Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.0MB

Wokwi IOT, Arduino, Raspberry Pi Pico, ESP32 on-line simulator

Na ovoj radionici polaznici će biti upoznati sa novijim besplatnim on-line simulatorom Wokwi koji ima mogućnost simulirati rad više različitih mikroprocesora/mikroupravljača : Arduino Nano/Mega, ESP32, Raspberry Pi Pico itd., te više od 20 različitih vrsta komponenti koje uključuju različite senzore te ostale ulazne/izlazne komponente tipa: LE diode, gumbići, prekidači, tastature, više vrsta displeja, senzore temperature/vlage, servomotora, zvučnika itd. Wokwi simulator izuzetno je praktičan i koristan prilikom izvođenja on-line nastave, no također zbog prilično realnog prikaza stvarnog hardvera (komponenti) koristan je i za vrijeme normalne nastave jer učitelji i nastavnici mogu na projektoru zorno demonstrirati rad sitnih komponenti s kojima žele upoznati učenike. Ako učenik, iz određenih razloga nije u mogućnosti imati stvarne komponente ili ima poteškoća (invaliditet, učenici s posebnim potrebama), može u školi ili kod kuće raditi na isti način kao da posjeduje realni hardver. Osim navedenog ovaj simulator pokazao se dosta praktičnim kod učenika koji surađuju na istom projektu (darovitiji učenici), jer odmah mogu vidjeti promjene koje su napravili drugi učenici. U prvom dijelu radionice polaznici će kroz jednostavniji praktični primjer biti upoznati sa osnovnim elementima i opcijama programa, a to je kako odabrati određene vrste procesora i komponenti, kako konfigurirati komponente, kako povezati odabrane komponente, te na koji način spremati i dijeliti svoje radove u oblaku i lokalno. U drugom dijelu radionice polaznicima će biti prikazani realni hardver i dvije igrice kreirane na stvarnom hardveru koristeći 8x8 matrični displej. Prvu jednostavniju igricu bacanja kocke polaznici će sami izraditi u simulatoru, a drugu „Teris“ će moći isprobati na stvarnom hardveru i na simulatoru. Na kraju radionice polaznici će dobiti poveznice na više gotovih simulacija koje smo izradili i koristimo u našoj školi. U materijalima (simulacijama) polazni će moći isprobati rad i funkcionalnost više standardnih komponenti, te će iste eventualno moći prilagoditi svojim potrebama.

Danijel Ptičar
Srednja Škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Croatia

Danijel Ptičar rođen je 1975. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirao je matematiku i informatiku na prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi u Srednjoj Školu Ban Josip Jelačić u Zaprešiću u kojoj predaje predmete iz područja ICT-a, algoritama i programiranja, te mikroupravljača. Napredovao je u zvanje savjetnika, a svoje znanstveno stručne radove najčešće iz STEAM područja prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima.

Vesna Marić
Srednja Škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Croatia

Vesna Marić rođena je 1977.g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je fiziku i kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i od 2006. g. radi kao nastavnica fizike u Srednjoj Školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću i nastavnica kemije u OŠ Pavao Belas u Brdovcu. Napredovala je u zvanje savjetnika, a svoje znanstvene interese usmjerava ka suvremenim pristupima nastavi prirodnih znanosti. Svoje znanstvene i stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima, te intenzivno radi na popularizaciji znanosti kroz razne projekte sa učenicima.

Potrebno predznanje: nema

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC