Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.8MB

Kako uklopiti etiku u poučavanje o UI?

Brza promjena i primjena informacijske tehnologije otvara potrebu uvođenja bržih promjena u obrazovni sustav, ali i uvođenje suvremene etičke problematike u razgovore o umjetnoj inteligenciji. Rasprava o etičkim problemima nije rezervirana samo za nastavu Filozofije i Etike, čak štoviše nužna je njena implementacija u STEM područje. U ovom interaktivnom predavanju postavlja se teorijski okvir suvremenih etičkih rasprava uz definiranje osnovnih problema i etičkih pitanja koja se javljaju u raspravi o umjetnoj inteligenciji, ali i pokazuju direktni primjeri iz prakse na koje načine je moguće uvesti etičku problematiku u nastavu uz korištenje različitih digitalnih alata. U prijedlozima rješenja i argumentaciji autorice će se kratko osvrnuti na osnovne probleme i ponuditi rješenja osnovnih etičkih teorija poput utilitarizma, deontološke etike, etičkog egoizma, primjere poput Turingova stroja, Kineske sobe i robota Sofije uz koje se otvara rasprava o prirodi i dosegu umjetne inteligencije te etičkim vrijednostima koje se mogu dovesti u pitanje razvojem i primjenom umjetne inteligencije poput: autonomije, ljudskih prava, privatnosti, sigurnosti i slično. Navedena etička problematika bit će predstavljena kroz primjere dobre prakse koji uključuju i primjere primjene raznovrsnih digitalnih alata. Prikazat ćemo primjer radionice o autonomnim vozilima u alatu Nearpod, tihu debatu u Kialo.edu alatu koju smo provele uz obilježavanje Svjetskog dana filozofije na temu “Umjetna inteligencije je samo alat i nikada neće zavladati svijetom“ te načine na koji smo provele etički aspekt u projektu “STEMI – Škole budućnosti” od čega je jedan i zanimljiva primjena alata Wakelet. Primjerima iz prakse ponudit ćemo ideje i alate pomoću kojih se na jednostavan način mogu preispitati različiti etički aspekt korištenja umjetne inteligencije.

Laura Angelovski
Prva riječka hrvatska gimnazija
Croatia

Profesorica filozofije, logike i etike u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji od 2013. godine. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala je hrvatski jezik i književnost i filozofiju, summa cum laude. Nakon završetka fakulteta radi kao vanjski suradnik na diplomskom studiju filozofije iz kolegija Školska praksa 1. i 2. S dr.sc. A. Golubović objavljuje rad „Metodika nastave filozofije“, 2017. godine. Redovito je mentor učenicima na natjecanjima iz filozofije i logike, a školske godine 2016./2017. dobiva i priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje za osvojeno prvo mjesto na Državnom natjecanju iz filozofije. Od početka rada završava mnoge edukacije o korištenjima i primjeni web 2.0. alata u realizaciji nastave, za što 2018. dobiva i nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu inovativnih digitalnih sadržaja. Članica je Državnog ispitnog povjerenstva za logiku od 2020 godine. Angažirana je kao članica Stručne radne skupine za izradu videolekcija iz Filozofije i Etike u sklopu projekta „i-nastava“ MZO-a (2020. – 2022.). Od 2021. godine je stekla napredovanje u zvanje mentora. Nerijetko drži predavanja na županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima. Voditeljica je i sudionica mnogih projekata na različitim razinama, od kojih izdvajamo Erasmus projekt KA2 „School Innovation Labs“. Članica je radne skupine koja je kreirala kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja za srednje škole, „Škola i zajednica“ te ga kao pilot projekt, prva u Hrvatskoj, provodi u svojoj školi, te paralelno tijekom cijele godine održava edukacije za nastavnike. Od lipnja 2022. godine imenovana je vanjskom suradnicom Agencije za odgoj i obrazovanje za filozofiju, logiku i etiku.

Željka Winkler
Srednja škola Ban Josip Jelačić
Croatia

Profesorica filozofije, logike, etike i povijesti u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Zagrebu (prof. povijesti i filozofije), završila novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te magistrirala u području humanističkih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Jedna od autorica novog kurikuluma iz Etike i koordinatorica radne skupine u sklopu ŠZŽ za implementaciju kurikularne reforme (2019. – 2021.) te mentorica na platformi Loomen za nastavnike etike. Također, koordinatorica radnih skupina iz Filozofije i Etike za izradu videolekcija u sklopu projekta „i-nastava“ MZO-a (2020./21. te 2021./22.). U razdoblju od 2018. – 2019. obavljala poslove vanjske suradnice AZOO kao savjetnica za Filozofiju, Logiku i Etiku. Redovito gostuje na županijskim stručnim vijećima kao predavač te je autorica i predavač na strukturiranim tečajevima za Erasmus korisnike. Školska je koordinatorica za Erasmus i eTwinning u SŠBJJ te u sklopu različitih međunarodnih projekata drži radionice i predavanja na internacionalnoj razini za učenike i nastavnike. Osim toga, vodi novinarsku grupu u svoj školi te vodi stranicu škole na društvenim mrežama Facebook i Instagram te uređuje školski list Ban (koji unazad par godine izlazi u digitalnom izdanju). Godinama je članica Povjerenstva za Državno natjecanje iz filozofije. U školskoj godini 2020./21. članica je Stručne radne skupine za izradu i razvoj ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala za Etiku. Izabrana kao članica Stručne radne skupine za izradu kurikuluma za predmet Kritičko mišljenje od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna prethodna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC