Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

U različitosti zajedno: Kako motivirati i podržati djecu s teškoćama i darovitu djecu? Primjeri iz prakse.

Osnovna škola Nikole Tesle iz Zagreba ističe se bogatom kulturnom i javnom djelatnošću te velikim brojem realiziranih nacionalnih i međunarodnih projekata. Dobitnica je oznake kvalitete eTwinning School Label te Erasmus+ akreditacije za programsko razdoblje 2021.-2027. Rezultat je to kontinuiranog angažmana djelatnika škole koji posljednjih desetak godina uspješno prate suvremenu obrazovnu politiku te su do sada u školski kurikulum uspješno integrirali pet međunarodnih Erasmus+ projekta. Tijekom ove radionice sudionici će upoznati Erasmus+ projekte Tesla's Legacy: Minds for the Future te projekte Erasmus akreditacije pod nazivom Želim biti uspješniji i U različitosti zajedno. Ciljevi navedenih projekata su identifikacija i rad s potencijalno darovitim učenicima, povećanje motivacije za učenje i osjećaja uspješnosti kod učenika s teškoćama te profesionalno osnaživanje učitelja i učenika za stvaranje inkluzivne školske kulture. Tijekom izlaganja sudionici će upoznati primjere iz prakse nastale tijekom navedenih projekta te aktivno sudjelovati u aktivnostima poput matematičke radionice za darovite “Problemska kocka”“ i “Razlomci u glazbi”, vježbama koje unapređuju mentalno zdravlje djece (ugodne aktivnosti, mindfulness, vođena fantazija, brain gym, antistress alati, senzorna staza itd.), upoznati se s aplikacijom Smiling Mind te će izraditi vlastiti Podcast putem digitalnog alata Anchor. Predavači će tijekom radionice koristiti Google slide alat za prezentaciju te Pear Deck - alat za interakciju sa sudionicima putem vlastitih pametnih telefona čime će sudionici upoznati još jedan koristan nastavni digitalni alat. Sudionicima će također biti predstavljeni i podijeljeni materijali za identifikaciju potencijalno darovitih učenika koju se mogu koristiti za procjenu od strane učitelja i vršnjaka te obrasci za individualizirani plan učenja potencijalno darovitih učenika.

Ukratko, cilj radionice je predstaviti aktivnosti koje su praktične, inovativne i provedive u školskom okruženju, a pridonose unapređenju odgojno obrazovnog rada s darovitim učenicima, učenicima s teškoćama te stvaranju inkluzivne školske kulture.

Petra Šelebaj
Osnovna škola Nikole Tesle
Croatia

Učiteljica razredne nastave i engleskog jezika s preko 10 godina nastavnog iskustva u osnovnoj školi. Trenutno zaposlena u Osnovnoj školi Nikole Tesle u Zagrebu. Promovirana u zvanje mentora, voditeljica nekoliko Erasmus+ projekata te sudionica pet međunarodnih Erasmus+ projekata tijekom kojih se educirala iz područja STEM-a, coachinga te inovativnih nastavnih metoda. Predavačica na Erasmus+ međunarodnim edukacijama o inovativnim metodama poučavanja i IKT alatima u nastavi. Završeni certifikati iz čitanja i pisanja za kritičko mišljenje, formativno vrednovanje, medijaciju te metodu Obrnute učionice.

Petar Radanović
Osnovna škola Nikole Tesle
Croatia

Učitelj matematike s više od 10 godina radnog iskustva u osnovnoj školi, promoviran u zvanje mentora. Suautor je udžbenika, radnih bilježnica i dodatnih obrazovnih materijala iz matematike za osnovnu školu. Sudionik 4 Erasmus+ projekta u kojima se educirao na teme inovativne uporabe IKT-a u nastavi, PBL metode te metoda za rad s učenicima s posebnim potrebama. Kao vanjski suradnik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje bio je član i koordinator skupine za izradu zadataka za ispitivanje kompetencija rješavanja problema, član skupine za izradu nacionalnih ispita za predmet Matematika te stručnjak za postupak kodiranja učeničkih odgovora u PISA istraživanju. Održao je predavanja i radionice od školske do državne razine. Završio je edukacije za Čitanje i pisanje za kritičko razmišljanje, razvoj kurikulumske kulture, formativno vrednovanje te osnovni i napredni tečaj medijacije. Jedan je od 500 nagrađenih učitelja MZO-a za 2019. i 2021. godinu.

Tihana Vranković Skoko
Osnovna škola Nikole Tesle
Croatia

Profesorica pedagogije i talijanskog jezika i književnosti s 15 godina iskustva rada kao stručni suradnik pedagog. Trenutno zaposlena u OŠ Nikole Tesle iz Zagreba. Kao dugogodišnji predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece, dobar poznavatelj učenika s posebnim potrebama. Završene edukacije za Čitanje i pisanje za kritičko razmišljanje, razvoj kurikulumske kulture, formativno vrednovanje, metode obrnute učionice te poduzetništvo. Voditeljica nacionalnih i međunarodnih projekata poput Dječjeg sajma, Erasmus+ projekta, Razvoj kurikulumske kulture i Školski volonteri. Sudionik četiri Erasmus+ projekta, predavačica na radionicama za tvrtke te na Erasmus+ međunarodnim edukacijama.

Potrebno predznanje: Poznavanje osnovnih karakteristika učenika s posebnim potrebama i darovitih učenika, poznavanje sustava Erasmus + projekata te osnovna znanja informacijskih tehnologija.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC