Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
27.0MB

SiLab – say what?

Društvene prakse se mijenjaju, kao i tehnologija, a naše učionice izgledaju jednako kao i prije sto godina. Promjena fizičke okoline utječe na načine ponašanja i razmišljanja ljudi. Dobro osmišljena okolina nudi korisniku pedagošku potporu, omogućava mu interakciju na različite kreativne i smislene načine. Vođene tom idejom, autorice će predstaviti najvažnije rezultate i zaključke Erasmus projekta KA2 „School Innovation Labs“ (SiLab), a bio je nadahnut idejom uvođenja inovativnih laboratorija u škole. Inovativni laboratorij (i-lab) je revolucionarni koncept koji je zaživio u vodećim svjetskim tvrtkama, a ključna ideja je da uređenje prostora doprinosi razvoju kreativnog razmišljanja, novim idejama i načinima rješavanja problema te omogućava jednostavnije razmišljanje izvan okvira. Projekt je iniciran idejom uvođenja i-labova u škole, kako bi se poticajnom okolinom razvijale ključne kompetencije učenika u obrazovanju za 21. stoljeće: inovativnost, kreativnost, kritičko mišljenje, timski duh i originalnost kod učenika. Projekt je rezultirao promjenom jedne učionice u potpuno nov, fleksibilan prostor koji uz dio za učenje nudi i kutak za opuštanje, a vizualnim uređenjem razlikuje se od klasičnih učionica. Stolovi koji se mogu brzo i jednostavno pregrupirati na najrazličitije načine, unose dinamiku u prostor i otvaraju nove mogućnosti obrazovnih praksi. Autorice će prikazati moderno uređene učionice i škola partnera te načine i ideje kako preurediti prostor za učenje i bez velikih novčanih izdataka. Poticajan prostor sam po sebi nije dovoljan uvjet, pa koncept i-laba podrazumijeva i promijenjenu ulogu nastavnika koji postaje facilitator i moderator aktivnosti, a treći segment i-laba je tehnološka podrška te će autorice predstaviti novi i inovativni software razvijen od strane partnerske mađarske tvrtke, Trebag. Software naziva Brainstorming ima podršku korisnicima i upute za korištenje na hrvatskom jeziku, potpuno je besplatan, idealan je za provođenje oluje ideja, za izrade mentalnih mapi, dijeljenje ideja, a osigurava anonimnost učenika, mogućnost evaluacije odgovora, a svojim modernim dizajnom privlači učenike.

Laura Angelovski
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia

Profesorica filozofije, logike i etike u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji od 2013. godine. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala je hrvatski jezik i književnost i filozofiju, summa cum laude. Nakon završetka fakulteta radi kao vanjski suradnik na diplomskom studiju filozofije iz kolegija Školska praksa 1. i 2. S dr.sc. A. Golubović objavljuje rad „Metodika nastave filozofije“, 2017. godine. Redovito je mentor učenicima na natjecanjima iz filozofije i logike, a školske godine 2016./2017. dobiva i priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za osvojeno prvo mjesto na Državnom natjecanju iz filozofije. Od početka rada završava mnoge edukacije o korištenjima i primjeni web 2.0. alata u realizaciji nastave, za što 2018. dobiva i nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu inovativnih digitalnih sadržaja. Članica je Državnog ispitnog povjerenstva za logiku od 2020 godine. Angažirana je kao članica Stručne radne skupine za izradu videolekcija iz Filozofije i Etike u sklopu projekta „i-nastava“ MZO-a (2020. – 2022.). Od 2021. godine je stekla napredovanje u zvanje mentora. Nerijetko drži predavanja na županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima. Voditeljica je i sudionica mnogih projekata na različitim razinama, od kojih izdvajamo Erasmus projekt KA2 „School Innovation Labs“. Članica je radne skupine koja je kreirala kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja za srednje škole, „Škola i zajednica“ te ga kao pilot projekt, prva u Hrvatskoj, provodi u svojoj školi, te paralelno tijekom cijele godine održava edukacije za nastavnike. Od lipnja 2022. godine imenovana je vanjskom suradnicom Agencije za odgoj i obrazovanje za filozofiju, logiku i etiku.

NINA ŠEPIĆ
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia

Nina Šepić, zaposlena je kao profesor talijanskoga jezika u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji od 2018. godine. Diplomirala je povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru 2003. te je zbog izvrsnosti bila korisnicom državne stipendije tijekom studiranja. Radila je kao vanjski suradnik na Odjelu za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci i kao znanstveni novak na Institutu za povijest umjetnosti te je autoricom nekoliko znanstvenih i stručnih članaka. Sudjelovala je u eksperimentalnom programu Škola za život. Aktivan je član eTwinning zajednice i sudjeluje u projektima. Uključena je u i Erasmus KA2 projekte -School innovation labs (Silab) i From Archive to Alive. Mentor je učenika na državnom iz Talijanskog jezika u 2022. godini, drži predavanja na županijskim stručnim vijećima te se redovito usavršava. Autoricom je metodičkih preporuka za Talijanski jezik (2019.) Posjeduje licencu za predavanje predmeta Visual Arts u Međunarodnom IB programu( IB Diploma programme).

Potrebno predznanje: Nisu potrebna prethodna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC