Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.8MB

Klikom miša do upisa i to bez papira!

Sustav e-Upisi omogućuje informatizaciju i povezivanje procesa upisa u odgojno obrazovne ustanove od vrtića, osnovne i srednje škole, učeničkih domova, prijava ispita državne mature te prijava programa obrazovanja odraslih. Informatizacija tih procesa proizlazi iz potrebe da se građanima Republike Hrvatske omogući jednostavan, brz i transparentan proces upisa u ustanove iz sustava obrazovanja bez nepotrebnih administrativnih poslova. Sustav e-Upisi je podijeljen na više modula, a jedan od njih je e-OsnovneŠkole. Modul e-OsnovneŠkole dijeli se na: • Javni dio kojemu preko sustava e-Građani pristupaju korisnici u korisničkoj ulozi Roditelj/skrbnik kako bi pokrenuli postupak za upis djeteta u prvi razred osnovne škole, odnosno kako bi uputili zahtjev za prijevremeni upis ili privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole za svoje dijete. • Admin portal kojemu preko vanjske poveznice pristupaju korisnici u korisničkim ulogama administratora ili stručnog povjerenstva kako bi administrirali podatke potrebne za proces upisa u prvi razred osnovne škole te odradili aktivnosti koje nastupaju nakon zaprimanja postupka redovnog upisa u osnovnu školu, odnosno zahtjeva za prijevremenim upisom ili privremenim oslobađanjem. Kroz sustav će biti moguće predati zahtjev za privremeno oslobađanje, zahtjev za prijevremeni upis u osnovnu školu, pokrenuti postupak redovnog upisa, redovnog upisa za djecu s teškoćama u razvoju ili postupak prijevremenog upisa u osnovnu školu (nakon što je zaprimljen i obrađen zahtjev za prijevremenim upisom). Tijekom procesa upisa u prvi razred osnovne škole zahtjev, odnosno postupak upisa poprima različite statuse ovisno o aktivnostima koje nastupaju u određenom trenutku.

Kroz interaktivno izlaganje bit će predstavljeni i svi ostali moduli sustava.

Igor Ljubi
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Croatia

Igor Ljubi sektorski je koordinator u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva te vodi EU projekte, među kojima je i projekt e-Upisi. Ima veliko iskustvo u području obrazovanja u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, te je autor 40-ak znanstvenih i stručnih radova. Magistar je tehničkih znanosti u polju elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Katarina Grgec
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Croatia

Katarina Grgec radi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, voditeljica je Službe za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja te je zadužena za projekt e-Upisi. Uključena je u međunarodne projekte i aktivnosti na temu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika te je sudjelovala u organizaciji kurikularne reforme i nastave na daljinu. Diplomirala je njemački i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Davor Vujević
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Croatia

Davor Vujević radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET u Odjelu računalne infrastrukture i servisa. Certificirani je voditelj projekata (Project Management Professional-PMP) te je trenutno prvenstveno angažiran na projektima e-Upisi i e-Škole. Diplomirao je matematiku te stekao zvanje diplomirani inženjer matematike, smjer računarstvo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Potrebno predznanje: Nije potrebno prethodno predznanje

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC