Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
ppt
460KB

Zadaci otvorenog tipa ili koliko mravu treba od Karlovca do Zagreba

Već godinama slušamo o potrebi unaprjeđenja nastave, lošim rezultatima naših učenika na međunarodnim provjerama znanja PISA – e i TIMSS – a i potrebnim promjenama kurikuluma. Ima li smisla očekivati promjene kad npr. udžbenici iz matematike po kojima radimo sadrže zadatke kojima se unaprijed zna način rješavanja s uglavnom „lijepim“ rješenjima – cijelim brojevima. Nebrojeno puta se dogodi da učenik zaključi kako je krivo riješio zadatak jer je dobio, po njegovim riječima, „ružno“ rješenje kao što je npr. 29/11. Naglasak se uglavnom stavlja na rutinske probleme, osnovne algoritamske vještine bez interpretacije rješenja. Tako velikom broju učenika nije čudno ako mnogokut ima 5.5 stranica ili je sin stariji od oca. Jedna od mogućih promjena koja bi kod učenika potaknula razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja, suradničkog rada te komunikacije s vršnjacima bilo bi zadavanje zadataka otvorenog tipa. Zadaci tj. problemi otvorenog tipa su zadaci kojima nije unaprijed poznat način rješavanja, imaju više korektnih rješenja ali i načina rješavanja. Kod takvih tipova zadataka učenici sami odabiru pristup zadatku, postupak rješavanja zadataka i interpretiraju dobivena rješenja. Tada samo rješenje nije svrha zadatka već sve popratne aktivnosti koje dovode do rješenja. Zamislite da pred učenike stavimo zadatak da odrede koliko bi vremena trebalo mravu da dođe od Karlovca do Zagreba, sa koliko kovanica od 5 kuna mogu napuniti poštanski sandučić ili koliko vlati trave ima na livadi iza škole. Polaznike naše radionice želimo upoznati sa zadacima otvorenog tipa, ohrabriti ih u njihovom korištenju i potaknuti na smišljanje svojih zadataka. Upoznat ćemo ih sa projektom MASCIL, staviti u kožu učenika i dati im da rješavaju razne zadatke otvorenog tipa uz korištenje tehnologije. Uz sve to, i zabava je zajamčena!

Tea Borković
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Tea Borković, prof., učiteljica je Matematike i Fizike te je 2018. promovirana u zvanje učitelja savjetnika. Uz to je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u zvanju predavača od 2016., povremena vanjska suradnica NCVVO-a, autorica i recenzentica raznih obrazovnih sadržaja. Suautor je priručnika za dodatnu nastavu iz matematike "Matematika 7+". Dugogodišnji je član Školskog tima za rad s potencijalno darovitim učenicima i Školskog preventivnog programa u okviru kojih svake godine priprema i provodi radionice i predavanja za učenike i njihove roditelje. Kao članica radne skupine za Matematiku u okviru provođenja programa Škola za život sudjelovala je kao autorica video lekcija za podršku učiteljima za vrijeme nastave na daljinu 2020.godine. Aktivno prati sve promjene u obrazovnom sustavu te aktivno svojim predavanjima i radionicama sudjeluje na kongresima i konferencijama vezanim za obrazovanje (CUC, Enter konferencija, Kongres matematike). Jedna je od organizatorica ekipnog natjecanja iz matematike "nauMATiKA".

Antonija Capan
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Antonija Capan, mag. educ. math., učiteljica je Matematike te je 2021. promovirana u zvanje mentor. U radu s učenicima zanima se za primjenu matematike u svakodnevnom životu, matematičke igre i matematiku u igrama i mozgalicama. Intenzivno se bavi idejama integracije nastavnih predmeta i izvođenjem integriranih nastavnih satova, pogotovo integracije Povijesti i Matematike te Geografije i Matematike. Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja za udžbenik iz povijesti "Vremeplov 5" i "Vremeplov 6" te suautor radnih listova namijenjenih integriranoj nastavi Povijesti i Matematike za peti i šesti razred: “Heureka - brojevi su stvorili povijest”, "Heureka - s brojevima u novi svijet". Autor je radne bilježnice za pomoć u učenju matematike u 8. razredu "Jasno kao broj 8" te suautor priručnika za dodatnu nastavu iz matematike "Matematika 7+". Član je Radne skupine predmetnog kurikuluma za Matematiku. U sklopu projekta Škola za život izradila je i objavila metodičke preporuke te videolekcije za podršku učiteljima za vrijeme nastave na daljinu 2020. i 2021. godine. Aktivno sudjeluje na raznim kongresima i konferencijama (CUC, Enter, Kongres matematike) sa predavanjima i radionicama. Jedna je od organizatorica ekipnog natjecanja iz matematike "nauMATiKA".

Potrebno predznanje: osnovnoškolska razina matematike

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC