Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
7.5MB

Učenici s autizmom - istina i izazov (primjeri iz prakse)

Prema relevantnim pokazateljima, broj učenika s autizmom je u porastu. Uslijed raznih faktora, njihova integracija u redovnu školu učiteljima često predstavlja izazov. Budući da je riječ o cjeloživotnom razvojnom poremećaju kojeg karakterizira zaostajanje u razvoju socijalnih i jezičnih vještina, kao i različitih oblika ponašanja, učitelji koji se susreću s učenicima s ovom vrstom teškoće trebaju imati dovoljno znanja kako bi način rada maksimalno prilagodili te realizirali zadane ishode. Učenicima s autizmom potrebna je prilagodba u gotovo svim aspektima – od pristupa poučavanju i učenju, pripremi nastavnih materijala, uporabi nastavnih sredstava do prostorne prilagodbe. Neke od poteškoća koje su prisutne su nemogućnost govora i ograničena komunikacija, slaba ili nikakva interakcija s drugim učenicima, nepoželjna ponašanja (agresivnost) pa je uz prilagodbu programa i individualiziranog pristupa primjena asistivne tehnologije nužna (osigurava pristup sadržajima te povratnu informaciju). Na interaktivnom izlaganju „Učenici s autizmom - istina i izazov (primjeri iz prakse)“ sudionicima će se praktičnim primjerima prikazati različiti pristupi nastavnom radu (od rada na odgojno - obrazovnim sadržajima do ideja za prilagodbe prostora) s naglaskom na uporabu asistivne tehnologije. Polaznici će osjetiti „pogled iz rakursa učenika s PSA“; koji su to ometajući podražaji i potencijalni okidači nepoželjnih ponašanja te će dobiti uvid u različite asistivne tehnologije kao i njihov utjecaj na rad i motivaciju učenika. Naglasak će biti na digitalnim alatima i programima koji su relevantni, dostupni i iznimno korisni pri pripremi i izvođenju nastave za učenike s PSA poput ICT-AAC aplikacija (Komunikator, Vizualni raspored, Glaskalica itd.), brojnim specifičnostima pri korištenju Microsoftovih alata (tipa Text to speach, Immersive reader, Read aloud) te na primjeni igrifikacije u nastavi uz aplikacije poput Wordwall-a, Genially-ja, Oodlü. Koji su digitalni alati najbolji? Kako do njih? Kako ih prilagoditi potrebama svojih učenika i koji je njihov utjecaj? Neka su pitanja na koje će izlaganje ponuditi odgovor.

Kristijana Ferderbar Bućan
Osnovna škola Alojzija Stepinca
Croatia

Kristijana Ferderbar Bućan učiteljica je razredne nastave koja je većinu dosadašnjega profesionalnog djelovanja provela u odnosima s javnošću u kulturnim institucijama (GK Trešnja, HNK u Zagrebu). Posljednje dvije školske godine radi u osnovnoj školi, u posebnom razrednom odjeljenju s pet učenika s poteškoćama (spektar autizma). Svoja znanja o radu s učenicima s teškoćama redovito proširuje na brojnim edukacijama (za učitelje i za edukacijske rehabilitatore) te je na temu rada u posebnom razrednom odjeljenju bila pozvana kao predavač na ovogodišnjem Znanstveno - stručnom skupu razredne nastave (UPS 2022.).

Potrebno predznanje: Osnovna znanja o radu s učenicima s poteškoćama.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC