Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
14.6MB

The green changemakers

Predstavit ćemo suradničke aktivnosti u međunarodnom eTwinning projektu The green changemakers, provedene s ciljem odgoja i obrazovanja za održivost. U sklopu online suradnje izrađeni su cjeloviti video zapisi koji pojašnjavaju 17 globalnih ciljeva (ThingLink, SpeakPic-a, Wombo.ai) te video odgovori sudionika projekta koji obuhvaćaju njihovu viziju doprinosu ostvarenju globalnih ciljeva (Flipgrid). Kreirana je baza pitanja, odgovora i povratnih informacija sa sadržajima koji pokrivaju područja prehrane, transporta, energije, infrastrukture, otpada, voda i šuma, od kojih je izrađen Kalkulator ekološkog otiska (Goquiz i C++). Predstavit ćemo eKnjigu Medijska pismenost koja sadrži preko 30 videozapisa, brošura i plakata koji pokrivaju područja e-sigurnost, digitalno građanstvo, autorska prava (BookCreator) te Internet Safety Quiz (Responster) od 10 pitanja koja simuliraju stvarne situacije s potencijalnim ugrozama u online okruženju. Izložit ćemo sadržaje nastale korištenjem algoritama Artificial Intelligence s ciljem razumijevanja uloge AI u ostvarivanju globalnih ciljeva. Uz online aktivnosti, provedeno je preko 40 aktivnosti u neposrednom okruženju od kojih bismo izdvojili sudjelovanje u međunarodnim inicijativima Good Deeds Day i Digital CleanUp Day s kojima smo ostvarili suradnje i partnerstva te natječaj European Training Foundation/EU Commission ETF Call for Green Transition, Education, Training and Skills, Global Skills Award u kojem smo bili pobjednici. Predstavit ćemo aktivnost izrade „zelenih“ tehnologija uporabom Arduino, Lego, 3D i IoT tehnologije kao i održiva rješenja koja smo osmislili. Sudionicima će tijekom izlaganja biti demonstrirana „pametna“ rješenja kroz izrađene modele te će se i sami okušati u izradi modela vodotornja. Predstavit ćemo društvenu igru koju smo osmislili i oblikovali tijekom trajanja projekta. Ova igra služi zabavi i druženju uz učenje o ciljevima održivog razvoja. Na kraju izlaganja, sudionici će primjenom izrađenog Kalkulatora izračunati vlastiti ekološki otisak te na osnovu ostvarenog rezultata i povratne informacije osvijesti odnos suvremenog čovjeka i prirodnih resursa te pobliže spoznati vlastiti doprinos održivom razvoju.

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia

Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10. rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike. Sudjeluje u brojnim projektima vezanim za edukacije odraslih te nastavnika: ECDL, e-Škole, Unapređenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja, Kako učiti u online okruženju, Putevima digitalnih kompetencija… Microsoft Innovator Educator Expert od 2016. godine a 2018. godine stječe status Microsoft Innovator Expert Trainer. Dobitnica zahvalnice za doprinos razvoju kvalitete odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i radove te voli nove izazove.

Davor Šijanović
Gimnazija Vukovar
Croatia

Rođen je 12. studenoga 1969. godine u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, te upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu na kojem stječe diplomu profesora fizičke kulture. Zbog ratnih zbivanja jedno vrijeme provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje upisuje poslijediplomski fakultet na Sveučilištu u Sacramentu (CSUS), završava jednu godinu, ali iz privatnih razloga vraća se iz SAD-a i nastavlja svoj profesionalni put u Gimnaziji u Vukovaru, gdje radi od 1998. godine na poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. U periodu od 2013. do 2018. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije Vukovar u vrijeme početka i završetka pilot projekta e–Škole. U školskoj 2018. / 2019. godini nastavlja raditi u Gimnaziji Vukovar na radnom mjestu nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. Osim nastavničkih obveza, aktivan je u lokalnoj zajednici kao član koordinacijskog tima „Za osmijeh djeteta u bolnici”, član je etičkog povjerenstva Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i član je upravnog vijeća saveza školskih sportskih društava Vukovarsko – srijemske županije. Redovito se stručno usavršava, kako u struci, tako i u primjeni IKT-a u nastavi. Aktivno i potpuno vlada Engleskim jezikom na razini C2 (položen TOEFL ispit u SAD – u). Uvijek nastoji biti usredotočen na inovacije i razvijati kreativnost kod djece kako bi svojim iskustvom dao doprinos unaprjeđenju obrazovnog sustava RH. Dobitnik je nagrade za doprinos razvoju kvalitete odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. godini.

Sanda Šutalo
Tehnička škola Karlovac
Croatia

Rođena je 3. srpnja 1963. u Karlovcu, gdje se i školovala. Diplomirani je inženjer elektrotehnike, a radi kao nastavnica Računalstva u Tehničkoj školi Karlovac. Ima zvanje nastavnik-savjetnik i više od 30 godina radnog staža. S dr. Darkom Grundlerom koautorica je nekoliko udžbenika za predmet Računalstvo, u izdanju Školske knjige. Ti se udžbenici koriste u četverogodišnjim i trogodišnjim strukovnim programima već više od 15 godina. Dugi niz godina izrađuje digitalne materijale koji su slobodni za korištenje kolegama jer ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama: http://www.sanda-sutalo.from.hr/ Zajedno s kolegicom Sanjom Pavlović-Šijanović stvara, oblikuje i sa svojim učenicima aktivno koristi online tečajeve na sustavu Loomen. Nagrađena od MZO kao jedna od 500 najuspješnijih nastavnika u šk. god. 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.

Potrebno predznanje: Sudionici (učitelji i nastavnici svih predmetnih područja) koji su zainteresirani za provođenje odgoja i obrazovanja za održivost za sudjelovanje na interaktivnom izlaganju, ne moraju posjedovati prethodna iskustva rada u okruženju twinspace-a, kao niti tehnička predznanja za rad sa algoritmima AI, Arduino, Lego, IoT, 3D i Raspberry Pi tehnologijama. Sudionici trebaju posjedovati volju i interes za doprinosom stvaranju društva temeljenoga na održivosti.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC