Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.5MB

PowerPoint - sveprisutni, a opet zaboravljeni alat u inovativnoj nastavi

PowerPoint se svakodnevno koristi, ali u nastavi informatike može se koristiti na sasvim drugačiji način. Uz pomoć animacija i jednostavnog crtanja oblika možemo pomoći učenicima u jednom za njih sporednom, ali izuzetno važnom aspektu - prometne kulture. Naime učenici, nažalost, jako slabo poznaju prometnu kulturu. Svakodnevno prelaze mnoga raskrižja kao pješaci, ali jako često prolaze ista svojim biciklima te romobilima po cesti ne znajući osnovna pravila prometne kulture. Ideja je izraditi na radionici u alatu PowerPoint neke primjere raskršća, vozila i pješaka, te uz animacije napraviti prednosti prolaska vozila, odnosno pješaka. Na jedan jednostavan, koristeći jedan od sveprisutnih alata, učenicima (polaznicima) na lako razumljiv način prezentiramo istinsku školu za život. Polaznicima bi se prvo prezentirali osnovni prometni znakovi uz kratku analizu. Nakon toga bi se opisalo oblikovanje slajda koristeći objekte gdje bi se na prvom primjeru nacrtala cesta, pješački prijelaz sa semaforom, pješak te automobil. Nakon toga demonstrirale bi se animacije te redoslijed animacija. Upravo dio radionice s animacijama je „najvažniji“ jer tu slažemo tko kada ima prednost prolaska. Drugi primjer bi bio izrada raskrižja, ali iz ptičje perspektive. Tu bi bili nacrtani prometni znakovi, više vozila te pješaka. Upravo uz pomoć animacija napravila bi se analiza kada i tko ima prednost. Treći primjer bi bio potpuno samostalna izrada vlastitog raskrižja koje bi autori skupa s polaznicima prokomentirali. Ukoliko bi ostalo vremena neki od radova polaznika bili bi prikazani s računala autora. Polaznici radionice postupnim izradom prezentacije s animacijama nadograđuju svoje znanje prometne kulture te unapređuju prethodna znanja PowerPointa te mogu ista primijeniti u radu s učenicima od 5. do 8. razreda.

Kristian Iskra
Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo
Croatia

Kristian je učitelj informatike u najvećoj školi u PGŽ. U zvanju je profesor mentor. Predaje višim razredima.

Edvard Štimac
Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo
Croatia

Edvard je učitelj informatike, a u osnovnoj školi "Sveti Matej" predaje uglavnom nižim razredima. Relativno nedavno je položio stručni ispit.

Potrebno predznanje: Osnove Powerpointa

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC