Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
13.3MB

Digitalni alat Open CFU u mikrobiološkom istraživanju

Jedna od zadaća nastave prirode i biologije je razviti interes učenika prema prirodnim znanostima te ih osposobiti za rješavanje problema u svakodnevnim situacijama. Kroz istraživački rad Vlastiti dom kao izvor zaraze učenici su imali za cilj istražiti na kojim površinama u domu obitava naviše bakterija. Istraživački dio rada sastojao se u uzimanju uzoraka s različitih površina u domu te nanošenju uzoraka na hranjive podloge i praćenju rasta bakterija u kontroliranim uvjetima. Učenici su u radu koristili digitalnu aplikaciju Open CFU, a koja služi za brojanje bakterija i gljivica u uzorku. Tradicionalno se određivanje brojnosti bakterija radi posrednim i neposrednim metodama. Neposredne metode uključuju direktno brojanje bakterija pod mikroskopom pomoću komorica određenog volumena. Konačna identifikacija bakterija postiže se uzgojem bakterija na hranjivim podlogama, kada se promatraju njihove kolonije i iz njih načinjeni mikroskopski preparati, te utvrđuju njihova metabolička obilježja. Istraživački zadatak učenici su obavili uzimajući uzorke i stavljajući ih na više hranjivih podloga. Pronalaskom jednostavnog, brzog i postojanog rješenja, u vidu Open CFU aplikacije, kolonije su se mogle brojati prema slikama podloga pomoću softverskog alata. Besplatnim programom otvorenog koda Open CFU koji je dizajniran za optimizaciju jednostavnosti, brzinu i postojanost, učenicima se ponudio širok raspon filtara i kontrola. Nizom aktivnosti tijekom istraživačkog rada primijećeni su i nedostatci samog alata koji je u slikama hranjivih podloga detektirao kodove firmi kao kolonije pa se istraživanje produžilo zbog potrebe naknadnog snimanja na crnim podlogama. Open CFU alat jednostavan je za instalaciju i korištenje, a učinkovito i brzo omogućuje brojanje bakterija. Radom na ovako interdisciplinarno strukturiranom istraživačkom zadatku učenici integriraju znanja i vještine iz više područja: matematike, biologije, informatike, te samim time razvijaju prirodoslovnu i digitalnu kompetenciju.

Dragana Mamić
Osnovna škola Sućidar Split
Croatia

Dragana Mamić, prof. Dragana Mamić je profesorica biologije i kemije. Radno iskustvo je stekla radeći kao voditeljica obrazovanja odraslih i predavačica u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu. Od 2010. zaposlena je kao učiteljica prirode, biologije i kemije u Osnovnoj školi Sućidar u Splitu. Napredovala je u zvanju te je učiteljica savjetnica. Mentorica je učenicima na natjecanjima iz biologije državne razine. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja prirode i biologije. Suradnica je PMF-a Split i Filozofskog fakulteta kao mentorica studentima za kolegij Metodika nastave biologije. Mentorica je pripravnicima, te je bila članica Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja prirode i biologije. Održala je niz stručnih predavanja učiteljima prirode, biologije i kemije te razredne nastave na različitim razinama (školska, županijska, međužupanijska). Autorica je udžbenika Prirode i društva, članaka u stručnim časopisima i E-priručnicima, ispita znanja iz prirode i biologije te znanstvenih radova. Recenzentica je udžbenika i radnih bilježnica iz prirode. Sudjelovala je u znanstveno–istraživačkim i Erasmus Plus projektima. Izrađivala je nastavne planove i programe za obrazovanje odraslih.

Mila Bulić
Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
Croatia

dr. sc. Mila Bulić dr. sc. Mila Bulić profesorica je Metodike nastave prirode i društva na Filozofskom fakultetu u Splitu, na odsjeku za Učiteljski studij. Doktorirala je biologiju i edukacijskom biologijom bavi se dugi niz godina. Autorica je više udžbenika, radnih bilježnica te metodičkih priručnika iz Prirode i Kemije za osnovnu i srednju školu te udžbeničkog kompleta iz Prirode i društva za sve razrede osnovne škole. Autorica je brojnih didaktičkih materijala za nastavu prirode i biologije. Autorica je znanstvenih radova iz područja biologije i obrazovnih znanosti. Sudjeluje u izradi Strategije grada Splita, podskupina - obrazovanje. Sudjelovala je i sudjeluje u brojnim domaćim i međunarodnim projektima kao koordinator, poput projekta Hrvatske zaklade za znanost te SEA – EU projekta. Član je organizacijskih i znanstvenih odbora međunarodnih konferencija. Mentorira studente na Festivalu znanosti, Europskoj noći istraživača te godinama drži radionice na Centru izvrsnosti u prirodoslovlju Splitsko-dalmatinske županije. Poseban interes njenog znanstvenog rada je rad s darovitim učenicima u STEM području. Dobitnica ja plakete Sveučilišta u Splitu za izniman doprinos Sveučilištu u implementaciji društveno-korisnog učenja.

Potrebno predznanje: osnovne digitalne kompetencije

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC