Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
56.7MB

U korak s tehnologijom – ICT-AAC u edukaciji i intervenciji

Dugogodišnja suradnja sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta) u sklopu Kompetencijske mreže ICT-AAC rezultirala je, između ostalog, s više od 50 ozbiljnih igara i aplikacija za djecu i odrasle sa složenim komunikacijskim potrebama, razvojnim teškoćama i/ili invaliditetom. Aplikacije su usmjerene na poticanje socijalnih vještina (usvajanje društveno prihvatljivih ponašanja, poticanje socijalne interakcije, razvoj komunikacijskih vještina, ostvarivanje komunikacije...) i različitih razvojnih vještina (usvajanje jezika, matematičkih koncepata, predvještina čitanja i pisanja, orijentacije u vremenu...), kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti ispravnog pristupanja i komunikacije s osobama s invaliditetom. Iako su pokazane brojne prednosti korištenja digitalnih tehnologija u svrhe edukacije i rehabilitacije, mnogi su i dalje skeptični oko njezine primjene. Cilj je ovog izlaganja predstaviti digitalna rješenja razvijena u sklopu Kompetencijske mreže ICT-AAC te utjecati na svijest sudionika o korisnosti njihove primjene u radu s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, kao i djecom urednog razvoja različitih dobi.

U izlaganju će se koristiti interaktivni digitalni alati putem kojih će se iznijeti zanimljivi primjeri slučajeva iz prakse te će se polaznicima omogućiti da kroz praktične primjere nauče odabrati adekvatno ICT-AAC rješenje ovisno o potrebama korisnika. Polaznici će se se upoznati sa konceptom ozbiljne igre, intuitivnosti u korištenju ICT-AAC rješenja te načinima na koje ozbiljne igre mogu koristiti u nastavnim aktivnostima ili intervencijskim programima koje provode u svrhu ostvarenja konkretnih edukacijskih i intervencijskih ciljeva. Isto tako, polaznici će razviti bolje razumijevanje o opcijama pristupačnosti implementiranim u ova rješenja, a sve s ciljem ostvarivanja jednake uključenosti djece s razvojnim teškoćama i osoba s invaliditetom u društvo.

Matea Zovko
UNIZG FER
Croatia

Matea Zovko apsolventica je logopedije te je kao član FER tima na projektu ATTEND zaposlena na puno radno vrijeme. Profesionalni interesi i istraživački rad usmjereni su na ranu intervenciju, primjenu asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u intervenciji te obitelji usmjeren pristup.

Matea Žilak
UNIZG FER
Croatia

Matea Žilak doktorandica je na FER-u te zaposlena kao asistentica na Zavodu za telekomunikacije. Na projektu ATTEND zadužena je za aktivnosti vezane uz edukaciju. Profesionalni interesi usmjereni su na razvoj digitalnih rješenja za edukaciju i komunikaciju, a uža specijalnost vezana je uz razvoj i implementaciju proširene stvarnosti u iste svrhe.

Ivana Vinceković
UNIZG ERF
Croatia

Ivana Vinceković na projektu ATTEND zaposlena je na puno radno vrijeme kao stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Profesionalni interesi usmjereni su na primjenu asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u radu s osobama sa složenim komunikacijskim potrebama te edukaciju i savjetovanje stručnjaka drugih profila o načinima korištenja potpomognute komunikacije.

Potrebno predznanje: Osnove rada na pametnom telefonu te osnove korištenja Interneta

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC