Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.6MB

Simulator za konstrukciju strujnih krugova – AC Virtualni laboratorij

Phet „Interaktivne Simulacije“ je osnovan 2002. godine od nobelovca Carla Wiemana na Sveučilištu "Colorado Boulder". PHET simulacije stvaraju besplatne edukativne simulacije iz matematike i znanosti smatrajući kako svako dijete ima pravo na pristup istraživanjima STEMA. Ove godine izašao je novi Simulator za izradu strujnih krugova AC izmjenične struje. Sudionici će imati ciljeve poput izrade jednostavnog strujnog kruga iz shematskih prikaza i istraživati veze u paralelnim i serijskim spojevima. Kao uvodni dio radionice sudionici će provjeriti koje tvari provode izmjeničnu električnu struju, zašto novčić i olovka provode električnu izmjeničnu struju a gumica za brisanje ne? Koristit će ampermetar, voltmetar te mjeriti jakost električne struje i električnog napona. U simulaciji je dodan novi mjerni instrument za mjerenje električne struje „strujna kliješta“ i električnog napona kojima sudionici radionice mogu izravno izmjeriti električnu struju i električni napon u svakom dijelu električnog strujnog kruga ali i vidjeti sinusni oblik električnog napona koji se mijenja ako dodamo u strujni krug kondenzator, što je odlična zamjena za osciloskope kojih u školama nemamo. Sudionici će moći usporediti istosmjernu DC i izmjeničnu AC struju na istoj radnoj površini tako da će izraditi dva strujna kruga, jedan spojen na istosmjerni, drugi na izmjenični izvor. Tako će promatrat razliku u svjetlosti žarulja i na osciloskopu provjeriti izgled signala električnog napona. U naprednim postavkama mijenjati će otpor žice i unutrašnji otpor izvora s minimalne na maksimalnu vrijednost i proučavati utjecaj otpora žice na jakost električne struje i električnog napona na grafovima. Sudionici će proučavati kako se kondenzatori i zavojnice ponašaju u strujnom krugu i eksperimentalno odrediti RC vremensku konstantu. Sudionici će konstruirati RLC strujni krug i odrediti uvjete za električnu rezonanciju.

Sanja Ivanac
Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar
Croatia

Sanja Ivanac diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, Fizički odsjek. Ima 14 godina staža u školi kao profesor fizike i elektrotehnike u srednjim strukovnim školama i od prošle školske godine radi u osnovnoj školi. U nastavi se koristi raznim metodama, što više uključuje digitalnu tehnologiju, simulacije fizikalnih pokusa i istraživanje te potiče učenike na razvijanje kritičkog mišljenja. Sudjelovala je u Erastotenovom globalnom eksperimentu te eTwining projektima „Pokusi u doba korone“ , „Igrajmo se“ ,„Whole Universe to measure“ i osnivačica je jednogodišnjeg projekta „We explore space with STEM“ koji je uključio 32 škole iz država EU i okolice. Stalno je u potrazi za novim digitalnim alatima i idejama kako ih primjeniti unastavi fizike.

Vanja Novosel
Srednja škola Jastrebarsko
Croatia

Vanja Novosel rođena je 02.04. 1983.u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Jastrebarskom. 2009. g. diplomirala je na fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu sa zvanjem prof. fizike, a 2010. g. Matematičkom odsjeku sa zvanjem prof. matematike i fizike. Od 2007. je radila u Prvoj informatičkoj školi s pravom javnosti i OŠ August Cesarec u Zagrebu. Od 2010. do danas radi u Srednjoj školi Jastrebarsko.

Potrebno predznanje: Korištenje računala

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC