Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
29.0MB

Tajna škola čarobnjaštva

Tajna škola čarobnjaštva je projekt koji se temelji na korelaciji nastavnih sadržaja iz predmeta Engleski jezik i Kemija, a inspiriran je akademijom Hogwarts iz serije knjiga za mlade Harry Potter autorice J.K.Rowling na kojoj se školuju mladi čarobnjaci. U 'tajnoj školi' učenici 7. i 8. razreda postaju 'učitelji' učenicima 5. i 6. razreda te posredstvom kemijskih pokusa provode 'čarobni kurikulum' rekreirajući 'čarolije' iz knjiga. 'Učenici polaznici' moraju položiti završni ispit i kreirati vlastitu čaroliju kako bi postali certificirani čarobnjaci. Kroz suradničko učenje i vršnjačko poučavanje, učenici primjenjuju i usvajaju znanja iz kemije i engleskog jezika te razvijaju kritičko mišljenje, komunikacijske i digitalne kompetencije i kreativnost. Istovremeno 'stariji' učenici predstavljanjem kemije na ovakav zabavan način bude interes 'mlađih' učenika za prirodne predmete i pripremaju ih za upoznavanje s predmetom u 7. razredu. Učenici 7. i 8. razreda razvijaju 'školski kurikul čarobnjaštva' na temelju isječaka iz knjiga Harry Potter koje na satu engleskog istražuju i bilježe učenici 5. i 6. razreda. Kurikul se sastoji od četiri modula, to jest četiri razrađena pokusa kojima se proizvodi zadana čarolija. Učenici 7. i 8 razreda izrađuju i provode lekcije, a učenici 5. i 6. razreda slušaju predavanja, rade bilješke i polažu završni ispit koji se odnosi na smišljanje vlastite čarolije. Svi materijali i upute odvijaju se na engleskom jeziku uz mentorstvo učiteljica engleskog jezika i kemije, a rezultati se prezentiraju na web stranici Tajne škole čarobnjaštva koju uređuju učenici. Cijeli projekt je marketinški razrađen, od objave upisnih rokova i prijamnog ispita do čarobne mature i svečane promocije u čarobnjake na kraju projekta.

Anita Damjanović
OŠ Sesvetski Kraljevec
Croatia

Anita Damjanović, sveučilišni specijalist filologije engleskog jezika, preko 20 godina radi kao učitelj engleskog jezika u OŠ Sesvetski Kraljevec. Napredovala je u zvanje učitelj savjetnik te vodi predmet Praksa za studente anglistike s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je u izradi Međupredmetnog IKT kurikula kao član radne skupine za engleski jezik. Sudjeluje u brojnim školskim, državnim i međunarodnim projektima ili kao autor ili kao koordinator te vodi edukacije o primjeni raznih digitalnih alata u nastavi na županijskim stručnim vijećima i školskim aktivima učitelja.

Nikolina Štiglić
OŠ Sesvetski Kraljevec
Croatia

Nikolina Štiglić završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer profesor biologije i kemije. Zaposlena je dvadeset godina u OŠ Sesvetski Kraljevec kao učitelj mentor prirode, biologije i kemije. Koautorica je nekoliko udžbenika i radnih bilježnica za kemiju za sedmi razred osnovne škole te udžbenika za učenje kemije u sedmom i osmom razredu za učenike koji se školuju po primjerenom obliku. Autorica je nekoliko metodičkih radionica, predavanja i oglednih satova koje je održala na županijskim i državnim skupovima. Sudjelovala je u izrada scenarija poučavanja u projektu e-Škole za predmet kemiju za sedmi i osmi razred osnovne škole. U školskoj godini 2018./2019. bila je član radne skupine za izradu ispitne specifikacije i ispitnih materijala koji su bili dio evaluacije provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja). Također, u školskoj godini 2019./2020. bila je član stručne skupine za izradu ispitne specifikacije i ispitnih materijala za ispitivanje kompetencije rješavanja problema (NCVVO). U školskoj godini 2021./2022. član je skupine koja sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za kemiju (NCVVO). Također sudjeluje u provođenju postupka kodiranja (ocjenjivanja) učeničkih odgovora na zadatke otvorenog tipa u glavnome OECD-ovu istraživanju PISA 2022.

Potrebno predznanje: Razumijevanje engleskog jezika, osnovno poznavanje rada na računalima, otvorenost za nove metode poučavanja i profesionalna znatiželja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC