Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
24.3MB

Modeliranje i diferencirano poučavanje matematike s pomoću aplikacije Genial.ly

Matematički procesi prožimanju sve domene nastavnog predmeta Matematika, a u ovom radu naglasak je na procesima rješavanja problema i matematičkom modeliranju s pomoću aplikacije Genial.ly. Kroz osobne primjere uporabe aplikacije Genial.ly za izradu i prikaz matematičkih problema te mogućnosti njihova rješavanja procesom modeliranja u samoj aplikaciji, autorice će naglasiti mogućnosti prilagodbe sadržaja i diferenciranog poučavanje početne nastave matematike u različitim nastavnim okružjima: prije, tijekom i nakon pandemije. Obzirom da je Genial.ly online aplikacija namijenjena izradi različitih vrsta interaktivnih sadržaja i može sadržavati tekst, zvuk, sliku, video, grafike te ostale mogućnosti integriranja/ ugradnje web sadržaja u prezentaciju, autoricama je izuzetno zanimljiva za primjenu u početnoj nastavi matematike.

Prije pandemije alat je korišten na mreži, kao oblik igrifikacije za ponavljanje, uvježbavanje i samovrednovanje matematičkih sadržaja kojemu su učenici mogli lako pristupiti putem očitavanja koda, već od 1. razreda osnovne škole. Korišten je u redovnoj nastavi i bit će dani primjeri rješavanja problema modeliranjem, uporabom IKT-a, u 1. razreda osnovne škole.

Tijekom pandemije, alat je korišten na mreži, kao prezentacijski alat za poučavanje i uključivao je slikovne prikaze, zvučne zapise obraćanja učenicima te različite vrste prikaza koji su učenicima trebali pomoći u vizualizaciji matematičkih sadržaja, osobito učenicima koji su imali različite vrste teškoća u savladavanju matematičkih sadržaja. Korišten je tijekom online nastave. Bit će dani primjeri iz učionice 1. i 2. razreda osnovne škole. Nakon pandemije, alat je korišten na mreži, kao interaktivni hipermedijski sadržaj obogaćen raznim grafičkim elementima s naglaskom na prikaze podataka i animacijske sadržaje za diferenciran pristup u radu s matematički darovitim učenicima. Danas, aplikaciju Genial.ly i mogućnosti njezine primjene u poučavanju nastave matematike, s posebnim naglaskom na modeliranje i diferencijaciju matematičkih sadržaja, istražuju studenti Učiteljskog studija Sveučilišta u Zadru u okviru kolegija Metodika početne nastave matematike, te će biti prikazani i neki rezultati njihova rada.

Branka Pastuović, mag. prim educ.
Osnovna škola Brodarica, Šibenik
Croatia

Učiteljica razredne nastave u OŠ Brodarica, u trajnom zvanju izvrsne savjetnice. Završila je E-learning akademiju, smjer Course design 2012. te se redovito stručno usavršava, osobito u području primjene tehnologija u obrazovanju. Zagovornica je suvremenih pristupa u poučavanju te u svom radu primjenjuje nove tehnologije. Od 2009. godine uključena je u više međunarodnih projekata, Erasmus+ i eTwinning, njezini projekti su nositelji nacionalnih i međunarodnih oznaka kvalitete, a nagrađena je i državnim nagradama za najbolje eTwinnning projekte COMET 2016. i 2020. godine. Za svoj rad nagrađena je Godišnjom nagradom Ivan Filipović 2021.godine.

Maja Cindrić
Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja
Croatia

2016. – sada docent za nastavu metodike matematike na Sveučilištu u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja 2013. – 2016. Viši asistent za nastavu metodike matematike na Sveučilištu u Zadru , Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece 2005. – 2013. Asistent za nastavu metodike matematike na Sveučilištu u Zadru , Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece 1999. – 2005. Učitelj matematike i fizike u OŠ «Bartula Kašića» u Zadru , rad na neodređeno vrijeme 1998. – 1999. Učitelj fizike u OŠ «Petra Preradovića» u Zadru, rad na određeno vrijeme 1997. – 1998. Učitelj fizike u OŠ Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom, rad na određeno vrijeme

Potrebno predznanje: Nisu potrebna.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC