Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Podrška i osnaživanje u kriznim vremenima

Nesumnjivo je da se organizacija i provedba odgojno-obrazovnog procesa u posljednje tri školske godine odvija se u kriznim uvjetima. Zaista se, i to bez ikakvog pretjerivanja, može reći da se u odgojno-obrazovnim ustanovama na svim razinama obrazovanja krizne situacije izmjenjuju jedna za drugom. Pandemija bolesti COVID-19 i posljedice online i hibridnih modela nastave pandemijom uzrokovane, potres, sirijska izbjeglička kriza na koju se nadovezuje izbjeglički val uzrokovan ratom u Ukrajini, otežana komunikacija te snižen prag tolerancije u novonastalim životnim uvjetima – sve su to izazovne okolnosti koje pred odgojno-obrazovne ustanove stavljaju mnoštvo pitanja i traže rješenja odmah, tj. u trenutku kada se krizna situacija događa. U takvim je okolnostima rad ravnatelja školskih ustanova posebno složen, njihove odluke i više no inače utječu na velik broj svih sudionika školskog života, a oni sami izloženi negativnoj prosudbi šire javnosti koja je nerijetko nedovoljno upućena u školska zbivanja. Brojne su odgovornosti ravnatelja škole: od odgovornosti za funkcioniranje ustanove u zakonskim okvirima do odgovornosti za unaprjeđenje poučavanja, unaprjeđenje materijalnih uvjeta, suradnju sa svim čimbenicima školskog života, povezivanje s europskim obrazovnim sustavima putem edukacija, konferencija i suradnji sa školama. U kriznim se situacijama na te odgovornosti nadovezuje i povećana odgovornost za učinkovito i uspješno komuniciranje, za osnaživanje cijelog kolektiva koji otežano funkcionira uslijed izloženosti nizu distraktora. Krizne nas okolnosti jasnije no ikad upućuju jedne na druge i traže povezanost u iznalaženju kvalitetnih rješenja, a dijeljenje primjera dobre prakse stvara zajedničku bazu strategija zahvaljujući kojima škole i u teškim i neočekivanim situacijama mogu neometano funkcionirati. S obzirom da su i osnovnoškolski i srednjoškolski ravnatelji bili primorani djelovati u kriznim situacijama, svoje iskustvo s vama će podijeliti ravnateljice osnovne i srednje škole, dok će u svojstvu moderatora biti srednjoškolska pedagoginja.

Snježana Štranjgar
Gimnazija Karlovac
Croatia

Snježana Štranjgar ravnateljica je Gimnazije Karlovac. Prije toga radila je kao učitelj i nastavnik Geografije i Povijesti u osnovnoj i srednjoj strukovnoj školi. U Gimnaziji Karlovac radi od 1993. godine, a ravnateljicom postaje 2017. godine. U svom izvannastavnom stručnom radu vodila je Županijsko stručno vijeće nastavnika Povijesti, kao član sudjelovala u radu Povjerenstva za provedbu stručnih ispita za nastavnike Povijesti, redovito se stručno usavršavala na stručnim skupovima županijske i državne razine te međunarodnim edukacijama u Izraelu, SAD-u, Francuskoj i Japanu. Radila je kao ispitna koordinatorica za ispite Državne mature. Zvanje nastavnika savjetnika stekla je 2009. godine. U upravljanju i vođenju škole unaprijedila je obrazovno područje uvođenjem programa prirodoslovne gimnazije, modificiranjem programa jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije te ishodila suglasnost resornog ministarstva za program opće gimnazije na engleskom jeziku. Također, unaprijedila je materijalne uvjete škole uređenjem unutrašnjosti škole, uređenjem okoliša škole i izgradnjom protupožarnih stuba i prateće infrastrukture. Kao ravnatelj redovito sudjeluje na stručnim skupovima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini (županijska stručna vijeća, seminari za ravnatelje u organizaciji AZOO-a i UHSR-a, Konferencija ESHA u Skopju 2019.,Erasmus+projekt - edukacija za ravnatelje na Tenerifima 2020.), a u okviru projektne suradnje povezuje se s deset najstarijih gimnazija u RH 2017., Gimnazijom Josipa Slavenskog iz Čakovca i Gimnazijom Novo mesto.

Darija Begedin
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Darija Begedin ravnateljica je Osnovne škole Grabrik u Karlovcu. Prije toga radila je kao nastavnik Hrvatskoga jezika u srednjoj strukovnoj školi i učitelj u osnovnoj školi. U OŠ Grabrik radi od 1996., a ravnateljicom postaje 2021. godine. U svom radu vodila je Županijsko stručno vijeće za izvannastavne aktivnosti te koordinirala rad tima u sklopu projekta Samovrednovanje škola. Sudjelovala je u radu Stručnog povjerenstva Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika u osnovnim i srednjim školama Karlovačke županije, koordinirala Tim za prevenciju u okviru Preventivnog programa Grada Karlovca, predsjedala Kulturnim vijećem za knjigu i nakladništvo Grada Karlovca, radila kao predsjednica i članica organizacijskih odbora za provedbu smotre LiDraNo i provedbu županijskih natjecanja. Zvanje učitelja savjetnika stekla je 2012. godine. Redovito se stručno usavršavala na stručnim skupovima županijske i državne razine te na modularnim edukacijama Foruma za slobodu odgoja i AZOO-a . Kao autor sudjelovala je u radu timova za izradu udžbeničkih i digitalnih obrazovnih sadržaja. Posebno zanimanje pokazuje za područje govorništva i retoričke uvjerljivosti. U upravljanju i vođenju škole kurikulum je unaprijedila novim projektnim aktivnostima u području rada s djecom izbjeglicama, preventivnom programu, programu rada s darovitim učenicima u različitim odgojno-obrazovnim područjima. Unaprijedila je materijalne uvjete, a škola je vrlo uspješno funkcionirala u kriznim uvjetima pandemije bolesti COVID-19, potresa i izbjegličke krize. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima na lokalnoj i nacionalnoj razini (županijska stručna vijeća, seminari za ravnatelje u organizaciji AZOO-a, HUROŠ-a i HZOŠ-a). Na CUC-u je kao član autorskog tima sudjelovala 2019. godine konferencijskim radom na temu rada s darovitim učenicima.

Snježana Fištrović
Gimnazija Karlovac
Croatia

Snježana Fištrović (Tuzla, 20.12.1983.) Maturirala je 2002. godine u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu. Studirala je njemački jezik i književnost i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru. Diplomirala je 2008. godine i stekla zvanje profesorice njemačkoga jezika i književnosti i profesorice pedagogije. Od 2008. do 2016. godine radi kao nastavnica njemačkoga jezika u osnovnim školama na području Karlovačke županije, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Generalski Stol, OŠ Katarine Zrinski i OŠ Krnjak. Od 2016. do 2021. godine radi kao nastavnica njemačkog jezika u Gimnaziji Karlovac. 2017. godine napredovala je u zvanje mentora. Od 2021. godine radi kao pedagoginja u Gimnaziji Karlovac. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Završila je E-learning akademiju, smjer Course design te se redovito usavršava u području primjene tehnologija u obrazovanju putem različitih radionica, online seminara i tečajeva. Sa svojim učenicima sudjeluje u eTwinning projektima te je aktivno sudjelovala u CARNet-ovim projektima Škole 2.0, ISE, ODS i ICT Edu. Provodila je brojne edukacije u sklopu projekta e-Škole te je sudjelovala u izradi scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Udana i majka dvoje djece.

Snježana Erdeljac
Mješovita-industrijsko obrtnička škola
Croatia

Snježana Erdeljac rođena je 25.03.1963. U Karlovcu je završila Gimnaziju, a zatim 1988. diplomirala na Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane inženjerke prehrambene tehnologije. Od 1989. g. radila je u školi kao nastavnik stručnih predmeta, voditelj praktične nastave. Od 2012. g. obnaša funkciju ravnateljice škole, sada u trećem mandatu. 2021. g. promovirana je od Ministarstva znanosti i obrazovanja u ravnatelja mentora. Kroz 33 godine rada u školi radila sam različite poslove izrade programa, izrade priručnika i ocjene programa i udžbenika, u 2 mandata bila sam član Sektorskog vijeća. Član je HAZU, sekcije za strukovno obrazovanje i član CEDEFOP Croatia. Sudjeluje od 2009. g. u projektima Comenius, Leonardo da Vinci i Easmus +. Više godina je član prosudbenog i organizacijskog povjerenstva za natjecanja Worldskills Croatia za Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Član je povjerenstva za verifikaciju standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za ASOO i Ministarstvo rada. Predsjednica je Zajednice graditeljskih škola RH. Udana sam, majka 2 djece.

Ankica Krnjajić Magdić​
Osnovna škola Mate Lovraka
Croatia

Ankica Krnjajić Magdić ravnateljica je Osnovne škole Mate Lovraka u Petrinji. Prije toga radila je kao učiteljica razredne nastave u trorazrednom kombiniranom odjeljenju, učiteljica u produženom boravku i kao učiteljica Hrvatskoga jezika. Radu u školi prethodio je rad u Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška. U Osnovnoj školi Mate Lovraka radi od 2009. godine, a ravnateljicom postaje 2015. godine. U svom izvannastavnom stručnom radu sudjelovala je u različitim projektima kojima je unaprijeđen rad škole i kojima je stvoreno poticajno i sigurno okruženje za provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti: Obrazovanje za poduzetništvo u suradnji s Ministarstvom poduzetništva RH, Zajedno za obrok, Zajedno do jednakih mogućnosti, Zajedno do obrazovanja – pomoćnici u nastavi, Nek se i moj glas čuje, Zajedno možemo više, Zdrav za 5, Manje oružja, manje tragedija itd. Svojim volonterskim radom i organiziranjem humanitarnih akcija pridonijela je tome da se ugroženim kategorijama učenika osigura pravovremena pomoć i podrška. Kao ravnatelj redovito sudjeluje na stručnim skupovima na županijskoj i državnoj razini.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna nikakva predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC