Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.1MB

Virtualna i proširena stvarnost u edukacijskoj rehabilitaciji

Virtualna i proširena stvarnost danas se primjenjuju u različitim sferama života i ljudskog djelovanja pa tako i u edukaciji i rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetu. Korištenje ovih metoda još nije u dovoljnoj mjeri zaživjelo u praksi edukacijskih rehabilitatora u Republici Hrvatskoj, međutim to će se nastojati promijeniti korištenjem sustava za virtualnu stvarnost u istraživačkom i kliničkom radu u Laboratoriju za asistivnu tehnologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji će se opremiti u okviru projekta „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju - ATTEND“ kojega je nositelj CARNET, partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Fakultet elektrotehničke i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Grad Reykjavik (Island), a suradne su ustanove 34 centara za odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Virtualni svijet ima moć uklanjanja barijera prisutnih u stvarnom okruženju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, time im omogućuje sudjelovanje u inače nedostupnim aktivnostima i okruženjima te pruža mogućnost kreiranja stvarnih životnih situacija kroz koje korisnik može učiti i stjecati potrebne vještine u sigurnom okruženju na zabavan i motivirajući način. U radu će biti prikazani rezultati suvremenih istraživanja u primjeni virtualne i proširene stvarnosti u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u području motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti, intelektualnih teškoća i poremećaja iz spektra autizma u području edukacije, rehabilitacije, razvoja socijalnih vještina i aktivnosti svakodnevnog života. Bit će definirani osnovni pojmovi, prikazani postojeći sustavi virtualne i proširene stvarnosti. Također prikazat će se potrebna znanja i vještine stručnjaka, potencijalne kontraindikacije za korisnike kao i izazovi u implementaciji i primjeni.

Renata Pinjatela
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Croatia

Renata Pinjatela izvanredna je profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije. Nositeljica je nekoliko kolegija na studijskom programu Rehabilitacije i Edukacijske rehabilitacije iz područja asistivne tehnologije te edukacije i rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima. Sudjelovala je kao istraživač i suradnica na znanstvenim i stručnim projektima. Suautorica je na većem broju znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih konferencija. Koordinatorica je za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu projekta „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju - ATTEND“ kojega je nositelj CARNET, a partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet elektrotehničke i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Grad Reykjavik (Island).

Ivana Vinceković
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Croatia

Ivana Vinceković, mag.rehab.educ. zaposlena je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručna suradnica na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju - ATTEND“ kojega je nositelj CARNET, a partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet elektrotehničke i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Grad Reykjavik (Island).

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC