Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
4.2MB

Digitalna odiseja u Šibeniku

Kako povezati virtualni prostor sa stvarnim životom? Kako učiti i poučavati u (post)digitalno vrijeme? Digitalni svijet (nekada zvan virtualni svijet) dio je realnog, stvarnog svijeta i naše ponašanje u digitalnome svijetu odražava se na stvarni svijet. Kako pomiriti to dvoje? Ovom radionicom pokazat ćemo kako na zanimljiv i interaktivan način prenijeti digitalne sadržaje u fizički svijet. U ovom slučaju primjenom digitalne tehnologije krenut ćemo u avanturu i istraživanje Šibenika kao lokacije održavanja konferencije. Primijenit će se metoda učenja na otvorenom uz pomoć digitalne tehnologije. Na početku radionice sudionicima će biti prikazani učinkoviti primjeri korištenja digitalnih aplikacija (pr. Actionbound) za učenje na otvorenom o životu i djelu književnice Jagode Truhelke ili na team buildingu županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika knjižničara o važnosti mentalnog i fizičkog zdravlja. Ova metoda učenja na otvorenom primjenom digitalne tehnologije sastoji se od rješavanja različitih zadataka koji sudionike potiču na fizičku šetnju konferencijskim prostorom i vrtovima u okruženju, traganja za određenim tragovima koji korak po korak vode u avanturu i istraživanje lokaliteta, povijesti, kulture i značajnih osoba Krešimirovog grada. Sudionici radionice imat će prilike radom u paru i/ili skupini koristiti metode čitanja, pisanja, crtanja, govorenja, rješavanje kvizova, snimanja kratkih audio i video zapisa, glasovanja, ispunjavanja upitnika i sl. Tijekom radionice učinkovito će se koristiti digitalni alati i aplikacije: Mentimeter, QR code Monkey, Actionbound, Wordwall, LearningApps i dr., dok će anketa za sudionike biti izrađena u MS Office Forms. Po završetku radionice sudionicima će biti prikazani njihovi uradci s ciljem razvoja kritičkog mišljenja i evaluacije obavljenih zadataka. Na kraju će im se prezentirati mogućnost vrednovanja i samovrednovanja ovakvog učenja.

Marija Purgar
Osnovna škola “Grigor Vitez”, Osijek
Croatia

dr. sc. Marija Purgar je profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana knjižničarka. Radi kao školska suradnica knjižničarka u Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ u Osijeku. Do sada je sudjelovala i izlagala na nekoliko državnih i međunarodnih skupova iz područja informacijskih znanosti. Njezini istraživački interesi usredotočeni su na poticanje čitanje, primjenu novih tehnologija, edukaciji korisnika i razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava. Radove i primjere dobre prakse objavljuje u zbornicima, časopisima i novinama. Obnašala dužnost predsjednice Vukovarsko-srijemske podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara u dva mandata, a trenutno je članica Upravnog odbora Hrvatske udruge školskih knjižničara. Radi na interdisciplinarnom povezivanju programa i uključenosti školskog knjižničara u cjelokupan rad škole kako bi školska knjižnica postala suvremeno središte škole i snažna podrška učenju i poučavanju.

Irena Bando
Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek
Croatia

dr. sc. Irena Bando završila je Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu, a potom studij Knjižničarstva u Osijeku. 2012. promovirana je u stručnog suradnika mentora, 2017. u stručnog suradnika savjetnika, a 2022. u stručnog suradnika izvrsnog savjetnika. 2017. stječe titulu doktora znanosti u području Informacijskih i komunikacijskih znanosti. Posljednjih 20 godina radi u školskoj knjižnici i kontinuirano se stručno usavršava. Imala je preko 50 izlaganja i radionica u zemlji i inozemstvu, napisala oko 30 stručnih radova, provela je nekoliko stručnih i znanstvenih istraživanja te organizirala veći broj tematskih izložbi. U školi je voditelj Virtualnih dana darovitih i Tima za kreativni razvoj. Napisala je nekoliko EU projekta na temu integracije IKT u obrazovanje. Područje rada joj je rad s darovitima u povezivanju IKT s umjetnošću i knjigom. Izvan škole, voditelj je nacionalnog projekta Stvarajmo eKreativno, koji ima potporu MZOS i AZOO. Također, vodila je kreativne radionice Centra izvrsnosti Osijek. Obnašala je 10 godina dužnost predsjednice Hrvatske udruge školskih knjižničara, Podružnice Osječko-baranjske županije. Za izniman doprinos knjižničarskoj struci 2019. dobila je nagradu Višnja Šeta, kao i nagradu MZO za najuspješnije odgojno obrazovne djelatnike u 2019.g.

Potrebno predznanje: Otvorenost prema metodama učenja na otvorenom i korištenju digitalne tehnologije (pozitivan stav prema upotrebi web alata i aplikacija) te fleksibilnost i kreativnost u primjeni različitih multimedijskih mogućnosti (fotografiranje i snimanje mobitelom, sposobnost rada na računalu…).

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC