Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
51.9MB

Inovativni način podučavanja kroz provođenje Projekta Spoznaj bioraznolikost i kreiranje E-prirodoslovne zbirke

Svjesnost o unikatnom, krhkom prirodnom bogatstvu koje naša država posjeduje možemo postići pobuđivanjem interesa mladih za promatranje i istraživanje prirodnih staništa u njihovom okružju. Na nivou škole pokrenut je projekt „Spoznaj bioraznolikost“, e-prirodoslovna zbirka. koji objedinjuje znanja i vještine učenika iz područja informatike, biologije i kemije. Projektom se provodi informatizacija i determinacija prirodoslovne zbirke III. gimnazije, Split. Ujedno se naglašava važnost poštivanja autorskih prava te potiče dizajniranje i dijeljenje spoznaja u prirodoslovlju korištenjem inovativnih metoda poučavanja. Tijekom godina prikupljen je veliki broj eksponata koji će projektom biti imenovani, opisani i izloženi u prikladno opremljenoj vitrini. kako bi služili kao izvorna stvarnost i osnova za stvaranje Virtualne prirodoslovne zbirke koja će u svakom trenutku biti dostupna učenicima i svim zainteresiranim posjetiteljima naše web aplikacije. Posebnost ovog projekta je uključenost učenika u svakoj komponenti dizajniranja zbirke. Učenici su uz potporu mentora kreirali digitalne alate, logo, ikone, predloške za unos podataka, obradu fotografija. Identificirali, sistematski kategorizirali i opisali neke od eksponata. Time je stvorena osnova za daljnju identifikaciju i unos podataka o velikom broju eksponata. Korisnici bi se sadržajima potakli na virtualno prikupljanje i prezentiranja prirodoslovnih materijala uz uvažavanje znanstvenih principa te korištenje modernih tehnologija, osmišljavanje i provođenje projekata te uređenje školskih zbirki. Buđenjem znatiželje i istraživačkog potencijala potiče se kritičko promišljanje kod najproduktivnijih dobnih skupina koje su potencijal u promicanju Hrvatske kao države velike bioraznolikosti. Snaga i korisnost ovog projekta je trajno sudjelovanje učenika u njegovom osmišljavanju, provođenju i nadograđivanju. Projektom su se postavili temelji za povezivanje zbirki svih škola i javnih ustanova na platformi koja bi svim sudionicima povezanim u mreži omogućila autonomnost („Mreža školskih prirodoslovnih zbirki“). Važnost zbirke je i kontinuirani doprinos projektu inventarizacije prirodoslovnog bogatstva s ciljem očuvanja i učvršćivanja nacionalnog identiteta Republike Hrvatske. Ova zbirka je među prvim takvima na našem području.

Vesna Dobronić
III. gimnazija, Split
Croatia

Vesna Dobronić, prof. savjetnik biologije i kemije ima 20 godina rada u nastavi i tri godine u JUPP Vransko jezero kao stručni suradnik biolog. Radila je u godinu dana OŠ Vis i Komiža, godinu u SŠ AMK Vis te 17 godina već radi u III. gimnaziji uz kontinuirani rad s darovitim učenicima koji redovito sudjeluju u natjecanjima iz znanja i istraživačkim projektima. Učenici se plasiraju u kategoriji znanja do državne razine te postižu odlične rezultate kojim su se plasirali na međunarodna natjecanja- ICYS, IBO; IYNT, IJSO, EUSO, IChO, IMCho gdje su osvojili niz medalja. Mentorira učenike koji sudjeluju u izvanškolskim istraživačkim projektima (Državni turnir mladih prirodoslovaca, Smotra Biosigurnosti i biozaštite Festival znanosti). Član je Županijskog povjerenstva za provedbu Županijskog natjecanja iz biologije te Međužupanijskog prosudbenog povjerenstva za Biosigurnost i biozaštitu. Sudjeluje kao mentor pri Centru izvrsnosti prirodoslovlja, te ocjenjivač na ispitima državne mature iz Biologije. Aktivno izvodi “Mentorske vježbe iz metodike nastave kemije u suradnji s PMF-Split. Uz dodatnu nastavu iz biologije i kemije voditelj je grupe Volontera Crvenog križa, Biosigurnosti i biozaštite. Suvoditelj je školskog projekta Spoznaj Bioraznolikost- e- prirodoslovna zbirka. Sudjeluje u Istraživačkom projektu PMF-Zagreb: IP-CORONA-2020-12-3798. Sudjelovala je u istraživačkom projektu Zavoda za ornitologiju HAZU kao stručni suradnik: „Inventarizacija i valorizacija ornitofaune parka prirode „Vransko jezero“. Tijekom rada u JUPPVJ ovladala je osnovama ornitologije, te praktičnom primjenom ekoloških metoda istraživanja, biospeleologije i entomologije, te tehnikom sakupljanja i prepariranja biološkog materijala (mentor Guido Nonvellier).

Ines Alujević
III. gimnazija, Split
Croatia

Ines Alujević, prof. izvrstan savjetnik biologije i kemije ima trideset godina rada u nastavi , godinu dana radila je u OŠ Pujanki i dvadeset i devet godina u III. gimnaziji Split. Kontinuirano radi s darovitim učenicima koji redovito sudjeluju u natjecanjima u znanju i istraživačkim projektima na županijskoj i državnoj razini. Učenici se nakon državnih natjecanja plasiraju i na međunarodna natjecanja na kojima osvajaju zapažene rezultate. Mentorira učenike koji sudjeluju u izvanškolskim istraživačkim projektima (Budi i ti znanstvenik, Državni turnir mladih prirodoslovaca). Član je Županijskog povjerenstva za provedbu Županijskog natjecanja i susreta iz biologije u razdoblju od 2011- 2017.g. Član je Državnog povjerenstva za provedbu državnog Natjecanja i susreta iz biologije i autor testova za školsku, županijsku i državnu razinu natjecanja 2014./2015. Član je stručne radne skupine za Biologiju za izradu ispita državne mature u razdoblju od 2010-2015. godine. Moderator/ ocjenjivač je ispita državne mature u razdoblju od 2011-2019. Godine. U sklopu međunarodnog projekta IMPRECO autor je i revizor Zajedničkog obrazovnog programa (2019./2020.). Autorica je primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja u nastavi na daljinu objavljenih na mrežnim stranicama Škole za život. Suvoditelj je školskog projekta Spoznaj Bioraznolikost- e- prirodoslovna zbirka. Član je projektnog tima 3. gimnazije kao mentorske škole u sklopu projekta MenSI .

Potrebno predznanje: Osnovna razina- nije potrebno predznanje

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC