Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
26.8MB

Mikrosvijet u digitalnom svijetu

U okviru projekta Biosigurnost i biozaštita koji smo ove školske godine provodili u našoj školi realizirane su brojne aktivnosti i radionice. Kroz istraživački usmjerenu nastavu učenici su u skladu s uzrastom upoznati s važnošću stručnog i znanstvenog pristupa u sprečavanju bolesti, s opasnim uzročnicima bolesti te kako kritički vrednovati informacije u medijskom javnom prostoru. Motivacijsku radionicu Znaju li virusi i bakterije matematiku? osmislili smo kako bismo učenike motivirali na istraživanje. S lako razumljivim modelom linearnog i eksponencijalnog širenja uzročnika bolesti istražili su brzinu širenja zaraze i prikazali je grafički s pomoću alata Canva, a s pomoću alata Lino usporedili su svoje rezultate. Nakon dobivenih rezultata učenici su istraživačkim radom nazvanim Veliki za male trebali istražiti uzročnike nekih bolesti, simptome i liječenje te ih zabilježiti s pomoću digitalnog alata Padlet. Učenici 7. i 8. razreda pripremili su i vodili aktivnosti za učenike 3. razreda. Izrađivali su dezinfekcijska sredstva od alkohola i eteričnih ulja, pratili rast bakterija na hranjivim podlogama, mikroskopirali kvaščeve gljivice i zelenu plijesan. Tijekom aktivnosti učenici 3. razreda su promatrali i bilježili promjene, donosili zaključke i na temelju toga izradili knjigu u digitalnom alatu Book Creator. Budući da neki virusi sadrže DNA molekulu, aktivnost kojom se učenicima približilo ono što je oku nevidljivo je praktični rad izolacije DNA iz živog organizma i izrada modela DNA u obliku dvostruke uzvojnice. Korištenjem digitalnog alata Avogardo i web aplikacije MolView učenici su izrađivali trodimenzionalne modele molekule DNA i alkohola i tako vizualizirali ove kemijske spojeve. Učenici su imali prilike vidjeti kako istražuju „pravi“ znanstvenici, posjetili su Institut za medicinska istraživanja u Zagrebu i NZJZ „ Andrija Štampar“ koji je donirao sterilni pribor za istraživački rad. Dvije skupine učenika provele su istraživačke projekte i prezentirale ih na smotri projekta Biosigurnost i biozaštita predstavljajući rezultate istraživanja znanstvenim posterom u alatu Canva.

Kristina Gajski
Osnovna škola Gračani
Croatia

Profesorica biologije, radi u osnovnoj školi kao učiteljica prirode i biologije u svojstvu učiteljice savjetnice. Voditeljica je projekta „Veliki za male“ u kojem učenici izvode pokuse iz područja biologije za učenike četvrtih razreda. Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju OECD/PISA u području prirodoslovne pismenosti. Sudjelovala je kao član u radu ocjenjivačke skupine NCVVO-a za određivanje razine postignuća i nacionalne ispite u ocjenjivanju ispita iz biologije. Suvoditelj je programa Globe i članica projektnog tima K2 Erasmus – The Greem Microbit. Članica je školskog tima za kvalitetu. 2019. sudjelovala je u svojstvu mentora učenicima s istraživačkim radom na državnom natjecanju iz biologije. 2020. i 2021. sudjelovala je kao izlagač na Carnetovoj konferenciji za korisnike.

Redovito sudjeluje u projektima škole, natjecanjima i stručnim usavršavanjima kako bi slijedila najnovije pedagoške trendove integracije STEM-a i IKT-a u nastavu.

Dražena Raguž Šimurina
Osnovna škola Gračani
Croatia

Profesorica fizike i kemije, radi u osnovnoj školi u statusu učiteljice savjetnice. Svakodnevno za pripremu nastave i u samoj nastavi koristi digitalnu tehnologiju te aktivno sudjeluje u projektima škole i natjecanjima. Područje interesa su istraživačka i problemska nastava fizike i kemije, integracija STEM-a i IKT-a u nastavi i u projektima te razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika. Dugi niz godina u školi vodi projekt „Veliki za male“ u kojem učenici sedmih razreda izvode pokuse za učenike četvrtih razreda iz različitih područja fizike i kemije. Dugogodišnji je vanjski suradnik NCVVO-a, redovito sudjeluje u znanstvenom istraživanju OECD/PISA ( područje prirodoslovne pismenosti) i radnim skupinama koje rade na različitim projektima NCVVO-a. Sudjelovala u edukaciji „Inovativna rješenje e-učenja za podršku nastavi“, završila je tečaj “Inspiring Science Education“ (suvremene metode poučavanja, e-alati i e-resursi) i tečaj „Inovativni nastavnici; primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“. Voditeljica je programa Globe, administrator resursa i administrator e-dnevnika. Članica je školskog projektnog tima K2 Erasmus i članica eTwinning projekata. 2020. i 2021. sudjelovala je kao izlagač na Carnetovoj konferenciji za korisnike. Različitim stručnim usavršavanjima i korištenjem digitalnih alata doprinosi obogaćivanju nastave i povećanju motivacije i interesa učenika te nastoji nastavu učiniti suvremenijom i kvalitetnijom.

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC