Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
75.3MB

Stvaranje pristupačnih digitalnih i tiskanih sadržaja

Cilj radionice je obučiti sudionike odgojno-obrazovnog procesa o prilagodbi nastavnih sadržaja učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i odabiru odgovarajućih alata slobodnog softvera i drugih dostupnih besplatnih aplikacija, ali i vlastitog pametnog telefona. Na radionici će se pomoću slobodnog softvera (Scribus, Inkscape, Gimp, Audacity, LibreOffice) i ostalih aplikacija (MS Lens, MS TTS, Biblos) stvarati digitalizirani i prilagođeni nastavni sadržaji za učenike s teškoćama u razvoju s naglaskom na slijepe i slabovidne. Prilagođeni materijal će morati biti pristupačna putem asistivnih tehnologija, prvenstveno čitača ekrana NVDA, ali i za druge asistivne tehnologije poput brajevog retka ili Braille NoteToucha. Izradom ovog tipa materijala pružit će se izravno uključivanje učenika u nastavni proces i više mogućnosti za lakše funkcioniranje, ali i postizanje boljeg obrazovnog uspjeha kod učenika. Sudionici radionice će pomoću navedenog softvera prilagoditi postojeći nastavni sadržaj te ga pretvoriti u digitalizirani, prilagođeni sadržaj koji će biti pristupačan za učenik s teškoćama. Pri stvaranju sadržaja pažnja će posvetiti prilagođenom stilu i veličini fonta, kontrastu i zasićenosti sadržaja, smanjivanju „crowding“ efekta, oblikovanju teksta i prilagodbi zadataka. Također će stvoriti i audio zapis pomoću pretvorbe teksta u govor, te pripremiti svoj nastavni materijal za tisak. Tiskana verzija materijala će pomoću QR kodova biti djelomično interaktivna te i tako prilagođena za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Dobiveni sadržaji omogućuju stvaranje učinkovitih preduvjeta koji doprinose jednakim obrazovnim mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju i njihovom boljem i uspješnijem uključivanju u društvo. Svi ovi alati i metode mogu se upotrijebiti i za rad s darovitim učenicima te čak i njih potaknuti na korištenje alata otvorenog koda i slobodnog softvera. Metode koje će se koristi su prezentacija s predavačkog računala i individualni rad polaznika na računalu. Na kraju radionice izvođači će analizom stvorenih nastavnih sadržaja utvrditi jesu li sudionici uspješno prilagodili materijal.

Mirko Milak
Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“
Croatia

Mirko Milak rođen je 1985. godine. Diplomirao je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i stekao zvanje magistra edukacije povijesti. Od 2013. godine zaposlen je na poslovima nastavnika povijesti te je radio i u osnovnoj i u srednjoj školi. Od 2018. godine radi u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ te se specijalizirao za digitalizaciju i prilagodbu nastavnih materijala za slijepe i slabovidne učenike. Za učenike priprema digitalne materijale koji su u potpunosti prilagođeni radu s asistivnom tehnologijom. Digitalni materijali su spremni i za tisak te učenici dobivaju i tiskani materijal koji sadrži elemente interaktivnosti (npr. pristup zvučnom zapisu). U svome radu priprema i nastavne sadržaje koji su prilagođeni i za brajevo pismo i reljefno-taktilni tisak. U Centru „Vinko Bek“, osim prilagodbe nastavnih sadržaja, posvetio se i tifotehničkoj obuci korisnika za rad na računalu i ostalim uređajima asistivne tehnologije. Kao ispitni koordinator se susreće i sa prilagodbama potrebnim za državnu maturu te dobro poznaje problematiku. Radio je na projektu „Slova veća, boje prave za mudre glave“ Županijske udruge slijepih Split u sklopu kojeg je prilagođavao udžbenike iz Povijesti za slabovidne učenike. Također je prilagođavao ispite za sve razine razine (školsko, županijsko i državno) iz predmeta Povijest.

Maja Kević
Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“
Croatia

Maja Kević rođena je 1980. godine. Diplomirala je na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu, smjer rehabilitacija i stekla zvanje profesor rehabilitator. Od 2007. godine radi u Centru za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'' na Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih kao edukacijski rehabilitator te izvodi programe vježbi vida, svakodnevnih vještina i obuke na brailleovo pismo. Provodi dijagnostiku i procjenu funkcionalnog vida i vidnih funkcija, procjenu potrebnih prilagodbi koje je potrebno uvažiti u radu s slijepim i slabovidnim osobama, procjenu za specifična pomagala. Uključena je u rad stručnog tima Odjela mladih i dugogodišnji je mentor studentima na praksi s Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta, modul oštećenja vida, kao i pripravnicima u COO Vinko Bek. Bavi se i izradom materijala za vježbe vida, istraživanju novih tehnologija primjenjivih u radu s osobama oštećena vida. Aktivno sudjeluje u pisanju potrebnih prilagodbi za učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koje se uvažavaju i za ispite državne mature. S prilagodbom sadržaja je upoznata i kao osobni pomagač na ispitima državne mature, ali i kao redovan član povjerenstava za prosudbu udžbenika.

Potrebno predznanje: Polaznici moraju imati srednje znanje rada na računalu. Iskustvo rada u programima koji će se koristi nije neophodno za sudjelovanje na radionici.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC