Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.3MB

I moje ideje su bitne

„I moje ideje su bitne“ projekt je učenika sedmih i osmih razreda nastao pod temom „poduzetništvo“ u sklopu projektnog tjedna u školi. Inspirirani scenarijem poučavanja iz edutorija, u okviru međupredmetne teme poduzetništvo i održivi razvoj, nastala je ideja, čiji je cilj uvesti učenike u poduzetničke vode i u profesionalno usmjeravanje učenika razreda. Učenici su imali zadatak osnovati i osmisliti djelatnost za svoj OPG. U pripremnoj fazi projekta zasadili su sadnice koje su koristili prilikom postavljanja sustava za hidroponični uzgoj biljaka kao načina ekološkog i održivog uzgoja, izradili su i biljne terarije, mini vrtove u staklenim posudama, istražili i odredili njihovu tržišnu cijenu za planiranu prodajnu izložbu u okviru sajma poduzetništva u školi. Posjetili su tvrtku Vupik s ciljem upoznavanja tehnologije uzgoja biljaka i tržišnog poslovanja tvrtke. U školi raspravljaju o poslovanju, održivoj poljoprivredi i ekološkom otisku. Izvođenjem pokusa „Fotosinteza izbliza“ istražuju kako količina svjetlosti utječe na proces fotosinteze. Za prezentiranje OPG-a izradili su prezentaciju, naslovnu stranu časopisa „Eko-magazin“ za promoviranje OPG-a koji provodi održivi razvoj i inovativni način uzgoja, dvojezični razvoj biljke, recepte za salatu, sve izrađeno u alatu Genially. U alatu Audacity osmišljena je reklama na njemačkom jeziku. Za plasiranje proizvoda na tržište i stvaranje konkurentnosti ali i dostupnosti stranim kupcima, u alatu Webador izradili su webstranicu sa webshopom. Sažetak projektnog tjedna kreiran je u formatu video i obrađen u alatu Filmora koji je postavljen na webstranicu i youtube-kanal škole. Cilj projekta bio je uvesti učenike u poduzetništvo, približiti ih temi osnivanja OPG ili pokretanju vlastitog posla, osposobiti ih za rad u raznim digitalnim alatima korisnim za daljnje obrazovanje, naučiti ih koristiti prethodno stečeno znanje i kompetencije iz biologije i njemačkog jezika, podučiti ih pozitivnim učincima održivog razvoja i njegovoj važnosti za budućnost, približiti im informacije o poslovanju i ulozi novca, odnosa prema samostalnom radu i stjecanju vlastite dobiti.

Draženka Kovačević
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

Draženka Kovačević rođena je 2. ožujka 1968. godine u Osijeku. Diplomirala je 2002. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija obavljala je poslove stručne voditeljice u parku prirode Kopački rit. U privatnoj gimnaziji Gaudeamus radila je u nastavi te sudjelovala na projektu škole u prirodi. Sudjelovala je i na školskom, županijskom i državnom natjecanju iz kemije. Od 2007. godine stalna je zaposlenica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru na radnom mjestu nastavnice prirode, biologije i kemije. Radu škole doprinosi velikom angažiranošću u različitim projektima i radionicama. Također, aktivna je u promicanju novih ideja i tehnologija te je uključena u projekt eksperimentalne organizacije nastave i e-škole, kao nastavnica STEM predmeta. Članica je županijskog povjerenstva natjecanja iz kemije i redovito sudjeluje u županijskim i školskim natjecanjima. Aktivno sudjelovala na 18. i 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji, predstavljajući konferencijski rad u sklopu teme "Primjeri dobre prakse e-Škole", pod nazivom "Istražujem zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas te Ogledni sat "Slatko? Da, ali kratko - biologija i matematika u kuhinji". Godine 2018. na CARNetovoj korisničkoj konferenciji u Šibeniku sudjeluje prezentirajući interaktivno izlaganje „Kako ispričati STEM priču?“, s kolegicom I. Mažar Marušić

Adrijana Kordić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

Adrijana Kordić rođena je 1983.g. u Kaknju, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završila je u Garrelu, Njemačkoj, a Opću gimnaziju u Stocu, Bosni i Hercegovini. Diplomski studij njemačkog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti završila je 2007.g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, te stekla akademski naziv profesorica njemačkog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti. Nakon završetka studija zapošljava se u Srednjoj školi Stolac gdje osim nastavničkih poslova vodi i koordinaciju školskih aktivnosti u suradnji s Nansen dialogue center Mostar i provodi integrirane obrazovne aktivnosti, projekte u zajednici i zagovaranje reforme obrazovne politike. 2010.godine preseljava se u Hrvatsku i od tada je zaposlena u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića na radnom mjestu učiteljice njemačkog jezika. Provodi natjecanja i sudjeluje u školskim i županijskim natjecanjima iz njemačkog jezika. Redovito sudjeluje u radionicama za digitalno obrazovanje nastavnika u sklopu CARNetovog projekta E-škole. Aktivno sudjeluje u školskim projektima i koristi digitalne alate kao što su Genially, Canva, Filmora, Wordpress, svojevremeno Aurasma/HP Reveal, Wordart, Wordwall, Kahoot. U sklopu projektnog tjedna u školi 2016.g. provela je projekt „Njemačka- zemlja ideja“. Svoje primjere iz prakse prezentira na županijskim stručnim vijećima njemačkog jezika. Također je stalni sudski tumač za njemački jezik Osječko-baranjske županije.

Darko Tufekčić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

Darko Tufekčić je rođen u Osijeku 1981. godine. Godine 2006. završava dvopredmetni studij Povijesti i njemačkog jezika u Osijeku te se zapošljava u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, gdje radi i danas kao učitelj povijesti i njemačkog jezika. Godine 2008. bio je polaznik CARNet-ove e-learning akademije te je od tada do danas konstantno zainteresiran za IKT u nastavi te ga vrlo uspješno primjenjuje u nastavi i brojnim projektima u kojima aktivno sudjeluje. Godine 2017. profesor Darko Tufekčić imao je čast kao predavač u sklopu oglednog sata na CUC-u prezentirati nacionalno poznati video konferencijski projekt "Sat povijesti iz Vukovara". Na taj je način prenio desetogodišnje iskustvo videokonferencije u nastavi polaznicima CUC-a. Godine 2018. profesor Tufekčić održao je još jedan ogledni sat na CUC-u, na temu „6 u 1 predmet za uspješan put oko Svijeta“, gdje je s profesoricom Damirom Nujić prikazao povezanost i važnost korelacija u predmetnoj nastavi.

Potrebno predznanje: Potrebna predznanja iz biologije, njemačkog jezika, informatike.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC