Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
24.3MB

Digitalna tehnologija u službi zdravih navika

Učenici OŠ kraljice Jelene ove školske godine sudjeluju u programu CIMAJ, Centar izvrsnosti multimedije i jezika pri Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. To je program namijenjen visoko motiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji imaju interes za jezično izražavanje, pisanje, novinarstvo, fotografiju, film, web dizajn i montažu. Ideja programa je umrežavanje učenika na razini škole, kvarta, općine, grada i županije. OŠ kraljice Jelene aplicirala je na Javni poziv Centra i izabrana među 20 škola koje provode program CIMAJ. Škola je cijelu školsku godinu radila na projektu pod nazivom Solin - grad sporta. Učenici su pod vodstvom mentora izradili web stranicu s ciljem da se po prvi put na nivou grada Solina objedini široka ponuda sportskih aktivnosti grada. Tako su se učenicima i široj lokalnoj zajednici pružile informacije o mnogobrojnim mogućnostima bavljenja sportom u gradu. Web stranica pratila je sportske uspjehe naših učenika i građana Solina. Učenici su vodili intervjue, snimali reportaže i dokumentarni film. Svojim opsegom i karakterom, web stranica nije imala samo ulogu prijenosa informacija o školi, nego je predstavljala i alat svim učenicima i obiteljima grada Solina da se upoznaju s mogućnostima i prilikama koje im stoje na raspolaganju. Na samom početku učenici su proveli istraživanje o sportskim aktivnostima učenika škole. Samostalno su formirali timove i voditelje timova za pojedine sportske klubove i pojedince koje će kontaktirati. Predložili su hodogram aktivnosti, kontaktirali klubove i sugovornike. Predložili su pitanja za intervju koji su, koristeći audiovizualna sredstva, snimali, digitalno obradili i postavili na web stranicu. Za svoje potrebe koristili su se ovim alatima: Google dokumenti, Powerpoint prezentacije, Google Forms, Google Sites, Canva, Vimeo, Youtube, Wondershare filmora, Bookcreator Wakele, Instagram profil, Facebook profil Libar, Photo Scape, Padlet, Teams.

Anita Čupić
Osnovna škola kraljice Jelene
Croatia

Anita Čupić, mag. prim. educ. u zvanju izvrsne savjetnice, radi u OŠ kraljice Jelene kao učitelj razredne nastave. 0d 2014. godine županijski je voditelj za učitelje razredne nastave Grada Solina. Dobitnica nagrade za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike (2019. i 2020. god.) koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Aktivna na eTwinning platformi, dobitnica Nacionalnih i Europskih oznaka kvalitete. Članica Erasmus+ projekta Once upon an Island od 2017. do 2019. koji je uspješno realiziran. Od 2019. članica projekta Erasmus+ projekta Storytelling through nature. Redovito objavljuje na Carnetovom portalu za škole skole.hr. Tijekom ove šk. god. višestruko surađivala s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije u okviru projekta CIMAJ; kao predavač u edukaciji Nastavnik za nastavnika i predavač na Međunarodnoj stručnoj konferenciji Enter „ Izazovi u radu s darovitim djetetom“. Autorica stručnih članaka na Hrčku, portalu znanstvenih i stručnih časopisa: Edukativne igre u nastavi matematike, Mogu li lektira i matematika zajedno? Suautorica udžbenika, zbirke zadataka, ispita znanja, priručnika za učitelje udžbeničkog kompleta Tragači, Profil, d.o.o.

Sanja Matić
Osnovna škola kraljice Jelene
Croatia

Radi u OŠ kraljice Jelene kao stručni suradnik pedagog u zvanju mentora. Koordinator je međunarodnih projekata u školi: UNICEF, EKO škola, We eat responsibly, Litter less; projekata NCVV: Talis, PIRLS, ICCS 2022; projekta Centra izvrsnosti CIMAJ. Dobitnica Nacionalne i Europske oznake kvalitete na eTwinning platformi. Član Erasmus+ projekta Once upon an Island od 2017. do 2019. koji je uspješno realiziran. Od 2019. članica Erasmus+ projekta Storytelling through nature. Sudjelovala u provedbi projekta Centra izvrsnosti “Identifikacija darovitih učenika u području matematike” i “Program rada s teže uočljivim darovitim učenicima”, Izlagala na: Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 12. Dani OŠ “Krug od znanosti do učionice”, ŽSV stručnih suradnika pedagoga SDŽ osnovnih i srednjih škola, 5th International scientific conference on gifted students, Međunarodnoj stručnoj konferenciji Enter “Izazovi u radu s darovitom djecom”, 3. Međunarodnoj konferenciji stručnih suradnika “Creativity, innovation, practice”, 2. Međunarodnoj konferenciji umjetničkog obrazovanja “Nova era kreativnosti”, 4. Međunarodnoj konferenciji stručnih suradnika ”Stručni suradnici i inovativna praksa”.

Potrebno predznanje: Potrebna predznanja su: temeljne digitalne vještine kao znanje s računalnim aplikacijama, MS Office, korištenje web preglednika, upotreba e-pošte

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC