Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.0MB

Lockee - kada i kako se koristiti digitalnim lokotima

Svaki današnji učitelj i nastavnik svjestan je da današnje generacije učenika zahtijevaju drugačiji pristup oblikovanju načina poučavanja. Okruženi digitalnom tehnologijom, učenici očekuju da i poučavanje i učenje bude potaknuto i potpomognuto igrifikacijom i kontinuiranim dostizanjem "check pointa" (kontrolne točke u računalnim igrama). Digitalni lokoti su odličan način za simulaciju takvih trenutaka u samoj nastavi. Radionica će polaznicima dati odgovore na pitanja zašto, kada i kako koristiti digitalni lokot. Polaznici će biti upoznati s idejom i svrhom digitalnog lokota i alatom Lockee koji nudi mogućnost izrade više različitih vrsta takvih lokota. U uvodnom dijelu polaznici će pokušati otvoriti niz lokota kako bi iz perspektive učenika vidjeli kako lokoti funkcioniraju. Zatim će biti vođeni kroz izradu korisničkog računa u sustavu i stvaranje svakog pojedinog tipa lokota. Slijedi pregled igre koja je nastala u sklopu eTwinning projekta "Youth in action for SDGs". U njoj će moći vidjeti način primjene lokota na zadacima iz informatike oblikovanim tako da učenici kroz njih upoznaju ciljeve održivog razvoja. Nakon što upoznaju sve mogućnosti i dobiju ideje za oblikovanje zadataka, svaki polaznik će izradit jedan lokot po svom izboru i objaviti ga na dijeljenoj ploči u alatu poput Padleta ili Miro, čime će naučiti kako dijeliti izrađeni lokot. Nakon objave, polaznici će vrednovati tuđe radove i pokušati riješiti nekoliko njih (ili sve ako će biti spretni i brzi). Za sam kraj, polaznici će dobiti zadatak otključati geolocirani digitalni lokot (na području održavanje konferencije moraju pronaći zadanu lokaciju). Za najspretniju i najbržu osobu koja to učini, predviđena je simbolična nagrada.

Mihaela Kelava
Gimnazija Bjelovar
Croatia

Mihaela Kelava je profesorica matematike i informatike, radi u Gimnaziji Bjelovar od 2003. kao prof. informatike. 2021. napredovala je u zvanje prof. savjetnik. Tijekom godina rada provela je niz eTwinning projekata, radila na izradi kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i Kurikuluma za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina odraslih: Temeljne vještine funkcionalne pismenosti, sudjelovala na izradi DOS-a za matematiku te scenarija poučavanja za Informatiku. Učenike uključuje u razne projekte poput međunarodnog kviza Unite the Nations, EU Codeweek-a, te natjecanja iz informatike, Dabar i HONI. Školske godine 2020./2021. pod njenim vodstvom, Gimnazija Bjelovar je odabrana u pilot projekt Škola budućnosti u organizaciji STEMIja u kojem učenici osvajaju treću nagradu, te nastavljaju s projektom i u 2021./2022. godini. Kao višegodišnja suradnica Algebre, trenutno radi na razvoju materijala za poučavanje Pythona u školama u SAD-u.

Potrebno predznanje: Potrebna je osnovna razina poznavanja rada na računalu (snalaženje u pregledniku i sposobnost izrade korisničkog računa u novom sustavu).

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC