici će koristiti i alat Bit.ly za skraćivanje poveznica jer je to jedna od važnih postavki objava. Polaznicima će biti predstavljeni primjeri dobrih i loših objava na školskim platformama. Svaki tim imat će zadano neko zamišljeno događanje u školi koje će morati popratiti objavom za web stranici škole te objavama za društvene mreže Facebook i Instagram. Isto tako izrađivat će vizuale (grafika, videozapis) u alatu Canva.

Melita Povalec
Školska knjiga d.d.
Croatia

Melita Povalec, rođena 25. listopada 1984. godine u Zagrebu, završila je opću gimnaziju u Ivanić-Gradu i diplomirala na PMF-u, smjer prof. biologije. Završila je tečaj za računalnog operatera ECDL, program ICT Edu i za školskog koordinatora međunarodnog programa „Eko-škole” te tečaj Digitalni marketing. Odslušala je edukacije u pilot projektu „E – škole”, te je 2016. godine napredovala u zvanje mentora i stekla je certifikat British Councila C1 razine engleskog jezika. Rad u školi započela je 2008. godine, a od 2010. je radila u OŠ Frana Galovića u Zagrebu na poslovima: učiteljica prirode i biologije, školska koordinatorica Eko – škole, povjerenica za otpad, voditeljica izvannastavnih aktivnosti te je bila dio tima za kvalitetu, a trenutačno je zaposlena kao urednica za biologiju u izdavačkoj kući, Školska knjiga. Profesorica Povalec koordinirala je brojnim međunarodnim projektima „Litter less“, „Zelena čistka“, eTwinning projektima te je sudjelovala u Erasmus projektu „Eco Tesla“ i koordinirala Erasmus projekte: KA2 „Games for learning Science“, KA1 „KIDAMO“. Sudjelovala je na eTwinning konferenciji na Malti „Pokrenimo inkluziju“ te ima priznanja za mentoriranje učenika na državnoj razini iz znanja. Provodila je Carnet radionice u sklopu II. faze programa „E-škole” te je držala STE(A)M radionice u dječjim vrtićima. Uređivala je i vodila facebook i Instagram stranice te web stranicu škole. Profesorica je autorica članaka, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja, držala je predavanja i radionice na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Svakodnevno koristi digitalne alate za suradnju u kolektivu i za pripremu različitih promotivnih materijala i održavanje društvenih mreža, pripremu i provedbu različitih projekata.

Potrebno predznanje: Radionica iziskuje osnovne digitalne kompetencije.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC