Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1,018KB

Izrada mrežne stranice "Poziv na čitanje"

Mrežna stranica „Poziv na čitanje“ predstavlja skup nastavnih materijala za obradu obveznih i izbornih lektirnih djela za cjelovito čitanje na satu Hrvatskoga jezika. Nastala je s ciljem dijeljenja primjera dobre prakse i otvorenosti raznovrsnih nastavnih sadržaja. Materijali su primjenjivi u virtualnom, ali i u uobičajenom školskom okruženju, a osmišljavanje zadataka potaknuto je Bloomovom taksonomijom što je rezultiralo materijalima različitoga tipa za učenike gimnazijskih i strukovnih programa. Rad na stranici uključivao je izradu i uređivanje digitalnoga sadržaja u različitim oblicima, izmjenu, unapređenje i integraciju digitalnih sadržaja, razumijevanje i primjenu prava i dozvole intelektualnoga vlasništva (svi su materijali označeni valjanom licencom). Kategorizirani su prema razredima i temama. Stranica je izrađena u besplatnome digitalnome alatu Google Sites koji je jednostavan za korištenje i unos potrebnih materijala. U izradi su sudjelovale profesorice hrvatskoga jezika: Elena Belec (Srednja škola Koprivnica), Glorija Mavrinac (Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Medicinska škola Rijeka) i Maja Sokač (Gimnazija Karlovac), a kao suautori određenih materijala su i učenici koji su tako potaknuti na kreativno izražavanje. To je svojevrsni portfolio nastavnih materijala koje autorice svakodnevno izrađuju za svoje učenike. Otvoreni obrazovni sadržaji materijali su za učenje, poučavanje i istraživanje te svi drugi obrazovni materijali koji su javno dostupni i dostupni uz otvorenu licenciju koja im omogućuje besplatan pristup, njihovo korištenje, adaptaciju i redistribuciju (UNESCO, 2012). Jedan od glavnih ciljeva stranice jest potaknuti interes prema knjizi i čitanju uopće (u kontekstu nastave Hrvatskoga jezika), ali i doprinijeti smanjenju nejednakosti između onih koji imaju ili nemaju pristup digitalnim tehnologijama jer je mrežna stranica prilagođena različitim sučeljima što olakšava pregledavanje i korištenje.

Maja Sokač
Gimnazija Karlovac
Croatia

Profesorica hrvatskoga jezika u Gimnaziji Karlovac. Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Članica je Radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme u sklopu koje izrađuje videolekcije. Također, jedna je od članica Kulturnoga vijeća Grada Karlovca (2021. - 2024.). Dobitnica je nagrade Najuspješniji odgojno-obrazovni radnici u školskoj godini 2020./2021. U svom radu fokus stavlja na razvoj medijske pismenost, kritičkoga i kreativnoga mišljenja, a osobito važnim smatra redovito stručno usavršavanje.

Glorija Mavrinac
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka
Croatia

Nastavnica je hrvatskoga jezika u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka te u Medicinskoj školi Rijeka. Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti završila je 2017. na Filozofskom fakultetu u Rijeci s prosjekom ocjena 4.8. Apsolventica je poslijediplomskog doktorskog studija Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije i studija kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao naslovni asistent radi na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Izlagala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te ima objavljene znanstvene radove u domaćim i međunarodnim zbornicima.

Potrebno predznanje: Poželjno je, ali nije neophodno, da su se polaznici već koristili digitalnim alatima u osmišljavanju digitalnih sadržaja kako bi svojim iskustvima obogatili popis digitalnih alata koji će se spomenuti u izlaganju. Također, polaznici koji imaju iskustva u radu s mrežnim stranicama svoja iskustva mogu podijeliti s ostalim sudionicima te eventualno ponuditi savjete za poboljšanje predstavljene mrežne stranice.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC