Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
391KB

Izrada igre u Minecraft Education Edition

Sudionici će usvojiti izradu jednostavne igre u Minecraft Education Editionu. Kako bi mogli izraditi igru, sudionici će najprije usvojiti korištenje ploča i NPC-eva (non player characters, likovi koji nisu igrači). Pomoću ploča i NPC-a igračima se daju upute, ali same upute ne nude interaktivnost. Za izradu igre potrebno je koristiti naprednije mogućnosti Minecraft Education Editiona: NPC-e i command blockove. U ovoj radionici sudionici će usvojiti napredne mogućnosti NPC-a: naredbe. Uz pomoć naredbi NPC-evi postaju interaktivniji, mogu teleportirati igrača, ubiti ga, isprazniti mu inventar, itd. Sudionici će usvojiti korištenje naredbi za NPC-e i napraviti NPC-a s kojim je moguće trgovati. Osim NPC-a sudionici će usvojiti i korištenje command blockova pomću kojih naredbe koje igrači upisuju u chat mogu ubaciti i u samu igru. Sudinoci će koristiti command blockove da bi napravili vrata koja se otvaraju samo na točan odgovor, teleportaciju igrača, postavljanje žica na koje se igrači mogu spotaknuti i aktiviranje željene akcije pri spoticanju, postavljanje ploča koje kad igrač na njih stane pokreću zadanu naredbu. Sudionici naredbe ne moraju pamtiti napamet, već će usvojiti pronalazak mogućih naredbi za svaku verziju Minecrafta (Minecraft EE ne nudi sve opcije koje nude neke druge verzije). Sudinoci će odigrati jednostavnu igru kako bi upoznali korištenje usvojenih mogućnosti pri izradi igre. Sudionici će usvojiti modove igre: creative, adventure i survival te svojstva svakog moda kako bi mogli odabrati odgovarajući od pri izradi igre. Usvojene ishode sudionici će upotrijebiti pri izradi scenarija jednostavne igre kojom bi učenici usvojili ishode neke nastavne jedinice. Nakon izrade scenarija sudionici će samostalno izraditi igru koristeći naredbe za NPC-e i command blockove.

Vanja Novosel
Srednja škola Jastrebarsko
Croatia

Vanja Novosel rođena je 02.04. 1983.u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Jastrebarskom. 2009. g. diplomirala je na fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu sa zvanjem prof. fizike, a 2010. g. Matematičkom odsjeku sa zvamnjem prof. matematike i fizike. Od 2007. je radila u Prvoj informatičkoj školi s pravom javnosti i OŠ August Cesarec u Zagrebu. Od 2010. do danas radi u Srednoj školi Jastrebarsko.

Irena Peruš
Osnovna škola Ljubo Babić, Jastrebarsko
Croatia

Irena Peruš rođena je 04.01.1990. u Zagrebu. Završila je XI Gimnaziju u Zagrebu te je 2014. diplomirala na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu sa zvanjem magistre edukacije fizike. Već pet godina radi kao učitelj fizike u OŠ Ljubo Babić u Jastrebarskom. Suradnik je Školske knjige te je dobitnica priznanja Hrvatskog fizikalnog društva za 2018. godinu radi dugogodišnjeg mentorskog rada s učenicima koji postižu vrhunske rezultate na Državnim natjecanjima.

Potrebno predznanje: Korištenje AAI@EDUhr korisničkog računa

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC