Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.0MB

Deficitarnost broja STEM nastavnika

Deficitarnost broja nastavnika predmeta u STEM području uvelike utječe na kvalitetu znanja učenika od osnovnih škola do studenata na fakultetima. Na početku panela publika će iznijeti svoje stavove o deficitarnosti STEM nastavnika u aplikaciji Mentimeter. Diskutantica će sudionike panela upoznati s trenutnim brojnim stanjem budućih nastavnika predmeta u STEM području na hrvatskim fakultetima te će se osvrnuti na stavove publike. Rasprava će uključivati i temu važnosti metodičke naobrazbe nastavnika. Stručni predavači/nastavnici u svojem su obrazovanju stekli kompetencije za uporabu IKT-a i odgovarajućih softvera za kvalitetnije održavanje nastave. Panelisti će iznijeti svoj stav o ovome problemu te objasniti s kojim su se poslovnim izazovima susreli zbog manjka odgovarajućega nastavnog kadra. Panelisti su: ravnatelj srednje škole, nastavnik informatike/računalstva i dvije nastavnice matematike. Pitanja na koje će panelisti odgovarati su: Zašto se malen broj studenata u STEM području školuje za nastavnička zanimanja?; Kako učenike privući da se školuju za nastavnička zanimanja?; Zašto studenti po završetku fakulteta radije biraju druga zanimanja umjesto nastavničkoga poziva?; Kako prebroditi izazov nedostatka kvalificiranih nastavnika?; Kakvo je znanje učenika ako ih STEM područjima poučavaju nekvalificirani nastavnici? Odgovori na navedena, ali i druga relevantna pitanja pridonijet će cilju panel-rasprave, a to je pronalazak smjernica za rješavanje problema nedostatnog broja kvalificiranih nastavnika STEM predmeta. Panel raspravi će se putem videopoziva uključiti i profesorica iz škole u Briselu. Sve više se potiče suradnja u STEM području i društveno-humanističkom području. STEM potiče djecu na istraživanje, analiziranje, logičko promišljanje i argumentirano raspravljanje. Jačanje kadrovskih kapaciteta u STEM područjima u obrazovnim institucijama Republike Hrvatske posljedično će pozitivno utjecati na razvijenost Republike Hrvatske na svim poljima budući da su kompetencije iz STEM područja visoko primjenjive u suvremenom društvu i njegovu gospodarstvu u cjelini. Publika će imati mogućnost uključivanja u raspravu, a u završnom dijelu panela svi sudionici i publika odgovorit će na nekoliko pitanja u Kahoot-u.

Ivana Brozović
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana
Croatia

Ivana Brozović rođena je u Ogulinu 2. 6. 1987. godine. Po završetku srednje škole, 2006. godine, stječe zanimanje Tehničar za računalstvo i upisuje predidplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Za diplomski studij matematike odabire nastavnički smjer matematike i informatike. Studij završava 2012. godine i iste godine zapošljava se kao nastavnica matematike i informatike u Gimnaziji Bernardina Frankopana, danas Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana, u Ogulinu u kojoj i danas radi. Godine 2020. napreduje u zvanje profesor mentor. Aktivan je član Društva pedagoga tehničke kulture u Ogulinu. Redovito održava radionice i predavanja na stručnim skupovima županijske, međužupanijske, državne i međunarodne razine. Sudjeluje na raznim školskim, državnim i međunarodnim projektima kao što su Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju, Time project, e-Škole, Večer matematike, LEGO Roboti, CLIL. Redovito priprema učenike za matematička natjecanja.

Ivanka Matešić
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana
Croatia

Nakon završetka studija matematike i informatike na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2000. iste godine zapošljava se na mjestu nastavnika matematike Gimnazije Ogulin, danas Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin, gdje radi do danas. Prvi puta napreduje u zvanje mentora 2009., a od 2014. je u zvanju profesora savjetnika. Od 2012. član je Državnog povjerenstva za Natjecanje iz matematike, a od školske godine 2013./2014. voditelj je Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike Karlovačke županije. Kroz 22 godine radnog staža održala je niz predavanja i radionica na stručnim skupovima županijske, međužupanijske i državne razine te objavljivala stručne članke u časopisu Matematika i škola.

Dragan Sabljak
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana
Croatia

Dragan Sabljak nastavnik je informatike 16 godina u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu. Cijeli radni vijek bavi se informatizacijom škole i uvođenjem IKT u nastavu. Sudjeluje ili je sudjelovao u projektima informatizacije i korištenja IKT-a u svrhu obrazovanja, kao što su e-Škole, CLIL i G-Robotike, OPGOG, Virtualni Ogulin.

Hrvoje Magdić
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana
Croatia

Hrvoje Magdić rođen je 19. 7. 1981. Godine 1999. godine završava opći smjer gimnazije u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu. Iste godine upisuje Filozofski fakultet u Zagrebu. Po završetku studija 2004. godine stječe zvanje profesor hrvatskoga jezika i književnosti i profesor sociologije. Iste godine zapošljava se kao nastavnik hrvatskog jezika, sociologije i etike u Gimnaziji Bernardina Frankopana, danas Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana. Od 2020. godine postaje ravnatelj Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana. Od 2013. do 2020. predsjednik je volonterske udruge Oda prijateljstvu. Dugogodišnji je član Ogranka Matice hrvatske u Ogulinu, a danas je predsjednik Ogranka. Izrazito je aktivan u kulturnom, vjerskom i političkom životu.

Bojana Jovetić Grba
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana
Croatia

Bojana Jovetić Grba rođena je u Josipdolu 1. svibnja 1988. godine. Nakon završene osnovne škole u Josipdolu i opće gimnazije u Ogulinu upisuje preddiplomski studij matematike na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za matematiku. Za diplomski studij odabire nastavnički smjer matematike i informatike na istom fakultetu. Nakon završenog studija zapošljava se kao nastavnica informatike u Gimnaziji Karlovac i nastavnica matematike u Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin. Godine 2019. prelazi raditi u Gimnaziju i strukovnu školu Bernardina Frankopana u Ogulinu. Cijeli svoj radni staž aktivno sudjeluje na usavršavanjima što iz matematike što iz informatike, sudjeluje u projektima te je aktivan član Društva pedagoga tehničke kulture u Ogulinu.

Potrebno predznanje: nema

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC