Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Upravljanje elektroinstalacijama u kućanstvu putem pametnog telefona

Upravljanje elektroinstalacijama u kućanstvu putem pametnog telefona izvedeno je kao inovativno rješenje tako što se rasvjetom i utičnicom upravlja putem pametnog telefona u aplikaciji Blynk te mikroupravljačem Nova2. Model odnosno sklop izveden je na drvenom panelu na kojemu su postavljeni svi potrebni elementi. Postoje dva dijela strujnih krugova, jedan za energetski dio, a drugi za upravljanje. Energetski dio izveden je prema propisima i standardu, a sastoji se od strujno-zaštitne sklopke (FID), automatskog prekidača-osigurača, sklopke, releja i trošila. Upravljački dio sastoji se od mikroupravljača hrvatske proizvodnje Nova2, eksperimentalne pločice te releja. Releji su dvokanalni i ima ih dva. Svaki kanal releja upravlja jednim rasvjetnim tijelom odnosno žaruljom te jednom utičnicom. Pametni telefon je sastavni dio upravljačkoga dijela jer koristi aplikaciju Blynk. Blynk se sastoji od četiri aktuatora kojima se rasvjeta može uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku te jednoga za uključivanje rasvjetnih tijela u točno određeno vrijeme. Da bi sustav funkcionirao, mikroupravljač mora biti povezan s bežičnom mrežom. Prezentacijom će se demonstrirati primjer dobre prakse gdje učenici kreiraju vlastite sklopove koji su primjenjivi u stvarnosti, a ujedno koriste i inovativne tehnologije. Učenici kroz projektnu i problemsku nastavu kreiraju vlastite ideje, razvijaju kritičko mišljenje te na taj način stvaraju projekte koji čovjeku olakšavaju život. Mikroupravljač Nova2 programira se u besplatnom programu Arduino IDE, a kod je baziran na C++ programskom kodu. Isto tako, aplikacija Blynk dostupna je u besplatnoj inačici i vrlo je jednostavna za rad. Ovakvim primjerom dobre prakse otvaraju se nove ideje za druge projekte koji su također automatizirani i koji u kao takvi potpuno primjenjivi u stvarnosti i olakšavaju čovjeku, na neki način, život. Primjeri daljnjeg razvijanja projektnih ideja su automatizirani sustav grijanja u kućanstvu, automatsko podizanje rampe, beskontaktno otključavanje i zaključavanje ulaznih i garažnih vrata i slično.

Mario Tretinjak
Elektrotehnička škola Zagreb
Croatia

Mario Tretinjak u zvanju nastavnika mentora je nastavnik elektro skupine predmeta u Elektrotehničkoj školi Zagreb. Predaje nastavne predmete Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi i Tehničko dokumentiranje. Radi na izradi priručnika za primjenu Metodologije izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje s primjerima iz sektora Elektrotehnike i Računalstva. Također, radi kao vanjski suradnik za RCK Faust Vrančić i Obrtničko učilište u Zagrebu. Sudjelovao je na Worldskilsu 2022. kao mentor učenicima iz područja Robotike. Redovito sudjeluje kao mentor na međunarodnim izložbama mladih inovatora Inova-mladi, Inova-budi uzor i I3G.

Danijel Eskeričić
Elektrotehnička škola Zagreb
Croatia

Danijel Eskeričić rođen je 16.02.1984. u Osijeku gdje je završio svoje školovanje, srednju Elektrotehničku školu i Elektrotehnički fakultet. Trenutno radi u zvanju nastavnika mentora kao nastavnik elektro-skupine predmeta u Elektrotehničkoj školi Zagreb. Predaje nastavne predmete Mikroupravljači, Ugradbeni računalni sustavi, Uvod u elektroniku, Mjerenja u elektrotehnici i Osnove elektrotehnike. Autor je radnih bilježnica Uvod u elektroniku za 2. razred srednjih strukovnih škola i Mikroupravljači za 3.razred srednjih strukovnih škola baziranih na Arduino platformi. Sudjelovao je na Worldskils Croatia 2022. kao član prosudbenog povjerenstva iz područja Električnih instalacija na međužupanijskom i državnom natjecanju. Redovito sudjeluje kao mentor na međunarodnim izložbama mladih inovatora Inova-mladi, Inova-budi uzor i I3G. Dobitnik je nagrade 500 najboljih nastavnika u godini 2019./2020. i 2020./2021.

Potrebno predznanje: Predznanja nisu potrebna, ali su poželjna - poznavanje rada s mikroupravljačem

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC