Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
36.2MB

Prapovijest u svijetu tehnologije

Današnje generacije učenika zahtijevaju veći angažman učitelja u poučavanju. Učitelj se trudi motivirati učenike za povijesne sadržaje te kako ih približiti na zanimljiv i inovativan način. Poseban je izazov poučavanje sadržaja prapovijesti s učenicima 5. razreda. Suvremena nastava podrazumijeva da je učitelj mentor, a učenik istraživač, da se pri tome kreativno izražava, razvija govorničke i prezentacijske kompetencije, dijeli svoje radove te dolazi do novih spoznaja i znanja kojima utvrđuje i proširuje predmetni kurikulum. U našem primjeru inovativnom nastavnom metodom nastojale smo učenicima na drugačiji način, različitim projektnim aktivnostima približiti daleku prošlost koja je učenicima teško shvatljiva. U tu svrhu primijenile smo i videokonferenciju u redovnoj i dodatnoj nastavi Povijesti tijekom nastave na daljinu te nakon prestanka pandemije. Koristile smo videokonferenciju u 2 eTwinning projekta. Prošle šk. (pandemijske) god. bile smo osnivačice projekta Metalci u prapovijesti/Metalheads in prehistory u kojem je najveći dio aktivnosti proveden online putem (npr. aktivnosti putem platforme Teams, arheološki lokaliteti posjećivani su virtualno, a muzeji putem videokonferencije). Nakon provedene evaluacije kod učenika i učitelja pokazalo se kao veoma zanimljivo iskustvo koje učenici žele ponoviti. Potvrda dobro provedenog projekta je i nacionalna nagrada COMET. Ove šk. god. uključile smo više sudionika u videokonferenciju kao završnicu našeg eTwinning projekta KREMENKO, ujedno dio nacionalne manifestacije Kliofest 2022. Sudjelovali su mentori i učenici 4 osnovne škole. Organizirale smo predavanja vanjskih suradnika koja su učenicima omogućila učenje i proširivanje znanja kroz interaktivna predavanja i prezentacije stručnjaka prapovijesti. Povezali smo fakultete u Zagrebu i Zadru, arheološke odjele. Videokonferencija je organizirana kao javni događaj kojem su se mogli priključiti svi zainteresirani za arheologiju i prapovijest: učenici, roditelji, djelatnici škole, šira zajednica te je i na taj način omogućeno da nastava povijesti, prapovijesni sadržaji, budu dostupni i izvan učionice. Javnost je na događaj bila pozvana putem digitalnog plakata kreiranog za tu prigodu.

Suzana Jagić
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Croatia

Rođena je 5. prosinca 1970. godine u Varaždinu. Živi u Ivancu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Čakovcu (danas Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završila je dvopredmetni studij Povijesti i Geografije. Na istome je fakultetu magistrirala 2008. i doktorirala 2012. godine te tako stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Prvo radno mjesto bilo joj je u OŠ Vidovec, a od 1996. radi u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec kao učiteljica Povijesti i Geografije, odnosno učiteljica Povijesti (od 2000.). Godine 2007. napredovala je u zvanje učitelja mentora, a 2012. stekla je napredovanje u učitelja savjetnika što je potvrdila 2017. Godine 2022. napredovala je u zvanje izvrsnog savjetnika. U svome radu pokazuje interes za problematiku povijesti školstva na općoj i lokalnoj razini te za očuvanje zavičajne baštine. Taj interes uspješno uključuje u svoje programe rada, prenosi na učenike u redovnoj i dodatnoj nastavi Povijesti te izvannastavnoj aktivnosti kroz radionice i obilježavanjem važnih prigoda vezanih za zavičajnu povijest i uz primjenu IKT-a.

Sandra Debogović
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko
Croatia

Rođena 23. studenoga 1970. godine u Brežicama u Republici Sloveniji. Živi u Trsteniku, Općina Marija Gorica. Osnovnu školu završila je u OŠ Ivane Brlić- Mažuranić, Prigorje Brdovečko, a Pedagoški obrazovni centar „ Bogdan Ogrizović“ 1989. godine u Zagrebu. Iste godine upisala je studij povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu - Humanističke i društvene znanosti i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu koji je završila 28. veljače 1996. godine. Na radnom mjestu učiteljice povijesti u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić u Prigorju Brdovečkom radi od 7. veljače 1994. do danas. Dana 1. siječnja 2007. godine osnovana je OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica koja je do tada bila područni odjel OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, te je do 2009. radila u dvije škole. Od školske godine 2012./2013. radi na radnom mjestu učiteljice povijesti i geografije. Godine 2017. napredovala je u zvanje mentora i postala voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja povijesti Zagrebačke županije – zapad. Godine 2021. napredovala je u zvanje savjetnice. U redovnoj i dodatnoj nastavi te na izvannastavnim aktivnostima i korištenjem IKT-a nastoji kod učenika razvija interes za povijesne sadržaje, zavičajnu povijest, potiče domoljublje, toleranciju, interes učenike za tradiciju, kulturnu i spomeničku baštinu.

Redovito se stručno usavršava na nacionalnoj i međunarodnoj razini, motivira učenike da uz redoviti nastavni program sudjeluju u školskim i međunarodnim projektima (eTwinning), proučavanju zavičajne povijesti te da sudjeluju na natjecanjima i koriste u radu digitalne alate.

Potrebno predznanje: Jednostavne vještine korištenja alata digitalne tehnologije te sposobnost primjene znanja u drugim eTwinning projektima i svakodnevnom životu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC