Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.7MB

Primjena tehnologije u radu s učenicima iz Ukrajine

U radu s djecom izbjeglicama i njihovim roditeljima potrebno je imati razumijevanja za njihove životne potrebe, ovladati temeljnom komunikacijom te integrirati poučavanje jezika i nastavnih sadržaja. Za komunikaciju jednostavnim, konkretnim riječima, uz puno ponavljanja, gesti i slika, uporabu konkretnih predmeta puno pomaže tehnologija. Kad je to nužno, učitelj će se poslužiti mrežnim prevoditeljima. Integrirani pristup preslikava uporabu jezika u stvarnom životu, omogućava slobodu izražavanja, neopterećenost pogreškama, spontano, kontekstualizirano učenje i učenje kroz igru. Prema zadanim hrvatskim obrazovnim dokumentima učitelj razvija učenikove komunikacijske sposobnosti, poučava o kulturi, uspoređuje tuđu kulturu s učenikovom, potiče povezivanje s pripadnicima drugih kultura, razvija socijalne sposobnosti. Razvoju jezičnih kompetencija pridonosi izrada hrvatsko-ukrajinske slovarice, snimanje videa u MP4 formatu u kojem učenici izgovaraju/čitaju ukrajinske riječi te izloženost različitim govornim i jezičnim modelima. Gledanjem crtića, edukativnih videozapisa, pričanjem po nizu pripremljenih slika, slušanjem kratkih ukrajinskih priča, bajki i pjesama, dijaloškim čitanjem slikovnica, uz pomoć digitalne tehnologije oblikovanih funkcionalnih, simboličkih i jezičnih igara s pravilima, matematičkih zadataka, virtualne likovne izložbe (koristeći Wordwall, Book Creator, Microsoft Office alate), odabirom zajedničkih aktivnosti prikladnih svim učenicima razrednoga odjela, učitelj će privući pažnju učenika i oblikovati međukulturno-kompetentne učenike koji su osjetljivi za različitosti, empatični, svjesni vlastite kulture i tolerantni prema drugima. Kad su nam stigla djeca iz Ukrajine htjeli smo im pokazati da se mi u školi zabavljamo i učimo. Pokazali smo im naš video uradak kako smo se zabavljali učeći lektiru. Učenici su koristili aplikacije za izrade videa OviCut i CapCut. Odlučili smo se i za tehniku Stop animacija. Djeca su izradila videa: Čudno kampiranje, Luda cesta i Igra u prirodi. Nastavili smo učiti koristeći PUZZLE. Izrađivali smo puzzle od papira, ali i kao online igricu. Za Puzzle na papiru koristili smo alat koji se zove GIMP. Online puzzle smo izrađivali pomoću alata JigsawPlanet.

Marina Fistanić
Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš
Croatia

Marina Fistanić, prof. razredne nastave, učitelj savjetnik. Kao dugogodišnja zaposlenica Škole, kontinuirano sudjeluje u koordinaciji i organizaciji različitih projekata na školskoj, lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Svoja znanja i stečena iskustva u radu s djecom prenosi na stručnim skupovima na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Voditeljica projekata: HEP - Za naše male genijalce za školu u 2019., 2020.god., Digitalna pismenost – ključna vještina za život u 21. stoljeću, Uz glazbu, sport i pravilnu prehranu do zdravog djetinjstva, koordinator projekta ERASMUS+ TRACE. Sudjeluje u ERASMUS projektu „LET'S GO OUT! TIME TO MOVE". Jedna je od voditeljica projekta "Creative arts as a path to inclusion" pri AMPEU koji je ušao u uži izbor za 2019./2020. i bio prezentiran na "ZA ACE CONFERENCE ZAGREB 2020. 19. i 20. listopada 2020. u Zagrebu. Volonter je Društva Naša djeca Grada Omiša. Voditeljica je Županijskoga stručnog vijeća učitelja razredne nastave Splitsko-dalmatinske županije. Dobitnica je nagrade MZO-a za jednog od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika za 2019. i 2021. godinu. Ostvarila je nekoliko mobilnosti unutar Europske unije gdje je usavršavala svoje znanje i vještine.

Mirela Majstrović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croatia

Mirela Majstrović, mag. prim. educ., profesionalno djelovanje ostvaruje na poslovima vezanim uz područje odgoja i obrazovanja. Na poslovima učiteljice razredne nastave i engleskoga jezika radila je od 2003. godine. Od prosinca 2017. godine viša je savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Jadranka Buvinić
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croatia

Jadranka Buvinić, dipl. učiteljica, na poslovima učiteljice razredne nastave radila je dugi niz godina. Sudjelovala je u nizu projekata u području odgoja i obrazovanja. Od 2007. godine radi kao viša savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Predavač je na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskoga fakulteta u Splitu.

Potrebno predznanje: Aktivnost je namijenjena učiteljima koji rade u osnovnoj školi.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC