Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.7MB

Kako upotrijebiti TikTok u (izvan)nastavnim aktivnostima

TikTok mreža je koju učenici sve više koriste, a koju možemo kreativno upotrijebiti u nastavnom procesu. Svjedoci smo sve kraće koncentracije učenika, koji su željni raznovrsnog sadržaja kratkog trajanja s mogućnosti usvajanja većeg broja informacija. Tijekom nastavne 2021./2022. godine u IX. gimnaziji na nastavi Povijesti u 4. razredu i na nastavi Biologije u 2. razredu učenici su kreativno primjenjivali stečena znanja i vještine pomoću TikToka. Učenici su morali, koristeći popularne "soundove", snimiti kratki video-uradak na temu hladnoratovske ere, odnosno zdravog života. Time su morali sažeti svoje ideje u manje od 1 minute, koristeći se primjerenim soundovima koji su u "trendu", vodeći računa o razumljivosti i jasnoći prikaza. Time je društvena mreža postala nastavno sredstvo i pomagalo, a ne samo mrežno mjesto za razonodu. TikTok videi o zdravom životu upotrebljeni su i za razvoj svijesti o zdravom životu - QR kodovi koji vode na te videe kasnije su zalijepljeni po školskim prostorima kako bi bili svima dostupni. Ovakvim pristupom učenici su razvijali i kritičko mišljenje prema društvenim mrežama, ali i razmišljali kako na kreativni način prikazati svoje ideje, što vodi prema generičkim kompetencijama. S druge strane, nastavnici su se direktno upoznavali s mogućnosti aplikacije, odnosno društvene mreže koju koristi ponajviše generacija Z, ali i Y, a ono što zabrinjava, i Alpha. TikTok je mreža koja pruža mnogo mogućnosti - od zabave preko marketinga do spoznavanja i interesiranja za nove činjenice. Kao i svaka, pravilnom uporabom možemo ju implementirati u svakodnevni rad, čineći nastavu dinamičnijom, interaktivnijom i bližoj učenicima koji se, među generacijom Z i Y, mijenjaju brže nego ijedna koja prije.

Sonja Pospišil
IX. gimnazija, Dobojska 12, Zagreb
Croatia

Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagreb biologiju i kemiju. Napredovala je u status profesora-mentora. Jedna je od sukreatorica kurikuluma predmeta Biologija u praksi koji izvodi u školi, a koji je nastao u projektu BAIKA. Autorica je više scenarija za poučavanje Biologije i Kemije te za međupredmetne teme, nastale u Carnetovim projektima, kao i videolekcija za Biologiju. Također, kao predstavnik IX.gimnazije i Hrvatske učenike vodi na Euroweek. Sudionica je više e-Twinnig projekata.

Tvrtko Pleić
IX. gimnazija, Dobojska 12, Zagreb
Croatia

Diplomirao je povijest i geografiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Student je poslijediplomskog studija Geografije. Autor je više otvorenih (digitalnih) sadržaja - DOS-a Geografije 1, scenarija poučavanja za međupredmetne teme te Prirodu, Geografiju i Povijest, videolekcija za Geografiju, materijala za poučavanje za više nakladničkih kuća. Autor je i udžbenika geografije za maturante. Izlagač je na znanstvenim i stručnim skupovima te aktivima nastavnika te vanjski suradnik PMF-a i FF-a u Zagrebu

Potrebno predznanje: Nisu potrebna prethodna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC