Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
18.1MB

Video kroz Biteable 2.0 - kreiraj, snimaj i uči!

Prošle godine pokazali smo osnove rada u alatu Biteable. Alat sadrži mnogo gotovih video predložaka koje lako ugradimo u video kao motivator za naše učenike. Vrijeme je za nešto novo i naprednije.

Kako osmisliti sadržaj, snimite ga pomoću Stop Motion Studia (ili nekog drugog alata na svom mobitelu) te ugradite u postojeći predložak Biteabla? Kako dodati ili modificirati već postojeći tekst, dodati originalni zvučni zapis te urediti video kroz duljinu pojedinih scena ili cijelog videa? Sve je ustvari uz nekoliko uputa lako i jednostavno. Iako je nastavnik ključan lako je motivirati učenike da uradak osmisle i naprave samostalno - riješe projektni zadatak i prikažu ga u obliku video minijature s ciljem učenja za sebe i druge.

Ako sadržaj zahtjeva ozbiljniju matematiku, tu je GeoGebra. GeoGebra apleti obogaćuju video. Kad spojimo GeoGebru s nekim drugim alatom za izradu videa sadržaj za novu generaciju naših učenika postaje atraktivniji i zanimljiviji. Mi ustvari nova znanja i koncepte koje nudimo učenicima moramo upakirati kao zanimljiv proizvod u skladu sa svijetom u kojem živimo. Brzo, zvučno, atraktivno, ali u osnovi poučno i za obrazovanje korisno.

Pokazati ćemo kako su naši učenici osmislili i snimili matematičke teme u obliku video uratka i prezentirali svojim kolegama. Prilika je to i za obrnutu učionicu kroz kreativne i poticajne aktivnosti. Koji je cilj: da brže, više i trajnije pamte. Ako je zanimljivo, zaviriti će i dublje.

Polaznici će na zadanu temu napraviti i obraditi kratki video u Stop Motion Studiu, te ih ugraditi u Biteable video i objaviti (ako žele) javno.

Aleksandra Schill
Strojarska i prometna škola Varaždin
Croatia

Aleksandra Schill diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i fizike. Zaposlena je u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu kao nastavnica matematike i ispitni koordinator državne mature. Napredovala je u zvanje profesor savjetnik. Redovito se stručno usavršava te je voditelj projektnog tima u projektu e-Škole.

Tamara Srnec
Gimanzija Josipa Slavenskog Čakovec
Croatia

Tamara Srnec diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje diplomiranog inženjera matematike. U zvanju je profesorice savjetnice i radi u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec kao nastavnik matematike (ranije i informatike) te je vanjski suradnik - predavač na Sveučilištu Sjever Varaždin i MEV-u Čakovec. Višegodišnja je članica je Stručne radne skupine za izradu ispita Državne mature iz matematike, članica Državnog povjerenstva za natjecanje iz matematike, voditeljica Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike Međimurske županije. Stalni je predavač-mentor učenicima u Centru izvrsnosti Varaždin i Čakovec. Redoviti je predavač na skupovima za nastavnike matematike te suautor više udžbenika i priručnika iz informatike i matematike.

Potrebno predznanje: rad na računalu, kreativnost

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC